TayVuongMau
Penname: TayVuongMau Real name: Tây Vương Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by TayVuongMau
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ. More info...
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Summary: TÂY VƯƠNG THÁNH MẪU
CHƠN NGÔN KINH
 ( Đàn tại Long-Xuyên đêm 14 rạng 15 tháng 8 năm Quí Dậu – 1933) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

TÂY đài ác xế ngã tây đài,

VƯƠNG chánh cung hầu tiếng tốt thay,

KIM cúc trổ màu tươi nhuận đẹp,

MẪU thân ban phước kẻ trần ai.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

TÂY tạo công tu phải chí thành,

VƯƠNG trần nhiều nỗi thảm thâm canh,

MẪU Hoàng thương nhớ con hiền ngỏ,

Ngự bút Thánh-Kinh giáo dạy rành.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Đừng mơ đừng ước oan đàng, 

Nhiệt thành sanh ứng hay càng thấm hay.  

Kiên-Giang, đêm 20 tháng 7 năm 1930  More info...
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ. More info...
Published: 04/10/2009 Updated: 04/09/2011
Summary:

TÂY-phương Diêu-điện ngự lo sầu,

VƯƠNG vấn vì đời phải nạn sâu,

MẪU tiếp chiếu Trời liền hạ giáng,

Giáng đàn dạy trẻ một vài câu.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương IV : 34.- Đạo Là Thuyền Bơi Ngược Nước
Ðạo là chiếc thuyền bơi ngược nước, đời ví như cá lội xuôi dòng.
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
 
 
Trang Chánh • •