ThuongTrungNhut
Penname: ThuongTrungNhut Real name: Thượng Trung Nhựt
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ThuongTrungNhut
Summary:

THƯỢNG thừa khuyên bạn bước thang mây,

TRUNG nhứt là nơi đến tận Thầy,

NHỰT chiếu Trời Nam cơn biến đổi,

NGỌC lòa đất Bắc lúc vần xây.

LỊCH trình mở lối hòa trên dưới,

NGUYỆT rạng soi đường hiệp đó đây,

Giáng bút đề thơ khi gặp gỡ,

Mừng chư đạo hữu tại đàn này.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Về chốn Tiên gia nhớ cõi trần,

Đàn em hành đạo quá tình thân;

Chen vai sát cánh trong thời loạn,

Khảo đảo liên miên lắm não nầng.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Vơi vơi bể khổ chiếc thuyền từ
Sứ giả nào đâu chốn Ngọc Hư,
Chiếc áo Thiên ân còn rỡ rỡ
Tay chèo tận độ phải khư khư More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
 
Trang Chánh • •