Thanh_Mai
Penname: Thanh_Mai Real name: Thanh Mai
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by Thanh_Mai
Summary:  Năm 1967, ngôi Bát Nhã Thiền Đường (trực thuộc Hội Thánh Minh Lý) ở vùng Long Hải cuối cùng cũng hình thành trụ tướng sau một thời gian dài tạo tác với những cơn khảo thí hãi hùng. Thiền đường hoàn tất là nhờ có rất nhiều đạo tâm, đạo hữu về đóng góp công sức, tâm lực, tài lực và thậm chí cả thân mạng nữa. More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Buổi học đầu tiên More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: “Sự tu hành cam go khổ hạnh (…) trọn kiếp này, ví như con đường quanh co hiểm trở, (…) phải bền gan, dũng chí vượt qua lắm chướng ngại..." More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Bà Năm vừa đốt ba cây nhang khấn vái xong thì ông Năm về liền, cho biết rằng ông đang tịnh luyện ở non thần và khuyên bà cũng phải lo tu. Rồi ông giải thích cho bà hiểu tu nghĩa là tu tâm sửa tánh, trau dồi đức hạnh, làm lành lánh dữ, giúp đỡ người nghèo khổ chứ không phải vô chùa xuống tóc, mặc áo cà sa mới gọi rằng tu. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Các Đấng Thiêng Liêng vẫn hay lấy các tích xưa để làm gương răn dè các môn đệ. More info...
Published: 06/15/2007 Updated: 06/15/2007
Summary: Sinh ra làm người, không ai có thể vượt ra ngoài định luật sinh tử. Và con người vẫn hỏi: Chết rồi mình sẽ đi về đâu? More info...
Published: 08/26/2007 Updated: 08/26/2007
Summary:

Nguyện lành QUAN sát cõi trần gian,

Văng vẳng ÂM ba tiếng khổ nàn,

Từ trước BỒ đoàn không tịnh tọa,

Nhành dương TÁT độ cảnh đời an.

More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Hằng ngày ở nhà, mỗi khi bận việc, má thường bảo tôi thay má châm nước cúng Thầy. Nhờ vậy mà lên tám, lên chín, tôi đã thuộc nằm lòng tất cả các bài kinh Thiên đạo cúng tứ thời mặc dù không hiểu nghĩa lý chi cả. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Trong đạo Cao Đài hiện nay, ở một số nơi, các buổi lễ nhập môn đôi khi chưa được chuẩn bị chu đáo và có lẽ còn mang tính chất khá hình thức, thể hiện qua các điểm như sau: More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Hành trình sứ mạng kỷ niệm Trung Hưng Bửu Tòa (Trung Việt) ngày 28-5 Giáp Thìn, 07-7-1964)         Thanh Mai sưu tầm       

Vào lúc 12 giờ kém 15 trưa ngày 27-5 Giáp Thìn (06-7-64), tại tư gia, tôi vừa mặc áo trắng để đốt nhang thời Ngọ, bỗng có một người mặc âu phục, hình như một công chức hay thương gia, từ ngoài bước vào, tay cầm bao thơ trắng không niêm, trao cho tôi và nói: “Ông Bạch Pháp nhờ chuyển đến đạo huynh Huỳnh Chơn, vì ông không biết địa chỉ.”

  More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
 
 
Trang Chánh • •