RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: ThichCaNhuLai Real name: Thích Ca Như Lai
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by ThichCaNhuLai
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12g30 ngày 1 7 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2214 Read Count: 294
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Nầy chúng sanh! Cái bánh xe đương lăn, đương cán người kia, ai biểu chúng sanh đem mình vào cho nó cán, mà gọi rằng đau đớn khổ sầu? Máy luân hồi quả báo cũng vậy. Nếu chúng sanh biết Ðạo, lấy sự tu mà trả quả rồi lần lượt hết quả thì bước trái ra mà đi thẳng tới cõi Niết-Bàn. Nó có tài tình chi hầu theo ngăn đường đón ngỏ chúng sanh cho được?
Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3485 Read Count: 235
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

PHẬT thông đạt bổn thị vô tâm,

ĐÀ pháp huyền đồng ngộ nhứt thân;

NAN chúng đắc thân tài tảo biện,

ĐỀ ca bát cửu Đạo truyền âm.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 862 Read Count: 226
Published: 07/06/2015 Updated: 07/06/2015
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 4 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 17 5 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2300 Read Count: 247
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Các con ơi ! lập thành thế giới nầy là do tứ đại , tức là đất , nước , gió , lữa, bốn nguyên tố trên đã góp phần trong việc cấu tạo nên hình hài của vạn loại . Bốn nguyên tố đó luôn luôn chuyễn không nghgĩ, từ thân thể nầy sang thân thể khác, vì thế đó giữa các con có một sự liên hệ mật thiết, hay là cho đúng hơn các con chính là nhau , các con chỉ là một mà thôi .
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8049 Read Count: 211
Published: 04/04/2009 Updated: 04/04/2009
THÁNH TỰA 2 by ThichCaNhuLai Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Nay cơ Ðạo chinh nghiêng phân trăm phái ngàn phe rối động, kinh luật đà có hình không bóng. ÐỨC THƯỢNG-ÐẾ mới hội Quần-Tiên mà ban bố Thánh-Kinh, gồm có cổ kim đời Ðạo như chiếc Ðại Bát-Nhã Thuyền đưa người từ phàm tục đến Niết-Bàn.
Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 547 Read Count: 264
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Ngày Lễ An-Vị Tam Giáo Qui-Nguyên khai mạc hồi 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 1977. Sau khi tế lễ đọc các bài Kinh xong, một giờ sau, nhằm 11 giờ thì có cầu Ðàn
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 644 Read Count: 172
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:  Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9g ngày 3 7 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 682 Read Count: 181
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

THÍCH Ðạo đắc uy trí thánh tân,

CA hòa nhứt lý trí công ân,

NHƯ nhiên thế sự vô nhơn thức,

LAI tỉnh chúng sanh chí nguyện lần.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 275 Read Count: 245
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Tư gia Đạo Huynh Giác-Ngộ, Ngọ thời 28-6 Kỷ-Dậu 9 8 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1335 Read Count: 175
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 6-8 Canh-Tuất 6 9 1970
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1869 Read Count: 248
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Đức từ bi by ThichCaNhuLai Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Đêm 25 tháng 6 Đại Đạo 37 - 26 7 1962
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2081 Read Count: 81
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
 
Trang Chánh • •