RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: NgoMinhChieu Real name: Ngô Minh Chiêu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by NgoMinhChieu
Summary: BÀI :99 MUỐN CHO ĐƯỢC QUẢ VÔ SANH,
ĐẠO MẦU HẰNG BỬA LUYỆN PHANH CHO TRÒN

Tịnh Đường, ngày 5-3 Ất Tỵ (24-2-1965). Đại Đạo 40
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2499 Read Count: 159
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI: 12 NGƯỜI TU LÚC NÀO CŨNG THUNG DUNG THANH THẢN
Tịnh Đường. Giờ Tý ngày 1-4- Nhâm Dần
4-5-1962. Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1399 Read Count: 164
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: NGÔI HAI XUẤT THẾ TẠI VIỆT NAM.
ƠN CỨU ĐỘ TRONG PHÁP MÔN TU LUYỆN

Tịnh Đường, Tý 8-9 Giáp Thìn (13-10 -1964) - Đại Đạo 39
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1865 Read Count: 159
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 30 7 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 392 Read Count: 211
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: (Định Tường) Tuất thời 20 tháng 9 Đinh Mùi (23-10-1967)
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 9820 Read Count: 184
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Trong lúc hành Đạo, phải tịnh dưỡng Nguơn-Tinh đặng bổ cho Nguơn-Khí, rồi Nguơn-Thần. Nhờ Nguơn-Khí giúp mà đặng minh tâm kiến tánh hiểu xa thấy rộng, đặng độ dẫn sanh linh, ấy là cơ Tịnh Luyện mà thành Đạo mới khỏi lạc lầm
Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 890 Read Count: 220
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

Sâu xa lời lý khuyến người tu,

Ai có mê tâm vẹt ngút mù,

Trau tánh sửa lòng làm âm chất,

Ngày thành chánh quả hưởng ngàn thu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2264 Read Count: 227
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Feature

Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 12
Completed: Yes Word count: 35153 Read Count: 5638
Published: 05/06/2007 Updated: 05/06/2007
Summary:

ÐẠI-Ðạo độ dân trải thập niên,

ÐỨC cao đắc quả thính tâm truyền,

NGÔ đồng gió đánh nào thay đổi,

TIÊN trưởng mây đưa phép hóa nguyên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 113 Read Count: 142
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Hợi thời 22 giờ ngày 29 9 1977


Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1833 Read Count: 216
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Ngày Lễ An-Vị Tam Giáo Qui-Nguyên khai mạc hồi 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 1977. Sau khi tế lễ đọc các bài Kinh xong, một giờ sau, nhằm 11 giờ thì có cầu Ðàn
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 532 Read Count: 224
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Tu là cách mạng bản thân, bản tâm và bản tánh. Nếu vào Đạo rồi mà không sửa đổi  được tánh ác ra thiện, tánh ngu thành hiền, phàm tâm ra Thánh tâm, những ngôn ngữ thất đức thất nhân tâm ra lời khuyên thánh thiện, thì không thể  nào gọi rằng tu, rằng cách mạng bản thân được. Vậy câu "Nghịch hành phản  bổn" là làm sao hằng ngày con người của mình phải trở nên mới, càng mới thêm mãi mãi...

 Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 717 Read Count: 298
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: NGÔ minh lãnh lịnh giáng Lần Ba,
CAO trọng gầy nên cảnh BỬU TÒA;
TIÊN Phật Thánh Thần vầy một Đạo,
Mừng trong thế giới chịu ơn Ta.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1519 Read Count: 136
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 5 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 15 6 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2270 Read Count: 206
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:   Thầy giáng đàn là vì Hà Thanh sở cầu Sư ! Vậy đây Thầy có đôi lời chỉ điểm, con chớ buồn vì nghịch cảnh trái ngang. Ấy chẳng qua là sự khảo lòng trong nhứt thời đó, Thầy biết con lòng tư lự lo âu, muốn cho cơ Đạo vẻ vang trong mai hậu, nhưng sự việc trái lòng con là vì Thiên Cơ chuyển hóa.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 31
Completed: Yes Word count: 84616 Read Count: 6766
Published: 03/25/2009 Updated: 03/25/2009
Summary:    Ðời là nơi bể khổ đối với kẻ vô Ðạo không tu, mà là đường tấn hóa của vạn linh sanh chúng. Giữa cuộc đời để chịu sự não nồng cay đắng, để trả quả tiền khiên, hoặc học cho hiểu sự khôn dại, mấy cái luật ẩn vi của võ trụ, hầu ngày sau nầy mới đoạt máy huyền vi.
Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1121 Read Count: 212
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thánh Giáo dạy Tạo tác Bát Quái Đồ Thiên năm 1936. Họ Đạo chúng tôi xin gửi đến quí vị xem để hiểu về Ngôi Bát Quái tạo tác theo Thiên Ý. Mô hình bong đồ tạo kiểu do Đức Lý Thái Bạch tạo trong ba ngày. Tạo tác ba năm. Ơn trên chuyển Tam Giang về vùng đất Hà Tiên để xây dựng tạo tác Bát Quái nằm giữa hai ngọn núi Đại và Tiểu Tô Châu. Các vị Thần gọi là nơi Tô Linh Châu biên thuỳ kiểu kiến trúc có một không hai.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2236 Read Count: 170
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary: ĐẠI Đạo gắng công truyền,
ĐỨC hạnh phải cần chuyên;
NGÔ tâm lo hiệp một,
TIÊN Phật vững lòng yên.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 822 Read Count: 162
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary:

NGÔ đồng chim trĩ đậu dung thân,

MINH tánh rán lo rửa nghiệp trần;

CHIÊU hội nguyên căn kỳ tận thế,

Giáng chào hướng đạo với Thiên ân.


Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1040 Read Count: 182
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Giờ nầy THẦY điểm thâm công.

Ngày sau con sẽ cỡi rồng về nguyên.

Ấn Bản Tháng 09 năm 2011 


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 8
Completed: Yes Word count: 57247 Read Count: 1954
Published: 06/29/2015 Updated: 06/29/2015
 
Trang Chánh • •