NgoMinhChieu
Penname: NgoMinhChieu Real name: Ngô Minh Chiêu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NgoMinhChieu
Summary: BÀI :99 MUỐN CHO ĐƯỢC QUẢ VÔ SANH,
ĐẠO MẦU HẰNG BỬA LUYỆN PHANH CHO TRÒN

Tịnh Đường, ngày 5-3 Ất Tỵ (24-2-1965). Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI: 12 NGƯỜI TU LÚC NÀO CŨNG THUNG DUNG THANH THẢN
Tịnh Đường. Giờ Tý ngày 1-4- Nhâm Dần
4-5-1962. Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: NGÔI HAI XUẤT THẾ TẠI VIỆT NAM.
ƠN CỨU ĐỘ TRONG PHÁP MÔN TU LUYỆN

Tịnh Đường, Tý 8-9 Giáp Thìn (13-10 -1964) - Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 30 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: (Định Tường) Tuất thời 20 tháng 9 Đinh Mùi (23-10-1967) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Trong lúc hành Đạo, phải tịnh dưỡng Nguơn-Tinh đặng bổ cho Nguơn-Khí, rồi Nguơn-Thần. Nhờ Nguơn-Khí giúp mà đặng minh tâm kiến tánh hiểu xa thấy rộng, đặng độ dẫn sanh linh, ấy là cơ Tịnh Luyện mà thành Đạo mới khỏi lạc lầm More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Sâu xa lời lý khuyến người tu,

Ai có mê tâm vẹt ngút mù,

Trau tánh sửa lòng làm âm chất,

Ngày thành chánh quả hưởng ngàn thu.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
FeatureSummary:

Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu

More info...
Published: 05/06/2007 Updated: 05/06/2007
Summary:

ÐẠI-Ðạo độ dân trải thập niên,

ÐỨC cao đắc quả thính tâm truyền,

NGÔ đồng gió đánh nào thay đổi,

TIÊN trưởng mây đưa phép hóa nguyên.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Hợi thời 22 giờ ngày 29 9 1977

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Ngày Lễ An-Vị Tam Giáo Qui-Nguyên khai mạc hồi 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 1977. Sau khi tế lễ đọc các bài Kinh xong, một giờ sau, nhằm 11 giờ thì có cầu Ðàn More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Tu là cách mạng bản thân, bản tâm và bản tánh. Nếu vào Đạo rồi mà không sửa đổi  được tánh ác ra thiện, tánh ngu thành hiền, phàm tâm ra Thánh tâm, những ngôn ngữ thất đức thất nhân tâm ra lời khuyên thánh thiện, thì không thể  nào gọi rằng tu, rằng cách mạng bản thân được. Vậy câu "Nghịch hành phản  bổn" là làm sao hằng ngày con người của mình phải trở nên mới, càng mới thêm mãi mãi...

 


More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: NGÔ minh lãnh lịnh giáng Lần Ba,
CAO trọng gầy nên cảnh BỬU TÒA;
TIÊN Phật Thánh Thần vầy một Đạo,
Mừng trong thế giới chịu ơn Ta. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 5 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 15 6 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:   Thầy giáng đàn là vì Hà Thanh sở cầu Sư ! Vậy đây Thầy có đôi lời chỉ điểm, con chớ buồn vì nghịch cảnh trái ngang. Ấy chẳng qua là sự khảo lòng trong nhứt thời đó, Thầy biết con lòng tư lự lo âu, muốn cho cơ Đạo vẻ vang trong mai hậu, nhưng sự việc trái lòng con là vì Thiên Cơ chuyển hóa. More info...
Published: 03/25/2009 Updated: 03/25/2009
Summary:    Ðời là nơi bể khổ đối với kẻ vô Ðạo không tu, mà là đường tấn hóa của vạn linh sanh chúng. Giữa cuộc đời để chịu sự não nồng cay đắng, để trả quả tiền khiên, hoặc học cho hiểu sự khôn dại, mấy cái luật ẩn vi của võ trụ, hầu ngày sau nầy mới đoạt máy huyền vi. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thánh Giáo dạy Tạo tác Bát Quái Đồ Thiên năm 1936. Họ Đạo chúng tôi xin gửi đến quí vị xem để hiểu về Ngôi Bát Quái tạo tác theo Thiên Ý. Mô hình bong đồ tạo kiểu do Đức Lý Thái Bạch tạo trong ba ngày. Tạo tác ba năm. Ơn trên chuyển Tam Giang về vùng đất Hà Tiên để xây dựng tạo tác Bát Quái nằm giữa hai ngọn núi Đại và Tiểu Tô Châu. Các vị Thần gọi là nơi Tô Linh Châu biên thuỳ kiểu kiến trúc có một không hai. More info...
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary: ĐẠI Đạo gắng công truyền,
ĐỨC hạnh phải cần chuyên;
NGÔ tâm lo hiệp một,
TIÊN Phật vững lòng yên. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary:

NGÔ đồng chim trĩ đậu dung thân,

MINH tánh rán lo rửa nghiệp trần;

CHIÊU hội nguyên căn kỳ tận thế,

Giáng chào hướng đạo với Thiên ân.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Giờ nầy THẦY điểm thâm công.

Ngày sau con sẽ cỡi rồng về nguyên.

Ấn Bản Tháng 09 năm 2011 

More info...
Published: 06/29/2015 Updated: 06/29/2015
 
 
Trang Chánh • •