ThienTrung
Penname: ThienTrung Real name: Thiện Trung
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ThienTrung
Summary: Ba toa thuốc của Ðạo Trưởng Thiện Trung More info...
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Biển Đời, Tuồng Đời, Khổ Đời, Người Đời More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Nhãn thị chủ Tâm, soi vạn thuở,
Luỡng quang chủ tể, rọi muôn màu. More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Cao Đài không Cao Đài More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Cao-Đài Nội Ngoại More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Người tu giữ Đạo khó vô cùng,
Cũng bởi không tròn chữ thủy chung ; More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Thiên cơ thế sự định phân rồi,
Chờ đợi con người đạo đức thôi
Cội cả mưa xuân khoe sắc thắm,
Tàn cao nắng hạ vượt lưng Trời.
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đạo ấy là tìm một chữ “Không”
Buồn vui , hận tủi, dẹp nơi lòng,
Gìn câu bác ái, quên hơn thiệt,
Nhớ đến từ bi, giữ đại đồng,
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tuổi già xế bóng rán tu thân,
Dẹp tánh phàm phu, dứt bịnh trần, More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Phải công nhận rằng tiếng Việt Nam rất là phong phú. Đối với người tu, nội một chữ "TU", nếu phân tách ra, chúng ta thấy không biết bao nhiêu là ý nghĩa, bao nhiêu là hình thức, More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Hãy tự kiểm điểm, tự phán xét để thấy bổn phận của chính mình trước cái thế tựa More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Giáng sinh thuở trước Chúa phương Tây More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Hạnh Tiên Nết Phật More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đây là lời mở đầu của một bài thi bất hủ và siêu việt mà người tín đồ Đạo Cao Đài được diễm phúc và vinh hạnh nghe Đấng Chí Tôn, Chủ Tể Càn Khôn Thế giới ban hành khi Ngài khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại xứ Việt Nam. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Vào Đạo khép mình chỗ rộng sâu,
Chẳng theo mê tín, chẳng tha cầu; More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Chúng tôi mạng phép khảo luận về "Một khía cạnh của Nhơn Đạo" để nói lên trình độ tiến hóa tâm linh của "Con Người". More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Một phép tu dễ dàng mà công hiệu More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Một vài khía cạnh về phép công phu tu luyện More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Chúng tôi xin trích lục trong kho tàng Thánh Giáo More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Xét nét về " Con Người " người ta có nhiều ngôn từ để định nghĩa : - Nhơn cách :là cách ăn ở, cách cư xử của một con người đối với những người khác. Nhơn cách có tốt, có xấu, có dỡ có hay, có nặng có nhẹ, có rộng có hẹp, có thanh cao, có thấp hèn v,v... More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
 
Trang Chánh • •