DaiGiacChonTien
Penname: DaiGiacChonTien Real name: Đại Giác Chơn Tiên
Member Since: 01/30/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DaiGiacChonTien
Summary:

ÐẠI chiếu ân ban sắc lịnh Thầy,

GIÁC truyền thong thả trở về Tây,

CHƠN ngôn Từ-Phụ vừa phân phán,

TIÊN Phật vui vầy một hội say.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: BÀI : 23 “CAO HIỀN CHƯA THẤY NƠI ĐÂU, NÊN CHI SÓNG GIÓ HOÀN CẦU CÒN CAO”
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-8- Nhâm Dần
6-9-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 20 LÒNG KHÔNG THỐI CHUYỂN Ý TÌNH LẶNG YÊN.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-7-Nhâm Dần.
7-8-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
 
 
Trang Chánh • •