BatNhaThienSu
Penname: BatNhaThienSu Real name: Bát Nhã Thiền Sư
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BatNhaThienSu
Summary:   1.- Đạo là gì ? Không là gì cả !
  Chớ cái gì hóa hóa sanh sanh.
  Cái không phải, cái vô danh,
  Không sanh không hóa, hóa sanh muôn loài. More info...
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary:   THIỀN SƯ BÁC NHÃ vội lâm đàn,
  Hoan hỉ đón chào bạn vững an;
  Tiếp thọ hồng ân vào tịnh tọa,
  Kiên tâm tìm rõ máy hành tàng More info...
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: Tam Tông hòa hiệp lập chơn tông,
Pháp Chủ gầy nên ý đại đồng ;
Bát Nhã trương buồm xuôi bỉ ngạn,
Thiền Sư tiếp độ khách sang sông. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary:   BÁC NHÃ chưa khai, vọng chấp còn,
  THIỀN đồ tu đức chí còn non,
  SƯ thừa thánh pháp minh phân rõ, More info...
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: Thuyền đạo buồm trương lướt biển trần,
Vớt người chìm đắm thoát mê tân;
Phục hồi nguyên bổn nơi thanh tịnh,
Khỏi chốn luân hồi của thế nhân. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
 
 
Trang Chánh • •