RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: LyThaiBach Real name: Lý Thái Bạch
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by LyThaiBach
Summary:

Chương IV : Cơ tác động tác

Bất cứ điều gì, sự gì đều có cơ tác và động tác. Cơ tác là gì?

       Cơ tác là giềng mối, là bí quyết đầu tơ mối nhợ cho sự động tác.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 191 Read Count: 184
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Sống trong tập thể xã hội nhân quần dù chư đệ muội không muốn lập vị trước thiên hạ, những hình thức tổ chức, qui ước, giáo điều để nêu lên điểm lập vị của chư đệ muội.

Thế muốn hòa mình cùng chúng sanh để phổ độ chúng sanh thì phải làm sao ?


Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1065 Read Count: 202
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 8g40 ngày 5 10 1979

                    (nhằm ngày Rằm tháng 9 Kỷ Mùi)


Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2407 Read Count: 152
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thánh giáo sưu tập khi tạo tác Bát Quái Đồ Thiên chia làm ba giai đoạn, nhứt kỳ, nhị kỳ và tam kỳ tạo tác; đây là các thánh giáo nhứt kỳ tạo tác từ năm 1936 đến 1937.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2693 Read Count: 186
Published: 05/02/2014 Updated: 05/02/2014
Summary: Ðắc nhất tâm rồi thế mới yên,
Muốn tâm đắc nhất phải tham thiền;
Tham thiền tâm sẽ hòa muôn vật,
Hòa ấy làm nên Ðạo phối Thiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 935 Read Count: 238
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: người hướng đạo cần sáng suốt để tùy đó nương vịnh, lèo lái con thuyền vượt sang lướt trên dòng Ðạo pháp, đừng hờ hững ngã nghiêng mà đắm chìm trong sóng gió.
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 827 Read Count: 236
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chư hiền đệ hiền muội giữ gìn được Tâm Ðạo thì tất cả những hàng ma, ác quỉ từ từ xa lánh hoặc hàng phục trước quyền năng vô lượng của Ðạo Tâm. Chừng đó chư hiền đệ hiền muội sẽ cảm hóa người đời quay về nẻo Ðạo.
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1746 Read Count: 201
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương III : Hòa thuận thương yêu
Kiếp sống của con người rất là phức tạp, nhưng hiển vi thực tế ở chỗ hành thiện thì thiện lại, chưởng ác ắt họa đến.
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 352 Read Count: 175
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Đừng mơ đừng ước oan đàng, 

Nhiệt thành sanh ứng hay càng thấm hay.  

Kiên-Giang, đêm 20 tháng 7 năm 1930 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 13280 Read Count: 750
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Summary:

Chương VI : Huyền lực vô vi

Châu Minh, 13-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29 3 1961

Bởi vậy, người tu học, đến tuổi đạo đã trưởng thành, phải chú trọng tập trung tất cả tinh lực vào tư tưởng để thi hành Chơn đạo Vô vi, tuy thấy rằng: không làm mà vẫn có làm, mới gọi rằng huyền diệu, không không mà có, chớ cái có của hữu vi có ra chi, sẽ tan tành hư hoại một thời giờ sắp đến đây.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 439 Read Count: 198
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Hành đạo biết rằng Ðạo ở trong,
Biến nên vạn pháp cũng do lòng;
Tam thiên thế giới trong tay nắm,
Chính thị tâm nầy đạt lý không.
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1054 Read Count: 234
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Biết Đạo thì tua trước biết mình,

Biết mình khá sửa cái tâm linh,

Tâm linh xóa bỏ đời yêu mị,

Hành Đạo học thông mấy quyển Kinh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1483 Read Count: 208
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Kính thành by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương III :  Kính thành

Châu Minh, 15-2 năm Đại Đạo 35 Canh Tý, 12 3 1960

 Người tu hành phải trọn chữ kính thành, vì có câu: “Duy Thiên vô thân, khắc kính duy thân. Quỷ thần vô thường hưởng, hưởng ưu khắc thành”, nghĩa là: Trời không thân với ai, chỉ thân với người hay kính. Quỷ thần không thường chứng giám cho ai, chỉ chứng giám cho kẻ hay thành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 464 Read Count: 206
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Feature

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 14 tháng 2 Ất Mão (26.3.1975)

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH,


Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1849 Read Count: 248
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary:

Chương V : Kết quả của sự bố thí

    Trái lại, những ai tiền của dẫy đầy, hiểu rõ điều hư lẽ thật, mà không quyết tâm bồi công lập đức, cứ bo bo giữ của tiền vật chất trong thời kỳ khốn nguy nầy, cũng có thể hại đến sanh mạng được.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 576 Read Count: 208
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: "Ðạo phát chậm trễ một ngày là có hại cho nhân sanh một ngày". Lời dạy đã 60 năm qua mà vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Mỗi lần lễ Khai Minh Ðại Ðạo là mỗi lần Bần Ðạo càng thêm trách nhiệm nặng nề.....
Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1921 Read Count: 195
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Một túi kiền khôn rộng pháp quyền,
Độ người lánh tục để tầm tiên;
Non xanh nước biếc say mùi đạo,
Với thú thanh nhàn thú tự nhiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1138 Read Count: 229
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Chương VIII : 80.- Khiêm Nhường Lời Nói
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 454 Read Count: 67
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Khuyến Nhơn Tài by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

chánh lời chơn độ thế cùng,

THÁI bình mưu cuộc cọng hòa chung,

BẠCH minh Thánh-Ðức phân rành rẽ,

Ngự bút dạy khuyên thế sự tùng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2078 Read Count: 220
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:   Còn sự khổ của loài người là bài học để bước đến con đường quang minh chánh đại là đường tu, nhờ biết tu mà lần lần được thoát khổ. Chừng hiểu được luật xả thân giúp đời, lo hành Ðạo, đừng còn biết đến thân mình, như gương thú kia, chừng ấy mới được phát minh, mà nhờ quên mình, mới tiến lên ngôi Tiên Phật.
Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3621 Read Count: 98
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
Trang Chánh • •