RSS
Site Info
Members: 378
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: igopeg
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: BatNhaThienSu Real name: Bát Nhã Thiền Sư
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by BatNhaThienSu
Summary:   1.- Đạo là gì ? Không là gì cả !
  Chớ cái gì hóa hóa sanh sanh.
  Cái không phải, cái vô danh,
  Không sanh không hóa, hóa sanh muôn loài.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8008 Read Count: 192
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary:   THIỀN SƯ BÁC NHÃ vội lâm đàn,
  Hoan hỉ đón chào bạn vững an;
  Tiếp thọ hồng ân vào tịnh tọa,
  Kiên tâm tìm rõ máy hành tàng
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1751 Read Count: 173
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: Tam Tông hòa hiệp lập chơn tông,
Pháp Chủ gầy nên ý đại đồng ;
Bát Nhã trương buồm xuôi bỉ ngạn,
Thiền Sư tiếp độ khách sang sông.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1246 Read Count: 207
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary:   BÁC NHÃ chưa khai, vọng chấp còn,
  THIỀN đồ tu đức chí còn non,
  SƯ thừa thánh pháp minh phân rõ,
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2132 Read Count: 180
Published: 09/09/2013 Updated: 09/09/2013
Summary: Thuyền đạo buồm trương lướt biển trần,
Vớt người chìm đắm thoát mê tân;
Phục hồi nguyên bổn nơi thanh tịnh,
Khỏi chốn luân hồi của thế nhân.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2030 Read Count: 207
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
 
Trang Chánh • •