LyThaiBach
Penname: LyThaiBach Real name: Lý Thái Bạch
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by LyThaiBach
Summary:

BÀI :67 ĐỜI ĐÀNH MA MỊ BÁN MUA, ĐẠO LÀ CHƠN LÝ ĐÂU ĐUA THEO ĐỜI.
Tịnh Đường, Tý thời, 23-3 Giáp Thìn
4-5-1964 - Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI :77 ĐI SÂU VÀO TÂM ĐỂ TÌM NGUỒN AN VUI THÂN NGOẠI GIẢ THÂN..
Ngày 30-6-Giáp Thìn
7-8-1964, Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI :78 DẦU MÀ ĐẠI ĐỊA NÚI NON, CŨNG TIÊU CŨNG ĐỖ CŨNG MÒN LỰA THÂN.
Tịnh Đường,. Tý thời 01-7 Giáp Thìn

8-8-1964 - Đại Đạo 39.

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI: 33 “HẾT GIỜ LẬP ĐỨC BỒI CÔNG, ĐẾN GIỜ NHẬP ĐỊNH TÂM KHÔNG TỊNH BÌNH”
Tịnh Đường, Ngày 24-2-Quí Mẹo
19-3-1963 - Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 34 CÁCH TU, HỌC, SỐNG LẬP CÔNG CỦA NGƯỜI TU SĨ, HƯỚNG ĐẠO
Tịnh Đường. Ngày 13-3-Quí Mẹo
6-4-1963 . Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 38 TRĂM NGÌN PHÁP MÔN KHÔNG NGOÀI BỐN CHỮ“CHÁNH TÂM DIỆT DỤC”
Tịnh Đường, Tý thời, ngày 9-4-Quí Mẹo
2-5-1963 - Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: PHẢI CÓ ƠN PHƯỚC CÓ CAN TRƯỜNG MỚI GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP
Tịnh thất, 8-5 Giáp Thìn
17-6-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI:16 “ĐỪNG LƠ LỮNG THÂN SANH MAI MỘT, ĐỪNG TRÙ TRỪ DỊP TỐT TRÔI QUA”
Tịnh Đường,. Tý thời, ngày 8-5-Nhâm Dần
9-6-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 1 giờ trưa ngày 15 5 1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Chương VIII : 70.- Bài Học Căn Bản More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Quyền vị mà Bần Ðạo nói nơi đây không có nghĩa quyền là khiến kẻ khác phải theo ý mình và vị là được xưng tôn. Mà quyền là sức sống, vị là đỡ nâng che chở. Có như thế, giá trị tận độ mới được còn nơi hậu thế. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Chương V : Biện phân tà chánh

Châu Minh, 14-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 26 7 1961

Pháp cũng có pháp tà, pháp chánh,

       Chánh pháp là trong cảnh toàn chơn,

              Chánh pháp giáo hóa nghĩa nhơn,

Chánh pháp dạy rõ nguồn chơn lý mầu.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương VII : 63.- Công Minh Chánh More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương IV : Cảnh hành đạo

Sóng to, gió lớn vượt qua,

Quản bao khó nhọc chí mà vẫn vui.

       Vui ấy bởi rõ mùi đạo đức,

       Dù gian lao, khổ cực không nài;

              Mong sao cho được tới ngày,

Vinh quang rực rỡ Cao Đài rạng danh.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương VIII : 82.- Cẩn Ngôn More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: LÝ sanh tâm tánh ghét gian hùng,  

THÁI quá ngày sau khó nổi dung,   

BẠCH Ngọc nỡ nào cho có vít,  

Giáng phân Tà Chánh các ngươi chung More info...
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Summary: Thu phong lạc diệp diệp qui căn,
Thế thượng nhơn gian hữu đạo hằng;
Sư Biểu đông lâm hoài vạn cổ,
Thị thiên chi đạo xuất quang năng. More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Chương III : Chơn truyền căn bản
Huệ Đông Thiên, 1-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 13 6 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương IV : 40.- Chưởng Đức
người tu không lập đức thì chẳng khác nào sắm đèn mà không có dầu,
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Tý Thời 18 tháng 8 năm Canh Tý  08 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
 
Trang Chánh • •