ThienChi
Penname: ThienChi Real name: Thiện Chí
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ThienChi
Summary: Sự lâm phàm của Đức Thượng Đế để mở ra Tam Kỳ Phổ Độ quả thật là một dấu ấn nổi bật nhất của Đạo Kỳ ba More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Kinh Đại Thừa Chơn Giáo có giải thích và minh họa bằng hình vẽ trên đây những nấc thang tiến hóa của chúng sinh vạn vật và con người. Qui trình tiến hóa từ kim thạch lên thảo mộc, từ thảo mộc lên thú cầm, từ thú cầm lên làm người, rồi từ đẳng cấp người tiến lên trở về cựu vị hiệp nhứt cùng Chí Tôn Thượng Phụ, cùng khối Đại Linh Quang, là một chuỗi dài phụng sự, hy sinh với"biết bao nhiêu là công phu khổ hạnh, xả thân giúp đời, mãn kiếp nọ sang kiếp kia,cứ lập công quả mãi ".(ĐTCG,bài : Nhơn,Vật tiến hóa). More info...
Published: 04/26/2008 Updated: 04/26/2008
Summary: Chữ "Thời" More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Những qui luật chung của sự sinh thành, hiện hữu và tiến hóa của vũ trụ và con người More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary:

"Thầy sắp cuộc dinh hoàn tái tạo,
Dụng huyền linh Đại Đạo vận hành."

More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Thứ nhứt, tuy cuộc đời Đức Giêsu không hơn 1/3 thế kỷ More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Giải pháp ưu việt nhất để cứu độ con người là con người làm thế nào phát huy tối đa tinh hoa bản thể chính mình. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary:

“Hãy tự biết mình” là lời khuyên có ý nghĩa rất sâu xa từ ngàn xưa của các bậc minh triết.

More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Trước Tết nguyên đán, mỗi độ đón chào Xuân mới chúng ta thường nhắc đến phong cách thưởng Xuân Cao Đài. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Đức Thượng Đế đến Khai Minh Đại Đạo đã là một hi hữu More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary:

Lịch sử đạo Cao Đài cho thấy đức tin Cao Đài, từ lúc chưa có đến lúc lập thành vững chắc nơi những người môn đệ đầu tiên là cả một biến chuyển kỳ diệu và trọng đại trong một thời gian ngắn ngủi để khai minh Đại Đạo.

More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: LẼ MỘT(The Unity – The Oneness ) 

LẼ MỘT TRONG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO

More info...
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary: MINH THIEN CHON KINH More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Những trọng điểm của Cơ Đạo kỳ Ba More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: “Phục Sinh” theo Tây phương có ý nghĩa tôn giáo dựa theo đức tin về sự sống lại của Christ, nghĩa là của một con người, con người “thiên ân”.Trong khi đó, theo Đông phương. “phục sinh”, từ Lão Tử Đạo Đức Kinh đến Kinh Dịch, đã được xem là một chuyển biến của Qui luật tiến hóa trong vũ trụ và nơi con người. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Sống tự nhiên không phải sống ra rời xã hội nhân lọai; không chỉ uống nước lã, thở khí trời để sống. Mà sống đạo trong đời, trong cung cách tự do tự chủ, ích nhơn lợi vật. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Vào ngày Rằm tháng Hai hôm nay cũng như hằng năm, More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Cách đây hơn 80 năm, khi Ðức Thượng Ðế hạ ngọn linh cơ lần đầu tiên tại Việt Nam, tức là đã đặt viên gạch đầu tiên cho Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ tại thế gian này. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Thời gian là dòng sông vĩnh cửu, nhưng nếu không có bốn mùa thì lấy chi để đánh dấu thời gian. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: " Nếu tôn giáo chỉ hiện hữu bởi con người; con người không chỉ hiện hữu bởi tôn giáo."

Lionel Obadia
Nhà nghiên cứu Phật giáo phương Tây , Tôn giáo Á châu, Đại học. LILLE I I I, Pháp. "" Theo tôi, Thượng Đế chính là con người. "" More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
 
 
Trang Chánh • •