BaoThoThanhNu
Penname: BaoThoThanhNu Real name: Bảo Thọ Thánh Nữ
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BaoThoThanhNu
Summary: BẢO ai gắng chí chớ thay dời, 
THỌ Pháp tu hành chẳng dễ chơi; 
THÁNH mạng nghịch rồi sao được độ, 
NƯƠNG đâu mà đến tận cung Trời? More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
 
 
Trang Chánh • •