BichVanTienCo
Penname: BichVanTienCo Real name: Bích Vân Tiên Cô
Member Since: 01/30/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BichVanTienCo
Summary:

BÍCH thủy châu lưu chiếu rạng ngời,

VÂN nghê vận tải khắp cùng nơi,

TIÊN đơn độ thế cơn nguy biến,

đọc Tâm-Kinh rõ mạng Trời.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
 
 
Trang Chánh • •