TheLienTienNu
Penname: TheLienTienNu Real name: Thể Liên Tiên Nữ
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by TheLienTienNu
Summary: 23. BA THỜI KỲ CỦA NỮ LƯU

Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 24-5-ĐĐ.13 (Mậu Dần) 
(21-6-1938) More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary: 42. TRẦN GIAN MỐI NỢ NẮNG MƯA KHÔNG CHỪNG 

Thánh Thất Trung Thành, ngày 15-9-ĐĐ.14 (Kỷ Mão) (27 10 1939) More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary: Giải thuyết Đạo Lão More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Giải thuyết Đạo Nho More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Giải thuyết Đạo Phật More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Chánh Giáo Thánh Truyền More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary:

SÁM = nghĩa là xét mình, xét những tội lỗi của mình đã phạm tự bấy nay.

HỐI = nghĩa là ăn năn cải quá, xin cầu nguyện từ rày nhẫn sau không tái phạm như vậy nữa.

 

 Kinh nầy đã được Thể Liêng Tiên Nữ vưng lịnh Diêu-Trì-Cung cho ra từ năm Nhâm-Thân (1932) và được THOẠI HÀ Nguyễn Hữu Phùng in năm 1939.

More info...
Published: 01/29/2015 Updated: 01/29/2015
Summary:

Khương Thượng lãnh phần thỉnh Thánh Tiên,

Giờ nay Thiếp giáng chiếu lịnh truyền,

Chỉ bày cơ thể nhơn-sanh thức,

Chư vị thành tâm chí khẩn nguyền.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Nhắc đến Thể Liên Tiên Nữ - Thế danh Võ Thị Chỉnh có lẽ còn xa lạ đối với người tín đồ Đạo Cao Đài nói chung. More info...
Published: 04/24/2014 Updated: 04/24/2014
Summary: Từ chốn hư vô đến cõi trần,

        Cùng con huỳnh hạc để nương chân,

        Vượt bầu khí quyển vào vòng trược,

        Ðộ dẫn sanh linh thoát nghiệp trần.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

TUYỂN TẬP

  

 

THỂ LIÊN TIÊN NỮ

More info...
Published: 05/08/2014 Updated: 05/08/2014
 
 
Trang Chánh • •