RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: NgoMinhChieu Real name: Ngô Minh Chiêu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by NgoMinhChieu
Summary: NGÔ đạo thành công phát đại từ, 
MINH tâm kiến tánh thị chơn như; 
CHIÊU nhiên tự tại du thiên thượng, 
Giáng giáng thăng thăng lập đảnh lư.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1007 Read Count: 175
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ tâm tịnh định Đạo tâm khai, 
MINH triết tọa vong yểu yểu đài; 
CHIÊU khách nguyên căn truyền Thánh Đức, 
Giáng long phục hổ luyện Chơn Thai.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1007 Read Count: 184
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ khai tâm pháp độ quần mê,
CAO hạ trần ai nguyện được về;
TIÊN Phật muốn thành công quả lập,
Giáng thăng Pháp Đạo luyện đơn khuê.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 164
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: CHRIST đến lần ba,
NGÔ đạo mở sơn hà;
ĐẠI đồng qui vạn giáo,
TIÊN Phật cũng là Ta.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1391 Read Count: 169
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ thành Đạo quả diệt trần tâm, 
CAO thấp tranh nhau phải lỗi lầm; 
TIÊN tục bởi do mê với giác, 
Giáng thăng máy tạo biết lo tầm.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 418 Read Count: 67
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: LÝ tình hai mối biện phân rành,
THÁI độ người tu phải nhiệt thành;
BẠCH bạch minh minh Quyền Pháp rõ,
Giáng thăng đừng để lệch công bình.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3080 Read Count: 162
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: NGÔ thành Đạo quả diệt trần tâm,
CAO thấp tranh nhau phải lỗi lầm;
TIÊN tục bởi do mê với giác,
Giáng thăng máy tạo biết lo tầm.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 418 Read Count: 180
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: Từ xưa đến nay, người tu thì nhiều, người đắc Đạo thì ít, cũng tại chỗ đó. Tôn giáo mệnh danh là Đạo cứu đời mọc lên như nấm, nhưng đời chẳng những chưa được cứu lại càng khổ thêm, cũng tại nơi đó. Tiêu ngữ Cao Đài giáo là qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp Cao Đài là một tỉnh còn chưa qui hiệp được, cũng tại chỗ đó.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3888 Read Count: 202
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
 
Trang Chánh • •