RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: ThaiThuongDaoTo Real name: Thái Thượng Đạo Tổ
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by ThaiThuongDaoTo
Summary: Chương X : 101- Phát Triển Đức Tánh Tốt
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 734 Read Count: 257
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 3 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 17 4 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1941 Read Count: 249
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 11 giờ ngày 27-9-1977

(Nhằm ngày Rằm tháng 8 năm Ðinh-Tỵ)


Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1596 Read Count: 229
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:     Tu phải cần tham-thiền mới độ thế, biết phép huyền vi. Chớ Phật Tiên nào có bồng ẵm các trò lên đặng. Phương ngôn Âu-Tây có câu rằng: “Aide toi, le ciel t'aidera” (Hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp cho). Vậy các trò nhớ mà chủ tâm cứu thế.
Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2164 Read Count: 247
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: HỒI QUANG PHẢN CHIẾU
NGÂN HOA ĐÀN, TÝ THỜI 18-4- NĂM ĐẠO THỨ 33 (MẬU TUẤT)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1864 Read Count: 288
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

Chương X : 108- Hiệp Hòa Âm Dương

  Luyện hống diên nên hòa hiệp nhứt,

       Nơi đảnh lư tận lực xây vần,

              Chuyển xây bánh phép lục-thông,

Pháp-luân thường chuyển nội-công cho rành.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 809 Read Count: 269
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương X : 104- Kềm Tâm Định Tánh
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1069 Read Count: 256
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương VI : Khử trược lưu thanh

Châu Minh, 20-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 5-4-1961

Đạo Trời luôn luôn lưu hành và tiến hóa trong mỗi thân tâm con người, chớ không nhứt thiết khư khư số mạng như thế! Phải biến hóa, từ chỗ đục thành trong, từ trược hóa thanh. Như thế là do công tu luyện. Bởi vậy trong hàng phật, tiên, thánh cũng đều ở trong chúng sanh là phàm thân nhục thể nầy mà ra, chớ nào phải tự trên trời rớt xuống mà thành phật, thánh, tiên đâu!!!


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 886 Read Count: 229
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Kinh Cảm Ứng by ThaiThuongDaoTo Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary:

經 誦 KINH TỤNG

 

1. 明 義 MINH NGHĨA

太 上 曰: 禍 福 無 門 惟 人 自 召. 善 惡 之 報 如 影 隨 形.

Thái Thượng

1 viết: Họa phúc vô môn   

2 duy nhân tự triệu.    

3 Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.  


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: Yes Word count: 22581 Read Count: 1110
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Luyện Khí by ThaiThuongDaoTo Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương X : 112- Luyện Khí

Người phàm chỉ thở một hơi vắn từ cổ trở ra thôi. Vì thế, mà khí không đem vào bồi dưỡng thể-xác cùng các cơ-thể, nên hằng biến sanh bịnh tật. Bởi vậy, công-phu luyện mạng tức là hơi thở. Phải thở thật dài, đem vô từ mũi chí sũng, đến rún, rồi ngưng một chút mới từ từ thở ra.


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 753 Read Count: 245
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Luyện Tâm by ThaiThuongDaoTo Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương X : 116- Luyện Tâm

Lo xong nhơn-đạo tức là tu,

Đời Đạo một bên thấy rõ nhu,

Hình bóng khác màu, sau có một,

Tiên-Thiên tân-pháp dạy từ từ.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 308 Read Count: 210
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương X : 113- Nguơn-Thần, Thức-Thần

Có câu: “Sanh tiền bất tri thiên-đường lộ, tử hậu vô ly địa-ngục môn”, nghĩa là: “Khi sống mà không biết được đường đi lên, lúc thác tránh sao khỏi cửa địa-ngục


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1141 Read Count: 205
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương V : Nhà tu học rõ đường chơn lý

Thanh Liên Đàn, 3-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 7 1961

Muốn độ đời, trước thời tự độ,

       Tự độ rồi giác ngộ kẻ mê,

              Chữ “Tâm”, chữ “Tánh” một bề,

Tâm yên, tánh lặng, qui về cùng Cha.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 557 Read Count: 209
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương VI : Nhứt chuyển đến ngũ chuyển

Châu Minh, 20-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 5 4 1961

Trong nhứt chuyển hành tàng máy nhiệm,

       Sửa trau lòng tinh tiến công phu,

              Móng nền vững chắc ngồi tu,

Tham thiền nhập định trăng Thu sáng lòa.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 599 Read Count: 220
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Đêm 20 tháng 6 Năm Đại Đạo 37 - 21 7 1962
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2341 Read Count: 225
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Chương X : 115- Phàm Tâm và Đạo Tâm

  Đức Thích-Ca khi sanh tiền có dạy chư đệ-tử như vầy:

       Ăn thịt tu hành muốn nên Đạo, khác nào nhận những đứa oan-gia nghịch-tử làm con mình, đâu phải lẽ vậy.

       Trộm cắp muốn nên Đạo, khác nào rót nước vào chén bể, muốn đầy sao được?

       Dâm-dục, tu hành muốn nên Đạo, khác nào nấu sắt đá, mong tưởng thành cơm, rất vô ích.

       Uống rượu, tu hành muốn nên Đạo, khác nào uống thuốc độc, lại mong cầu về cảnh an-lạc, trái lý vậy!

       Chẳng dứt bỏ vọng-ngữ, dùng hư nói thiệt, khác nào kẻ phàm-phu kia tự xưng mình là quốc-vương, chẳng có tội hay sao?

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1067 Read Count: 223
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 6 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 30 6 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1594 Read Count: 213
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 6 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 14 7 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1065 Read Count: 233
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: HUYỀN ĐÔ ĐẠI PHÁP SƯ, chào chư Thiên ân nam nữ. Khá nghiêm đàn thủ lễ tiếp ĐỨC THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN giáng lâm. Ta chào chung xuất ngoại. Lui.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1046 Read Count: 241
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Thái Thượng viết:
Họa phúc vô môn duy nhân tự triệu.
Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3684 Read Count: 239
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009
 
Trang Chánh • •