TranHungDao
Penname: TranHungDao Real name: Trần Hưng Đạo
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by TranHungDao
Summary:

TRẦN ai khó nhiễm ánh Mâu Ni,

HƯNG thạnh suy vong có lạ gì,

ĐẠO nghiệp là hồn Xuân hướng đạo,

Cõi đời đến tạm, tạm rồi đi.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Thiên Ðịa âm dương giáp một vòng,

Mới vừa Xuân Hạ đến Thu Ðông,

Hỡi chư hướng đạo trong dân Việt,

Ðã góp công gì với núi sông?

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Khí phách nghìn xưa vẫn sống còn,

Nay về nhìn lại dãy sông non,

Đạo mầu tô điểm Trời Nam Việt,

Cho giống Lạc Hồng khắp cháu con.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Tâm trung quán triệt Đạo vô vi,

Tận độ nhơn sanh buổi hạ kỳ,

Thiên mệnh Thiên tâm nên đức cả,

Là ngôi Tiên Phật có cần chi.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: TU MI ĐỘ LƯỢNG HẢI HÀ, DUNG NGƯỜI DUNG VẬT THÌ HÒA NAY MAI
Phước Thiện. Ngày 5-2-Quí Mẹo
29-2-1963 . Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: TRỜI BAN CHÁNH PHÁP CỨU ĐỜI, NHƯNG CON NGƯỜI PHẢI CÓ NGUYỆN LỰC VÀ KẾ HOẠCH HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP.
Tịnh Đường. Ngày 23-4- Quí Mẹo
16-5- 1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 30 XUÂN ĐẾN CÓ PHUN CHỒI, NẨY LỘC, TRỔ HOA THÌ THU SANG MỚI SANH QUẢ
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-1-Quí Mẹo
16-2-1963 - Đại Đao 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 82 ĐẠO MẦU LÀ CÁI QUÍ NHẤT TRÊN ĐỜI
Trung Mỹ, Tý 8-8 Giáp Thìn (13-9-1964) Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :74 VIỆC SẮP XẾP THÁNH TỊNH, NGHI THỨC HÀNH LỄ CÔNGTRUYỀN, TÂMPHÁP V.V
Tịnh Đường, 23-6 Giáp Thìn
31-7-1964 - ĐĐ39, ĐT Liên Hoa
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI: 14 TAI HỌA CHẬP CHÙNG VÌ ĐẠO ĐỨC SUY VONG
Tịnh Đường. Ngày 1-5 Nhâm Dần
2-6-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 18 VIỆC XÂY DỰNG NỀN MÓNG CHÁNH PHÁP CỐT Ở CHỖ CÓ “NGƯỜI CHƠN TU”
Tịnh Đường, Ngày 13-6-Nhâm Dần
14-7-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 35 “TRONG TÂM LẪN LỘN CHÁNH TÀ, NÊN CHI PHẢI CHỊU QUỈ MA XEN VÀO”
Phước Thiện. Tý thời, ngày 14-3- Quí Mẹo
7-4-1963. Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: Hưng Đạo Đại Vương – Minh Lý Thánh Hội, ngày 03 tháng 03 Bính Ngọ (23.4.1966) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

Đời Đạo đương cơn phải nhọc nhằn,
Ai ra xốc gánh nợ quần sanh;
Ví dầu khó nhọc chi đi nữa,
Phận sự làm trai thế đã đành

More info...
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
Summary: Tý thời 25-8 Tân Sửu năm Đạo thứ 36 - 4 10 1961 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
 
Trang Chánh • •