HueY
Penname: HueY Real name: Huệ Ý
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by HueY
Summary: I.                 THÁNH GIÁO :    

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy :    

            Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý được lập thành do Thiên cơ định đọat trong cuộc luân chuyển tuần hòan để làm cơ cứu cánh cho nhân lọai trong buổi đời mạt kiếp.Dầu chư hiền đệ muội thấy chỉ là một tổ chức khiêm tốn nhỏ nhen, đối với sứ mạng cao cả trong Tam Kỳ Phổ Độ, kể ra như muôn một, nhưng Bần Đạo đã nói : “mỗi người đều có sứ mạng riêng của mỗi người. Tất cả nhân lọai đều là sứ mạng trong trường tiến hóa này. Mỗi khi con người giác ngộ giữ được Thiên tánh, Thiên tâm, đó là sứ mạng của Thượng Đế ban ân đến trần gian tô điểm non sông gấm vóc, nào phải đây là ngục hình, đây là ác quỉ hay cảnh sình lầy tối tăm u ám đâu!” [CQPTGLĐĐ,  18.2.Tân Dậu (12.2.1971)].

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:   Dẩn nhập :

 

 

a. Nữ phái đồng sứ mạng với nam phái.

Đức Quan Âm Bồ Tát dạy : "Hỡi chư hiền muội ! Kìa hãy nhìn xem trong vũ trụ : Trời thì có âm dương, người có nam có nữ, loài thượng cầm có trống có mái, loài hạ thú có đực có cái.

More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: Đến cõi trần gian để lại gì ?

Sau khi cởi xác bỏ thân đi;

Nếu không siêu thoát về Tiên cảnh,

Đành phải trầm luân chốn ngục tì.

More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Trong thiền đường, miệng được gọi là Ngọc Trì ( tức là ao ngọc ) trong miệng, có nước miếng,đây là chất bổ của cơ thể con người gọi là Ngọc Dịch. Vừa xã tịnh, hút một điếu thuốc, ăn một miếng trầu là thuốc bổ hết tác dụng. More info...
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: 1. * Ngọc Trì là ai?

            Trong việc hành công, miệng con người không gọi là khẩu mà gọi là Ngọc Trì (ao ngọc). Trong miệng có hai suối nước là Ngọc Tuyền, xuất phát cam lồ là Ngọc dịch, đây là Tiên dược của hành giả chỉ có khi thanh tịnh trong thời thiền.

Cơ thể con người có một cấu tạo đặc biệt, mắt của chúng ta cho được mà miệng không cho được. Cho nên miệng là ta, ta là miệng. Ngọc Trì là chính chúng ta trên đường tu, tuy hai mà một. Ngọc Trì lên đường tu là cách nói hình tượng nhân cách của chủ đề CẨN NGÔN.

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:

Hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là :

 

" Trần gian vạn khổ còn kia,

 

Lòng người Bồ Tát đâu lìa chúng sanh"

 

Đức Bồ Tát dạy : "Chư hiền đệ, hiền muội phải hiểu:

 

-           con đường mình đang đi phải đi về đâu,

 

-           đi đến chỗ nào duy nhứt,

 

-           rồi sẽ định việc làm.

 

-           Trước khi làm phải hiểu việc làm thế nào cho hợp tình hợp lý, có nghĩa, có nhân.

 

Được như vậy mới dám hy sinh mọi mặt, mới có can đảm vượt qua mọi chướng ngại"

 

More info...
Published: 01/31/2009 Updated: 01/31/2009
Summary:

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:

“Bần Đạo bảo chư Thiên ân đệ muội hãy ý thức về Tâm Hạnh Đại Thừa, đó là lẽ tất nhiên của hành giả

-         về nhân vị

-         về giá trị

-         cũng như sự tu chứng tâm linh.

Nếu trên bước Đại Thừa mà Hành Giả thiếu Tâm Hạnh Đại Thừa thì

-         tâm đức sẻ mờ lu

-         thường bị chư ma hàng phục,

-         sanh sân si hỉ nộ, tật đố chủ quan.....

-         Hằng bị lôi kéo vào cảnh vô thường mà không hay biết.

More info...
Published: 08/12/2007 Updated: 08/12/2007
FeatureSummary: "Tập viết trong hàng đôi" là chủ đề tu học của tịnh viên trong mùa tu Đông Chí năm Mậu Tý (2008). More info...
Published: 03/07/2018 Updated: 03/07/2018
Summary:    Mùa tu Hạ chí năm Mậu Tý, chúng ta được giảng về hai chữ "quyết tâm".

 

            NGÀY 27.5.MẬU TÝ.

            Thế nào là quyết tâm?

            Một thiền sinh được sư phụ cho nhập thất. Hết bảy ngày, thầy đến thăm và lắc đầu "ông hãy phấn đấu thêm thất nửa".

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:

Mùa tu Thu Phân năm Mậu Tý, chúng ta được hướng dẩn về “Rèn tâm vô niệm”.

            Ngày 19.9.2008.
Vô niệm là tắt đài, sự nghỉ ngơi toàn diện của bộ não, của thân tâm.

            Bộ não của chúng ta không chỉ có một mà cùng lúc phát nhiều tầng số vô tuyến. Dù lúc ngũ, đối với một số người, bộ nãovẫn có thể còn hoạt động : nhìn, nghe, hành động trong giấc mơ. Nên thức dậy mà mệt mõi, bần thần, rũ rượi vì có lúc còn cải lộn, đánh lộn trong khi ngũ nữa.

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Mỗi mùa tu vào ngày nhập khoá, chúng ta đều có dâng sớ trình danh sách tịnh viên nam nữ các cấp lên Ơn Trên, trong lời dạy này Đức Mẹ cho biết đã nhận được báo cáo kết quả do Đức Đông Phương Lão Tổ đệ đạt. More info...
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: TÌM HỌC VỀ NGŨ CHI HIỆP NHỨT TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Sau khi nhập môn, chúng ta phải có ngôn ngữ, cử chỉ khác hơn hôm trước, Ơn Trên dạy phải “khác hơn người thế tục”. Đó là tác phong đạo hạnh. More info...
Published: 09/16/2007 Updated: 09/16/2007
Summary: "Cao Ðài ứng hóa trong lòng chúng sanh, Ðố ai có biết cái danh Cao Ðài !" Ngô Đại Tiên More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: TẦM QUAN TRỌNG VÀ DIỆU DỤNG CỦA TÁC PHONG ĐẠO HẠNH More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary:

“Hỏi chi đó? - là ăn, là mặc,   

Hỏi gì đây? – là đất, là nhà;  

 

Suốt đời chỉ một cái ta,     

Đổi thay đen trắng, trộn pha dữ lành”.

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Cách đây 70 năm, mùng 8 tháng 4 Bính Tý (1938), cơ đạo miền Trung đã công khai với đại chúng qua lễ khánh thành Trung Thành Thánh thất cùng với việc tổ chức “Long Vân đệ bát kỳ”. Đức Chí Tôn dạy: More info...
Published: 04/13/2009 Updated: 04/13/2009
Summary: Đức Đông Phương Lão Tổ dạy : 
“Đông chí tu trì phục nhất dương,  
Phương châm tu luyện bất lao thương”.  
Các tịnh sĩ thu xếp được việc đời, việc đạo, việc nhà để nhập thất hành công, là thi hành được lời dạy trên của Đức Lão Tổ.
More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:   Đạo quả là sự viên mãn của đời tu, Thánh danh là kim chỉ nam cho tiến trình đạt đến kết quả ấy More info...
Published: 05/13/2009 Updated: 05/13/2009
Summary: Việc đầu tiên là Đức Cao Triều đặt vấn đề cho chúng ta tự vấn, suy ngẫm, lượng giá lại đức tin của mình. Đối với các em học sinh, tuần nào cũng đến Thánh Thất, ông cạnh nhà đặt câu hỏi "Cháu đi chùa để làm gì?" Em trả lời sao? More info...
Published: 04/26/2008 Updated: 04/26/2008
 
 
Trang Chánh • •