LyThaiBach
Penname: LyThaiBach Real name: Lý Thái Bạch
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by LyThaiBach
Summary: LÝ tình hai mối biện phân rành,
THÁI độ người tu phải nhiệt thành;
BẠCH bạch minh minh Quyền Pháp rõ,
Giáng thăng đừng để lệch công bình. More info...
Published: 01/04/2014 Updated: 01/04/2014
Summary:

Chương II : 07.- VÔ THƯỜNG HỮU HOẠI

Thân tâm của chư đệ muội là vô thường hữu hoại.

            Thế nào là vô thường hữu hoại?

 

More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary:

Chương VI : Vô vi trường cửu, lý sâu diệu huyền

Châu Minh, 15-4 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-5-1961

Đường chơn đạo thực hành cho đúng,

       Lý vô vi hữu dụng sau này,

              Mới tường Đại Đạo của Thầy,

Hư hư thiệt thiệt, đủ đầy huyền linh,

       Từ chỗ không, kết tinh sự có,

       Có kia mà, rồi có còn đâu,

              Hữu hình hữu hoại đáo đầu,

Vô vi trường cữu, lý sâu diệu huyền.

 

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Chương VIII : 78.- Vị Nhơn-Sanh More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 8 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 11 9 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Thánh Giáo dạy Tạo tác Bát Quái Đồ Thiên năm 1936. Họ Đạo chúng tôi xin gửi đến quí vị xem để hiểu về Ngôi Bát Quái tạo tác theo Thiên Ý. Mô hình bong đồ tạo kiểu do Đức Lý Thái Bạch tạo trong ba ngày. Tạo tác ba năm. Ơn trên chuyển Tam Giang về vùng đất Hà Tiên để xây dựng tạo tác Bát Quái nằm giữa hai ngọn núi Đại và Tiểu Tô Châu. Các vị Thần gọi là nơi Tô Linh Châu biên thuỳ kiểu kiến trúc có một không hai. More info...
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary: Thánh giáo sưu tập khi tạo tác Bát Quái Đồ Thiên chia làm ba giai đoạn, nhứt kỳ, nhị kỳ và tam kỳ tạo tác; đây là các thánh giáo nhứt kỳ tạo tác từ năm 1936 đến 1937. More info...
Published: 05/02/2014 Updated: 05/02/2014
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN. More info...
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary: Vì sứ mạng Thiên cơ không thể trái sai, do đó các Ðấng thiêng liêng không đến với chư đệ muội bằng cơ bút, nhưng vẫn thường cho Thần minh bảo trì chư đệ muội trong mọi lúc khó khăn. Chư đệ muội đừng bi quan lo lắng mà hãy vui mừng nhận lấy trách nhiệm được giao phó, ít nhiều cũng là hành trang trên Ðại Ðạo. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương III : Đại đồng huynh đệ kỳ thời đến đây
Châu Minh, 10-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 22 7 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chư hiền đệ hiền muội hãy nhớ lại lời Lão Quân đã nói :"Ðạo khả Ðạo phi thường Ðạo, danh khả danh phi thường danh" hay đức Thế Tôn cũng có dạy : "Nhược dĩ sắc tướng âm thinh cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo,bất năng kiến Như Lai". More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Chương V : Đạo đức thuần túy hồi chầu Ngọc Kinh

 Thanh Liên Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961

  Tri thấu lý cần trau linh tánh,

       Gần đường chơn xa cảnh mị tà,

              Chánh tà đôi ngả suy ra,

Trược, thanh phân biệt khỏi sa lụy phiền.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương VIII : 77.- Đời Vay, Đạo Trả

Biết chữ Ðạo Thầy là cao-cả, thì sự trả quả ấy là tầm thường. Trái lại, còn phải trọng ơn Thần, Thánh, Tiên, Phật sớm đem quả-báo nhồi đi uốn lại cho chư hiền-đệ, muội trả dứt kiếp này hầu phản hồi ngôi-vị.

More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Thế nên con người phải tu. Tu không phải dành riêng cho những người khoác áo cà sa hay Thiên phong chức sắc, mà tất cả mỗi con người đều phải có tu. Biết tu mới tiến hóa, vì nơi trần gian là trường tiến hóa của nhân loại. Nếu nhân loại không tu là tự mình dấn thân vào luật đào thải của Hóa Công. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •