RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: TayVuongMau Real name: Tây Vương Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by TayVuongMau
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4091 Read Count: 283
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Summary: TÂY VƯƠNG THÁNH MẪU
CHƠN NGÔN KINH
 ( Đàn tại Long-Xuyên đêm 14 rạng 15 tháng 8 năm Quí Dậu – 1933)
Categories: Thánh Giáo, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3686 Read Count: 972
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

TÂY đài ác xế ngã tây đài,

VƯƠNG chánh cung hầu tiếng tốt thay,

KIM cúc trổ màu tươi nhuận đẹp,

MẪU thân ban phước kẻ trần ai.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 632 Read Count: 214
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

TÂY tạo công tu phải chí thành,

VƯƠNG trần nhiều nỗi thảm thâm canh,

MẪU Hoàng thương nhớ con hiền ngỏ,

Ngự bút Thánh-Kinh giáo dạy rành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 3989 Read Count: 881
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Đừng mơ đừng ước oan đàng, 

Nhiệt thành sanh ứng hay càng thấm hay.  

Kiên-Giang, đêm 20 tháng 7 năm 1930 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 13280 Read Count: 750
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 5692 Read Count: 577
Published: 04/10/2009 Updated: 04/09/2011
Summary:

TÂY-phương Diêu-điện ngự lo sầu,

VƯƠNG vấn vì đời phải nạn sâu,

MẪU tiếp chiếu Trời liền hạ giáng,

Giáng đàn dạy trẻ một vài câu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 445 Read Count: 214
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương IV : 34.- Đạo Là Thuyền Bơi Ngược Nước
Ðạo là chiếc thuyền bơi ngược nước, đời ví như cá lội xuôi dòng.

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 282 Read Count: 228
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
 
Trang Chánh • •