ThanhCan
Penname: ThanhCan [Contact] Real name: Thanh Căn
Member Since: 11/23/2016
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ThanhCan
Summary: Đối với hầu hết con người, cuộc sống có thể là một chu kỳ đang diễn ra của những thách thức, thiên tai, mất mát, đau đớn, thành công, thành tựu, lợi ích, hạnh phúc và thất bại More info...
Published: 03/29/2018 Updated: 03/29/2018
Summary: Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui More info...
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
Summary: Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào More info...
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
Summary:   Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng” More info...
Published: 11/23/2016 Updated: 11/23/2016
 
 
Trang Chánh • •