RSS
Site Info
Members: 381
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ologemic
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: ThienTrung Real name: Thiện Trung
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by ThienTrung
Summary: Ba toa thuốc của Ðạo Trưởng Thiện Trung
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 172 Read Count: 318
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Biển Đời, Tuồng Đời, Khổ Đời, Người Đời
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 299 Read Count: 298
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Cao Đài by ThienTrung Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Nhãn thị chủ Tâm, soi vạn thuở,
Luỡng quang chủ tể, rọi muôn màu.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 227 Read Count: 229
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Cao Đài không Cao Đài
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 220 Read Count: 224
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Cao-Đài Nội Ngoại
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 204 Read Count: 168
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Người tu giữ Đạo khó vô cùng,
Cũng bởi không tròn chữ thủy chung ;
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 248 Read Count: 231
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Thiên cơ thế sự định phân rồi,
Chờ đợi con người đạo đức thôi
Cội cả mưa xuân khoe sắc thắm,
Tàn cao nắng hạ vượt lưng Trời.

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 366 Read Count: 246
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đạo ấy là tìm một chữ “Không”
Buồn vui , hận tủi, dẹp nơi lòng,
Gìn câu bác ái, quên hơn thiệt,
Nhớ đến từ bi, giữ đại đồng,

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 371 Read Count: 247
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tuổi già xế bóng rán tu thân,
Dẹp tánh phàm phu, dứt bịnh trần,
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 240 Read Count: 300
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Chữ tu đa dạng by ThienTrung Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Phải công nhận rằng tiếng Việt Nam rất là phong phú. Đối với người tu, nội một chữ "TU", nếu phân tách ra, chúng ta thấy không biết bao nhiêu là ý nghĩa, bao nhiêu là hình thức,
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: Yes Word count: 6448 Read Count: 2668
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Hãy tự kiểm điểm, tự phán xét để thấy bổn phận của chính mình trước cái thế tựa
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2012 Read Count: 641
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Giáng sinh thuở trước Chúa phương Tây
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 136 Read Count: 244
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Hạnh Tiên Nết Phật
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 320 Read Count: 43
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đây là lời mở đầu của một bài thi bất hủ và siêu việt mà người tín đồ Đạo Cao Đài được diễm phúc và vinh hạnh nghe Đấng Chí Tôn, Chủ Tể Càn Khôn Thế giới ban hành khi Ngài khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại xứ Việt Nam.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2974 Read Count: 213
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Khép Mình Vào đạo by ThienTrung Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Vào Đạo khép mình chỗ rộng sâu,
Chẳng theo mê tín, chẳng tha cầu;
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 224 Read Count: 227
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Chúng tôi mạng phép khảo luận về "Một khía cạnh của Nhơn Đạo" để nói lên trình độ tiến hóa tâm linh của "Con Người".
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2906 Read Count: 174
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Một phép tu dễ dàng mà công hiệu
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3598 Read Count: 220
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Một vài khía cạnh về phép công phu tu luyện
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 4108 Read Count: 1313
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Chúng tôi xin trích lục trong kho tàng Thánh Giáo
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2552 Read Count: 193
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Nhơn phẩm by ThienTrung Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Xét nét về " Con Người " người ta có nhiều ngôn từ để định nghĩa : - Nhơn cách :là cách ăn ở, cách cư xử của một con người đối với những người khác. Nhơn cách có tốt, có xấu, có dỡ có hay, có nặng có nhẹ, có rộng có hẹp, có thanh cao, có thấp hèn v,v...
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4409 Read Count: 178
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
Trang Chánh • •