RSS
Site Info
Members: 381
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ologemic
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: TayVuongMau Real name: Tây Vương Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by TayVuongMau
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4091 Read Count: 253
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Summary: TÂY VƯƠNG THÁNH MẪU
CHƠN NGÔN KINH
 ( Đàn tại Long-Xuyên đêm 14 rạng 15 tháng 8 năm Quí Dậu – 1933)
Categories: Thánh Giáo, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3686 Read Count: 842
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

TÂY đài ác xế ngã tây đài,

VƯƠNG chánh cung hầu tiếng tốt thay,

KIM cúc trổ màu tươi nhuận đẹp,

MẪU thân ban phước kẻ trần ai.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 632 Read Count: 199
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

TÂY tạo công tu phải chí thành,

VƯƠNG trần nhiều nỗi thảm thâm canh,

MẪU Hoàng thương nhớ con hiền ngỏ,

Ngự bút Thánh-Kinh giáo dạy rành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 3989 Read Count: 831
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Đừng mơ đừng ước oan đàng, 

Nhiệt thành sanh ứng hay càng thấm hay.  

Kiên-Giang, đêm 20 tháng 7 năm 1930 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 13280 Read Count: 699
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 5692 Read Count: 528
Published: 04/10/2009 Updated: 04/09/2011
Summary:

TÂY-phương Diêu-điện ngự lo sầu,

VƯƠNG vấn vì đời phải nạn sâu,

MẪU tiếp chiếu Trời liền hạ giáng,

Giáng đàn dạy trẻ một vài câu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 445 Read Count: 201
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương IV : 34.- Đạo Là Thuyền Bơi Ngược Nước
Ðạo là chiếc thuyền bơi ngược nước, đời ví như cá lội xuôi dòng.

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 282 Read Count: 212
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
 
Trang Chánh • •