RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: LyThaiBach Real name: Lý Thái Bạch
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by LyThaiBach
Summary:

BÀI :67 ĐỜI ĐÀNH MA MỊ BÁN MUA, ĐẠO LÀ CHƠN LÝ ĐÂU ĐUA THEO ĐỜI.
Tịnh Đường, Tý thời, 23-3 Giáp Thìn
4-5-1964 - Đại Đạo 39


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3228 Read Count: 156
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :77 ĐI SÂU VÀO TÂM ĐỂ TÌM NGUỒN AN VUI THÂN NGOẠI GIẢ THÂN..
Ngày 30-6-Giáp Thìn
7-8-1964, Đại Đạo 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3006 Read Count: 154
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI :78 DẦU MÀ ĐẠI ĐỊA NÚI NON, CŨNG TIÊU CŨNG ĐỖ CŨNG MÒN LỰA THÂN.
Tịnh Đường,. Tý thời 01-7 Giáp Thìn

8-8-1964 - Đại Đạo 39.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3462 Read Count: 217
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI: 33 “HẾT GIỜ LẬP ĐỨC BỒI CÔNG, ĐẾN GIỜ NHẬP ĐỊNH TÂM KHÔNG TỊNH BÌNH”
Tịnh Đường, Ngày 24-2-Quí Mẹo
19-3-1963 - Đại Đạo 38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2339 Read Count: 156
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 34 CÁCH TU, HỌC, SỐNG LẬP CÔNG CỦA NGƯỜI TU SĨ, HƯỚNG ĐẠO
Tịnh Đường. Ngày 13-3-Quí Mẹo
6-4-1963 . Đại Đạo 38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3193 Read Count: 128
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 38 TRĂM NGÌN PHÁP MÔN KHÔNG NGOÀI BỐN CHỮ“CHÁNH TÂM DIỆT DỤC”
Tịnh Đường, Tý thời, ngày 9-4-Quí Mẹo
2-5-1963 - Đại Đạo 38


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2450 Read Count: 153
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: PHẢI CÓ ƠN PHƯỚC CÓ CAN TRƯỜNG MỚI GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP
Tịnh thất, 8-5 Giáp Thìn
17-6-1964 - Đại Đạo 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2618 Read Count: 176
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI:16 “ĐỪNG LƠ LỮNG THÂN SANH MAI MỘT, ĐỪNG TRÙ TRỪ DỊP TỐT TRÔI QUA”
Tịnh Đường,. Tý thời, ngày 8-5-Nhâm Dần
9-6-1962 - Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2621 Read Count: 154
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 1 giờ trưa ngày 15 5 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 468 Read Count: 207
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Chương VIII : 70.- Bài Học Căn Bản
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 621 Read Count: 184
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Quyền vị mà Bần Ðạo nói nơi đây không có nghĩa quyền là khiến kẻ khác phải theo ý mình và vị là được xưng tôn. Mà quyền là sức sống, vị là đỡ nâng che chở. Có như thế, giá trị tận độ mới được còn nơi hậu thế.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1076 Read Count: 232
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Chương V : Biện phân tà chánh

Châu Minh, 14-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 26 7 1961

Pháp cũng có pháp tà, pháp chánh,

       Chánh pháp là trong cảnh toàn chơn,

              Chánh pháp giáo hóa nghĩa nhơn,

Chánh pháp dạy rõ nguồn chơn lý mầu.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 560 Read Count: 204
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Công Minh Chánh by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương VII : 63.- Công Minh Chánh
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 593 Read Count: 186
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Cảnh hành đạo by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương IV : Cảnh hành đạo

Sóng to, gió lớn vượt qua,

Quản bao khó nhọc chí mà vẫn vui.

       Vui ấy bởi rõ mùi đạo đức,

       Dù gian lao, khổ cực không nài;

              Mong sao cho được tới ngày,

Vinh quang rực rỡ Cao Đài rạng danh.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 449 Read Count: 205
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Cẩn Ngôn by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương VIII : 82.- Cẩn Ngôn
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 423 Read Count: 200
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: LÝ sanh tâm tánh ghét gian hùng,  

THÁI quá ngày sau khó nổi dung,   

BẠCH Ngọc nỡ nào cho có vít,  

Giáng phân Tà Chánh các ngươi chung
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2009 Read Count: 194
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Summary: Thu phong lạc diệp diệp qui căn,
Thế thượng nhơn gian hữu đạo hằng;
Sư Biểu đông lâm hoài vạn cổ,
Thị thiên chi đạo xuất quang năng.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2254 Read Count: 159
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Chương III : Chơn truyền căn bản
Huệ Đông Thiên, 1-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 13 6 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 226 Read Count: 234
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Chưởng Đức by LyThaiBach Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương IV : 40.- Chưởng Đức
người tu không lập đức thì chẳng khác nào sắm đèn mà không có dầu,

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 504 Read Count: 184
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Tý Thời 18 tháng 8 năm Canh Tý  08 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 872 Read Count: 201
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
Trang Chánh • •