RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: VoDanhTienTruong Real name: Vô Danh Tiên Trưởng
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by VoDanhTienTruong
Summary:

DUY trì Kinh báu để đời xem,

TÂM Đạo thường hay lý kiếm tầm,

DUY có người mê tuồng mộng ảo,

VẬT hành không quí lại chê khen.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1194 Read Count: 273
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Lưới Trời phải vướng truyền lao,

Mấy kẻ DANH nêu kiệt sĩ hào,

Thức giấc TIÊN bày cơ giáo nhiệm,

Tỉnh say TRƯỞNG-Đức thoát thân nào.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1512 Read Count: 230
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

MINH minh nhựt rạng chiếu Càn-Khôn,

CẢNH thế thức tri tánh bảo tồn,

CHIẾU khắp nhơn sanh khuyên cõi tục,

TRẦN ai thức giấc chớ bôn chôn.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1027 Read Count: 214
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:     Nhưng phải hiểu rằng: lỗi người thì mình biết, lỗi ta, ta lại không ngó ngàng. Thế gian thường khuyết điểm với cái chí hẹp hòi, trong gia đình không giữ chữ Từ-Bi nên thường xảy ra sự nguy biến với thê thằng tử phược, cha lại xa con, vợ xa chồng, đệ huynh mất tình Thủ-Tín; đó là bổn phận làm người chưa trọn với thế-đạo nhơn luân.
Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 563 Read Count: 495
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

-vi Đạo-Chánh buổi Tam-Kỳ,

DANH hậu tương truyền lý nhiệm tri,

TIÊN bút điển quang ban cứu thế,

TRƯỞNG minh lý chánh buổi khuynh nguy.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 938 Read Count: 224
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

      Vạn bang ngày kia cũng huynh đệ đồng một nhà,

      Mấy sắc da rồi cũng nhà Tam-Kỳ Đại-Đạo.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1600 Read Count: 212
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

ĐỔI tâm hành Đạo cứu nhơn sanh,

THAY sắc bạch-y mối Đạo thành,

kỷ riêng rồi thân phải lụy,

TƯỞNG Thầy Bạch-Ngọc Đấng Cha lành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1166 Read Count: 215
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

ĐẠI nhơn hiểu lý hiệp Tam-Tông,

ĐỒNG chủng nhân gian một điểm hồng,

TÔN chỉ Cao-Đài truyền vạn quốc,

GIÁO khai lý nhiệm hội công đồng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1603 Read Count: 178
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

ĐỨC thắng nhân gian mấy kẻ hành,

TÀI ba chi đó hỡi người tranh,

TƯƠNG đồng hiệp bạn hành Chơn-Giáo,

ĐỐI phó nhân gian thoát bốn thành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1108 Read Count: 161
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
 
Trang Chánh • •