RSS
Site Info
Members: 378
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: igopeg
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: BuiDacHum Real name: Bùi Đắc Hùm
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by BuiDacHum
CAODAI, ITS CONCEPTS by BuiDacHum Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Each time that human beings suffered when societies became chaotic, a religion was founded. For millenia, human beings have been blessed by having many  forms of religion such as Hinduism, Judaism, Zoroasterianism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, et cetera. One always observes one same truth through religions, even when they are so physically different and founded at different times and places.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1492 Read Count: 48
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: In CaoDai spiritual practice, spiritual messages are often received in the form of verses.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1488 Read Count: 75
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
GOALS OF THE CAODAIST by BuiDacHum Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Love and justice for all constitute the immediate task of Cao Dai but the ultimate goal is to help mankind to escape the tragedy of re-incarnation by way of self cultivation.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 195 Read Count: 31
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
HISTORY OF CAODAI by BuiDacHum Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: In 1920, five years before the founding of the religion, Cao Dai the Supreme Being, revealed Himself to Ngo Van Chieu, the prefect of Phu Quoc, a beautiful island in
the Gulf of Siam.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 602 Read Count: 39
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: A spiritual message has said:
Out of Love and Mercy, out of respect for life, I have founded the Great Way's
Third Revelation to save the earthly human, to help the virtuous attain a world of peace and avoid reincarnation to the earthly world of suffering.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2468 Read Count: 41
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: A ceremony worshipping CaoDai ... A ceremony of the anniversary of the grand opening of the Cao Dai religion. The Information of Mr. Bui, Dac Hum, M.D.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 992 Read Count: 73
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
Trang Chánh • •