RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: VanTuyenThanhVuong Real name: Văn Tuyên Thánh Vương
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by VanTuyenThanhVuong
Summary: Chương VIII : 89.- Lẽ Thật
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 530 Read Count: 297
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Tu Thân by VanTuyenThanhVuong Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương IV : 25.- Tu Thân
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 188 Read Count: 208
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 84.- Tu Thân, Tu Khẩu

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 515 Read Count: 286
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Vạn phái đồng nguyên tổng thức cơ,

Trảng trung tích thủy tại ư tư,

Trường lưu thế thượng hoằng Thiên Đạo,

Mạc bả nhơn gian định nghĩa từ.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 308 Read Count: 204
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Chương IV : Biết tu ngàn vàng khó sánh

Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961

Vào cửa đạo thì rất dễ, nhưng biết đạo để thực hành thì rất khó vô cùng. Kẻ nào không vào tịnh thất vẫn có thể tu được, nhưng vào tu mà không biết rõ lẽ chơn lời giả, phân luận vàng thau, làm sao đạt thấu chơn lý để giải thoát linh hồn?


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 428 Read Count: 243
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương IV : 36.-  Chí Quân-Tử
Với tuổi già, thì rán đem hết khả-năng ra để dạy lại cho đàn em. Nếu trẻ già đều đồng tâm, hiệp ý, tận tụy với sứ mạng, thì lo chi cho cơ Ðạo không phát-triển vẻ-vang.

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 446 Read Count: 193
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IV : 42.-  Chớ Quên Bản Thân
Nếu chư môn-đệ mà quên hẳn sứ-mạng thiêng-liêng giao phó, thì tức nhiên là chư môn-đệ cũng quên hẳn bản thân đạo-đức thuần-túy của Thầy chọn lựa để giao trọng trách ấy.

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 523 Read Count: 194
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương VIII : 90.- Chơn-Lý Duy-Nhất
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 427 Read Count: 194
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương V : 47.- Gương Hy-Sinh Bất Diệt
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 237 Read Count: 160
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VII : 59.- Hành Tròn Thánh Vị
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 834 Read Count: 199
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương IV : Hương vị của món ăn tinh thần

Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 4 1961

Nầy chư môn đồ, có câu: Nhơn mạng bất ẩm thực, giã tiểu nan tri vị giã! Người ai chẳng ăn uống, nhưng mà ăn biết mùi vị thì rất ít.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 261 Read Count: 288
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương III : Kêu người lần tỉnh lánh đời tu thân
Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 453 Read Count: 206
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương VIII : 73.- Khoan Hồng Tha Thứ
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 475 Read Count: 167
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VII : 62.- Khoan Nghiêm Tương Tế
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 397 Read Count: 196
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VIII : 88.- Lạc Tại Kỳ Trung
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 492 Read Count: 66
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VIII : 93.- Nên Trọng Giấy Chữ

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 213 Read Count: 198
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương IX : 98-  Quan Niệm Liên Hiệp Chi Phái

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 959 Read Count: 194
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương VII : 64.- Quan Niệm Về Hòa Hiệp, Thương Yêu
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 522 Read Count: 210
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

 Chương IV : Quân tử là gì?

Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 4 1961

Thánh Sư giải rõ chữ Quân tử là tự mình làm vua lấy mình. Cũng như Đức Từ Phụ làm chủ trong Đại vũ trụ nầy, thì mỗi chư hiền đồ cũng được là chủ cái Tiểu vũ trụ là xác thân của mỗi môn đồ.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 510 Read Count: 204
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương IV : Quân tử nho, tiểu nhơn nho

       Nho quân tử nghĩa là: học đạo thánh hiền để sửa mình cho trở nên người có giá phẩm đạo đức tôn quí, dầu bần cùng cũng không làm điều trái đạo.

       Nho tiểu nhơn là: học đạo thánh hiền để cầu danh, cầu lợi, ngoài miệng nói đạo đức, trong lòng nghĩ những việc bất nhân bất nghĩa.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 254 Read Count: 203
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
Trang Chánh • •