BaoTran
Penname: BaoTran Real name: Bảo Trân
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BaoTran
Summary: Vốn nghe nhiều câu chuyện xung quanh việc các vong linh mượn xác người để xin nhập môn hay thuần túy để nói chuyện với người trần. Chúng tôi quyết định làm một chuyến về Thánh Tịnh Thanh Tịnh Đàn (Tiền Giang) ngày 12 5 2002 More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Đức Chí Tôn đã dạy:
“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chiếu theo luật Thiên Đình hội Tam Giáo, mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt nhân sanh bước lên con đường cực lạc, tránh khỏi đọa luân hồi… “
(TNHT Q2 trang 17) More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: “Nhân vô thập toàn”. Đã mang kiếp nhân sinh thì rồi có lúc sẽ mắc phải sai lầm chi đó trong cuộc sống ! Là người tu học, hiểu được ý nghĩa bước đầu của chữ tu là “sửa” qua câu “Tu là sửa những gì đã trật”, người tín hữu Cao Đài cố gắng sửa chữa đồng thời cầu nguyện Ơn Trên từ bi tha thứ cho mình. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Tối mùng 2.11.Tân Tỵ, phái đoàn CQPTGL do đạo trưởng TVT dẫn đầu đến viếng đám tang hiền tỷ của đạo tỷ BH More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
 
Trang Chánh • •