LyThaiBach
Penname: LyThaiBach Real name: Lý Thái Bạch
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by LyThaiBach
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 4 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 22 4 1974 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

GIÁO truyền chánh pháp tại nhân gian,

TÔNG chỉ Cao Đài cứu vạn bang;

ĐẠI hội Long Hoa triều Thánh Đức,

ĐẠO hoằng thế giới xuất Thiên nhan.

THÁI hòa vạn vật nhơn nhơn lạc,

BẠCH sắc Thiên Tôn thế thế nhàn;

KIM Khuyết Ngọc Hư chiêu Bắc Đẩu,

TINH Quân phổ chiếu sắc Cao ban.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

hòa xuân sắc, sắc xinh tươi,

THÁI độ trần ai thoát lưới đời,

BẠCH Ngọc từng phen gieo giống thiện,

Giáng trần nay kể đặng mười mươi.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Hơn một lần, Bần Đạo có nói rằng: Bố thí thực phẩm cho người đói lòng là một nghĩa cử từ thiện có phước đức công quả, nhưng bố thí lời đạo đức để giác ngộ người đói kém về mặt tinh thần lại càng phúc đức công quả trọng đại hơn. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Chương IV : 38.-  Anh Hùng Đạo-Đức More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Cao Đài không là Cao Đài, đó chính thị là Cao Đài.
Cao Đài không tự nó sinh phát riêng cho Việt Nam hay bất cứ nước nào, không là của người này hay kẻ kia, không là Tây Ninh hay Bến Tre không là Truyền Giáo hay Tiên Thiên. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Chương II : Ẩn mình trong cơn giông gió
Ngọc Thanh Quang, 19-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 3 5 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Chương IV : Ba thành một, một ra ba

       Tam giáo lấy tinh túy là: công bình, từ bi, bác ái. Cũng như là: tinh, khí, thần, thử hỏi, thiếu một được chăng?

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

BÀI : 62 KHÔNG TRÔNG ĐÓ NGÓ ĐÂY, KHÔNG ÔM CÂY CHỜ THỎ MỚI THANH TỊNH..
Tịnh Đường, 8-2- Giáp Thìn, 21-3-1964 Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI : 68 LẼ TRỜI Ở TRONG TÂM THANH TỊNH GIAO HÒA ÂM DƯƠNG
Tịnh Đường,.Tý thời, 24-3 Giáp Thìn
5-5-1964 - Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 81 TÌNH THƯƠNG LÀ TRÊN TẤT CẢ, TRÊN HẾT THẢY MỤC ĐÍCH LÀM NGƯỜI
Tịnh Đường, Tý 15-7Giáp Thìn (22-8-1964 ) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary:

BÀI : 82 ĐẠO MẦU LÀ CÁI QUÍ NHẤT TRÊN ĐỜI
Trung Mỹ, Tý 8-8 Giáp Thìn (13-9-1964) Đại Đạo 39

More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 83 QUYỀN PHÁP CỦA GIÁO HỘI, ƠN PHƯỚC CỦA NHÂN SINH
Cơ Quan Giáo Pháp 15-8 Giáp Thìn (13-9-1964) - Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 85 PHÉP LUYỆN VÀ DIỆU DỤNG CUẢ LINH CHÂU.
“Lòng được định thì không còn gì nguy hiểm, “Thần” được an mầu nhiệm hiện nơi mình”
Trung Khánh, 24-8 Giáp Thìn (29-9-1964) Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI : 88 TỔ CHỨC ĐẠO HỢP LÝ SẼ GÓP PHẦN HỮU HIỆU CHO VIỆC TU TIẾN CHUNG
Trung Thành Thánh thất, Tý, 14-9Giáp Thìn (19-10-1964) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI: 96 NHỨT TÂM VỚI MÌNH, HÒA THÂN VỚI NGƯỜI ĐỂ TU KỶ VÀ ĐỘ THA.
Tịnh Đường, Tý thời, 24-12 Giáp Thìn (26-1-1965). Đại Đạo 39. More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :102 ĐẠI HỘI LONG HOA ĐÃ ĐẾN RỒI, NGÀY GIỜ GẤP RÚT CÁC HIỀN ÔI!...
Tịnh Đường, 20-3 Ất Tỵ (21-4-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :108 GIỚI LUẬT LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ ĐI VỀ VỚI THẦY
Tịnh Đường, ngày 8-11 Ất Tỵ (30-11-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :112 THÁNH Ý CHỈ DẠY NỮ TU SĨ LẬP HỒNG THỆ ĐỂ TUÂN GIỮ GIỚI LUẬT
Tinh Đường,Tý thời, 8-12 Ât Tỵ (30-12-1965). Đại Đạo 40.

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :47 TU ĐƯỢC MỘT PHÚT THANH TỊNH CÒN HƠN
CÔNG ĐÚC MỘT ĐỜI LÀM PHƯỚC THẾ GIAN

Chi hội Phước Thiện Đà Nẵng. Ngày 4 -7-Quý Mẹo
22-8-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
 
 
Trang Chánh • •