RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: LyThaiBach Real name: Lý Thái Bạch
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by LyThaiBach
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 4 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 22 4 1974
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 890 Read Count: 203
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

GIÁO truyền chánh pháp tại nhân gian,

TÔNG chỉ Cao Đài cứu vạn bang;

ĐẠI hội Long Hoa triều Thánh Đức,

ĐẠO hoằng thế giới xuất Thiên nhan.

THÁI hòa vạn vật nhơn nhơn lạc,

BẠCH sắc Thiên Tôn thế thế nhàn;

KIM Khuyết Ngọc Hư chiêu Bắc Đẩu,

TINH Quân phổ chiếu sắc Cao ban.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1599 Read Count: 201
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

hòa xuân sắc, sắc xinh tươi,

THÁI độ trần ai thoát lưới đời,

BẠCH Ngọc từng phen gieo giống thiện,

Giáng trần nay kể đặng mười mươi.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 497 Read Count: 185
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Hơn một lần, Bần Đạo có nói rằng: Bố thí thực phẩm cho người đói lòng là một nghĩa cử từ thiện có phước đức công quả, nhưng bố thí lời đạo đức để giác ngộ người đói kém về mặt tinh thần lại càng phúc đức công quả trọng đại hơn.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2687 Read Count: 184
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Chương IV : 38.-  Anh Hùng Đạo-Đức
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 204 Read Count: 205
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Cao Đài không là Cao Đài, đó chính thị là Cao Đài.
Cao Đài không tự nó sinh phát riêng cho Việt Nam hay bất cứ nước nào, không là của người này hay kẻ kia, không là Tây Ninh hay Bến Tre không là Truyền Giáo hay Tiên Thiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1551 Read Count: 214
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Chương II : Ẩn mình trong cơn giông gió
Ngọc Thanh Quang, 19-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 3 5 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 229 Read Count: 235
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Ba thành một, một ra ba

       Tam giáo lấy tinh túy là: công bình, từ bi, bác ái. Cũng như là: tinh, khí, thần, thử hỏi, thiếu một được chăng?


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 235 Read Count: 239
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

BÀI : 62 KHÔNG TRÔNG ĐÓ NGÓ ĐÂY, KHÔNG ÔM CÂY CHỜ THỎ MỚI THANH TỊNH..
Tịnh Đường, 8-2- Giáp Thìn, 21-3-1964 Đại Đạo 39


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3074 Read Count: 154
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 68 LẼ TRỜI Ở TRONG TÂM THANH TỊNH GIAO HÒA ÂM DƯƠNG
Tịnh Đường,.Tý thời, 24-3 Giáp Thìn
5-5-1964 - Đại Đạo 39


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1977 Read Count: 154
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 81 TÌNH THƯƠNG LÀ TRÊN TẤT CẢ, TRÊN HẾT THẢY MỤC ĐÍCH LÀM NGƯỜI
Tịnh Đường, Tý 15-7Giáp Thìn (22-8-1964 ) Đại Đạo 39
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4797 Read Count: 24
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI : 82 ĐẠO MẦU LÀ CÁI QUÍ NHẤT TRÊN ĐỜI
Trung Mỹ, Tý 8-8 Giáp Thìn (13-9-1964) Đại Đạo 39


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3301 Read Count: 160
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 83 QUYỀN PHÁP CỦA GIÁO HỘI, ƠN PHƯỚC CỦA NHÂN SINH
Cơ Quan Giáo Pháp 15-8 Giáp Thìn (13-9-1964) - Đại Đạo 39
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4682 Read Count: 162
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 85 PHÉP LUYỆN VÀ DIỆU DỤNG CUẢ LINH CHÂU.
“Lòng được định thì không còn gì nguy hiểm, “Thần” được an mầu nhiệm hiện nơi mình”
Trung Khánh, 24-8 Giáp Thìn (29-9-1964) Đại Đạo 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3993 Read Count: 166
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 88 TỔ CHỨC ĐẠO HỢP LÝ SẼ GÓP PHẦN HỮU HIỆU CHO VIỆC TU TIẾN CHUNG
Trung Thành Thánh thất, Tý, 14-9Giáp Thìn (19-10-1964) Đại Đạo 39
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3364 Read Count: 165
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI: 96 NHỨT TÂM VỚI MÌNH, HÒA THÂN VỚI NGƯỜI ĐỂ TU KỶ VÀ ĐỘ THA.
Tịnh Đường, Tý thời, 24-12 Giáp Thìn (26-1-1965). Đại Đạo 39.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3375 Read Count: 155
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :102 ĐẠI HỘI LONG HOA ĐÃ ĐẾN RỒI, NGÀY GIỜ GẤP RÚT CÁC HIỀN ÔI!...
Tịnh Đường, 20-3 Ất Tỵ (21-4-1965) Đại Đạo 40


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2273 Read Count: 161
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :108 GIỚI LUẬT LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ ĐI VỀ VỚI THẦY
Tịnh Đường, ngày 8-11 Ất Tỵ (30-11-1965) Đại Đạo 40


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2939 Read Count: 158
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :112 THÁNH Ý CHỈ DẠY NỮ TU SĨ LẬP HỒNG THỆ ĐỂ TUÂN GIỮ GIỚI LUẬT
Tinh Đường,Tý thời, 8-12 Ât Tỵ (30-12-1965). Đại Đạo 40.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3289 Read Count: 155
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :47 TU ĐƯỢC MỘT PHÚT THANH TỊNH CÒN HƠN
CÔNG ĐÚC MỘT ĐỜI LÀM PHƯỚC THẾ GIAN

Chi hội Phước Thiện Đà Nẵng. Ngày 4 -7-Quý Mẹo
22-8-1963. Đại Đạo 38


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4344 Read Count: 173
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
 
Trang Chánh • •