RSS
Site Info
Members: 371
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: PaulY
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
Stories by admin
Summary: Mục lục -VP Phổ Thông Giáo Lý
Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 444 Read Count: 251
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Thánh Giáo Sưu Tập 1966.
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 318 Read Count: 204
Published: 01/31/2007 Updated: 03/29/2007
Summary:  MỤC LỤC THÁNH GIÁO SƯU TẬP NĂM ĐINH MÙI 1967
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 408 Read Count: 211
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1968.
Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 297 Read Count: 216
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1969.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 509 Read Count: 211
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mục Lục Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 465 Read Count: 212
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1971


Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 356 Read Count: 218
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 159 Read Count: 210
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1973.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 45 Read Count: 214
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Mục lục Đại Thừa Chơn Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 542 Read Count: 397
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1974.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 543 Read Count: 207
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Cảnh cũ đàn Xuân viếng bạn lành,

Xuân lai mừng khắp cả em anh,

Tân Xuân phơi phới tâm hành Đạo,

Xuân lập công to cốt để dành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1128 Read Count: 183
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Tỉnh giấc mùa Xuân đến với thân,

Bấm tay đếm lại đã bao lần,

Rừng cây thảm cỏ chừ thay đổi,

Cũng một chủng loài cũng sắc dân.


Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 621 Read Count: 166
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
04 Lời cầu nguyện by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Lời cầu nguyện
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 994 Read Count: 221
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Minh Tân 26.11 ĐĐ 26 Tân Mão (24.12.1951)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1445 Read Count: 97
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Huờn Cung Đàn 12.11 Ất Mùi (25.12.1955)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2099 Read Count: 143
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: 20. CHUNG SỨC ĐỆ HUYNH BUỔI CUỐI CÙNG

NHỨT QUYẾT TRƯƠNG CỜ ĐẠI ĐẠO

Hườn Cung Đàn, Tý thời 23.11 Năm Đạo 31 Bính Thân 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2186 Read Count: 149
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: FeatureRất nhiều người lầm tưởng rằng Tâm linh nằm trong Tôn giáo và các hiện tượng huyền bí chưa giải thích được là những biểu hiện siêu nhiên.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1545 Read Count: 176
Published: 03/17/2016 Updated: 03/17/2016
Summary: Tiên Phong : Càn Tịch
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 194 Read Count: 228
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Tiên Phong: Khôn Tịch
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 64 Read Count: 229
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
 
Trang Chánh • •