QuanThanhDeQuan
Penname: QuanThanhDeQuan Real name: Quan Thánh Đế Quân
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by QuanThanhDeQuan
Summary: Chương II : Huyền vi bí ẩn
Vĩnh Ca Phủ Tự, 6-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 5 4 1957 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Tý thời, đêm 30 tháng 12 năm Nhâm Tý  - Đại Đạo 47 - 02 2 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời 21-8 năm Canh Tý 11 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary:       Thượng-Đế khai Đạo chỗ nào nhơn sanh khổ sở, tăm tối điêu linh, để kéo dân tộc ấy được ra nơi quang minh xán lạn, đồng quyền hạn, ngang nhau với các giống dân khác. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

HIỆP sức mà lo phổ Đạo Trời,

THIÊN lương có sẵn mỗi con người,

ĐẠI công đại đức tày Trời Đất,

ĐẾ vị muôn đời mãi sáng soi.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Lòng thành khẩn nguyện đến Thiên Cung,

Vì xót nhơn sanh buổi cuối cùng,

Giáng bút khuyên người noi chánh Đạo,

Ngàn năm giữ vững kiếp Rồng Tiên.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Chương II : Ba đào sóng nổi
Thanh Long Cung, 24-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 23 4 1957 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: BÀI : 25 MUỐN SOI SÁNG CHO ĐỜI THÌ TẤT PHẢI CÓ NGỌN ĐÈN TRƯỚC ĐÃ!
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-10-Nhâm Dần
19-11-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 45 NGUYỆN KHÔNG LÀM THÌ KHÔNGTHÀNH, LÀM KHÔNG NGUYỆN THÌ KHÓ ĐẠT
Trung Thành Thánh thất. Tý thời, ngày 2-6-Quí Mẹo
22-7-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 93 TINH THẦN HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP PHẢI KIÊN ĐỊNH
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 3-11 Giáp Thìn (6-12-1964) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI: 19 HẢY TIẾP LẤY CƠ DUYÊN TỐT ĐẸP
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-6-Nhâm Dần
24-7-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: Chương VII : 66.- Bổn Phận Người Hướng Đạo More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

       HIỆP hòa nhơn loại đông tây,

THIÊN thời địa lợi Tam Tài cộng thông.

       ĐẠI bi, đại nguyện, đại đồng,

ĐẾ vương chi đạo ân hồng cả chan.

More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:      Nói một cách khác, nơi đâu cũng có Đạo. Lớn thì như vũ trụ, nhỏ thì như hạt vi trần nguyên tử, không phân chia, không ngăn cách, không bảo thủ, không cố định đến nỗi cứng ngắt cô đọng một chiều. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Giải pho THÁNH-ÐỨC cơn hồ điệp,

Luật pháp cứu nguy giấc mộng tràng,

Luân chuyển nhiều phen lên cực điểm,

Hồi tâm quả báo rõ Minh-Hoàng.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương VI : 52.- Luật Nhân Quả More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 23 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 25 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

QUAN minh Ðạo-lý việc trong đời,

THÁNH-Ðức Chuyển-Mê giáo hiệp thời,

ÐẾ Ðạo, phụ tình, thê tử, hiếu,

QUÂN vương dân sự thuận hòa lời.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân (nhằm 27 3 1968 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
 
 
Trang Chánh • •