RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: QuanThanhDeQuan Real name: Quan Thánh Đế Quân
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by QuanThanhDeQuan
Summary: Chương II : Huyền vi bí ẩn
Vĩnh Ca Phủ Tự, 6-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 5 4 1957
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 273 Read Count: 304
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
01 Khai Xuân by QuanThanhDeQuan Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Tý thời, đêm 30 tháng 12 năm Nhâm Tý  - Đại Đạo 47 - 02 2 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1357 Read Count: 208
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời 21-8 năm Canh Tý 11 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1004 Read Count: 162
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary:       Thượng-Đế khai Đạo chỗ nào nhơn sanh khổ sở, tăm tối điêu linh, để kéo dân tộc ấy được ra nơi quang minh xán lạn, đồng quyền hạn, ngang nhau với các giống dân khác.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2582 Read Count: 287
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

HIỆP sức mà lo phổ Đạo Trời,

THIÊN lương có sẵn mỗi con người,

ĐẠI công đại đức tày Trời Đất,

ĐẾ vị muôn đời mãi sáng soi.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1591 Read Count: 211
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Lòng thành khẩn nguyện đến Thiên Cung,

Vì xót nhơn sanh buổi cuối cùng,

Giáng bút khuyên người noi chánh Đạo,

Ngàn năm giữ vững kiếp Rồng Tiên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 757 Read Count: 184
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Chương II : Ba đào sóng nổi
Thanh Long Cung, 24-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 23 4 1957
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 188 Read Count: 251
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: BÀI : 25 MUỐN SOI SÁNG CHO ĐỜI THÌ TẤT PHẢI CÓ NGỌN ĐÈN TRƯỚC ĐÃ!
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-10-Nhâm Dần
19-11-1962 - Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1905 Read Count: 165
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 45 NGUYỆN KHÔNG LÀM THÌ KHÔNGTHÀNH, LÀM KHÔNG NGUYỆN THÌ KHÓ ĐẠT
Trung Thành Thánh thất. Tý thời, ngày 2-6-Quí Mẹo
22-7-1963. Đại Đạo 38


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3353 Read Count: 138
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 93 TINH THẦN HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP PHẢI KIÊN ĐỊNH
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 3-11 Giáp Thìn (6-12-1964) Đại Đạo 39
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2711 Read Count: 173
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI: 19 HẢY TIẾP LẤY CƠ DUYÊN TỐT ĐẸP
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 23-6-Nhâm Dần
24-7-1962 - Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2585 Read Count: 177
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: Chương VII : 66.- Bổn Phận Người Hướng Đạo
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 428 Read Count: 199
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

       HIỆP hòa nhơn loại đông tây,

THIÊN thời địa lợi Tam Tài cộng thông.

       ĐẠI bi, đại nguyện, đại đồng,

ĐẾ vương chi đạo ân hồng cả chan.


Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1560 Read Count: 212
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:      Nói một cách khác, nơi đâu cũng có Đạo. Lớn thì như vũ trụ, nhỏ thì như hạt vi trần nguyên tử, không phân chia, không ngăn cách, không bảo thủ, không cố định đến nỗi cứng ngắt cô đọng một chiều.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1634 Read Count: 198
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Giải pho THÁNH-ÐỨC cơn hồ điệp,

Luật pháp cứu nguy giấc mộng tràng,

Luân chuyển nhiều phen lên cực điểm,

Hồi tâm quả báo rõ Minh-Hoàng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 922 Read Count: 217
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương VI : 52.- Luật Nhân Quả
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 533 Read Count: 187
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 23 7 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1375 Read Count: 208
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 25 7 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 750 Read Count: 54
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

QUAN minh Ðạo-lý việc trong đời,

THÁNH-Ðức Chuyển-Mê giáo hiệp thời,

ÐẾ Ðạo, phụ tình, thê tử, hiếu,

QUÂN vương dân sự thuận hòa lời.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 603 Read Count: 200
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân (nhằm 27 3 1968
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 464 Read Count: 196
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
 
Trang Chánh • •