DieuTriKimMau
Penname: DieuTriKimMau Real name: Diêu Trì Kim Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DieuTriKimMau
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Mùng 1 tháng Chạp Bính Thìn  More info...
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary:

Lắm kiếp nhiều đời đã xuống lên,

Mang nhiều quốc tịch, tuổi và tên,

Loanh quanh trong bánh xe luân chuyển,

Vì bởi quên căn với móng nền.

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Các con ơi ! lập thành thế giới nầy là do tứ đại , tức là đất , nước , gió , lữa, bốn nguyên tố trên đã góp phần trong việc cấu tạo nên hình hài của vạn loại . Bốn nguyên tố đó luôn luôn chuyễn không nghgĩ, từ thân thể nầy sang thân thể khác, vì thế đó giữa các con có một sự liên hệ mật thiết, hay là cho đúng hơn các con chính là nhau , các con chỉ là một mà thôi . More info...
Published: 04/04/2009 Updated: 04/04/2009
Summary: Thánh Giáo dạy Tạo tác Bát Quái Đồ Thiên năm 1936. Họ Đạo chúng tôi xin gửi đến quí vị xem để hiểu về Ngôi Bát Quái tạo tác theo Thiên Ý. Mô hình bong đồ tạo kiểu do Đức Lý Thái Bạch tạo trong ba ngày. Tạo tác ba năm. Ơn trên chuyển Tam Giang về vùng đất Hà Tiên để xây dựng tạo tác Bát Quái nằm giữa hai ngọn núi Đại và Tiểu Tô Châu. Các vị Thần gọi là nơi Tô Linh Châu biên thuỳ kiểu kiến trúc có một không hai. More info...
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary:

Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU, Thánh Tịnh Kim Thành Long, Tý thời, 18-02- Quý Sửu ( 22-3-1973 )

More info...
Published: 11/12/2015 Updated: 11/12/2015
Summary:

Chương VI : Tựu về dự hội Huyền Đơn nghe à

Châu Minh, 15-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 1-3-1961

Đường Đại Đạo Cao Đài rộng mở,

       Mẹ giáng đàn bao thuở quên con;

              Mừng chung đăng đẵng lưỡng ban,

Con ôi! Nghe kỹ Mẹ than những lời.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn) Tuất thời, 14 tháng 8 Quí Sửu ( 10.9. 1973 ) More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: (Đàn cơ tại Nữ Đầu Sư Đường, 21giờ,16-8-Canh Tý;

06-10-1960) More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: vi mà có mới là ngoan, 

CỰC lạc lòng đây Mẹ ước rằng; 

TỪ thiện mỗi con đà sẵn có, 

TÔN vinh hành đạo cứu đời an. More info...
Published: 01/05/2014 Updated: 01/05/2014
Summary:

 

Tiên phàm bận bịu thảm thương thay!
Biển khổ sao em mãi đắm hoài?
Kiếp sống trên đời như giấc mộng,
Lần chân theo Chị đến Bồng lai. 

More info...
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: Các con đừng bao giờ để những cái bất bình, bất mãn xâm chiếm được tâm con. Có như thế thì đức hi sinh mới có ý nghĩa trong khi hành quyền sử vị đối vật tiếp nhân. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

DIÊU-cung cảm động tiếng con cầu,

TRÌ chí tu hành đã mấy lâu,

KIM bút giáng phê bày "Thánh-Ðức"

MẪU-nghi chứng chiếu bước công đầu.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Chương III : 19.- Thoát Trần
More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Chương IV : 31.- Thương Yêu More info...
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Tý Thời 18 tháng 8 năm Canh Tý 08 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Các con ngày nay là những đứa giác ngộ trong Tam-Kỳ Ðại-Ðạo. Các con dầu lớn nhỏ, dầu chức sắc hay tín đồ, hãy nhận lấy trách nhiệm của mình trong thời kỳ nầy để làm tròn sứ mạng đối với Thiêng Liêng và nhơn sanh, tức là các con đã lập vị cho các con rồi đó. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Con ôi ! có nóng bức của mùa Hè mới thấy Thu sang mát mẻ,có giá rét của Ðông thiên mới thấy tiết Xuân ấm áp. Luật của cõi nhị nguyên là như vậy mới Tạo hóa vô cùng, thì hai chữ vô cùng là bất dịch. Các con hãy giữ bất dịch mà ứng với biến dịch để hoàn thành sứ mạng nghe các con. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương II : Vật chất hư hoại
Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 6 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương II : Vững lập trường

Nhìn cảnh vật càng thêm đau dạ,

       Ngó đến con đứa ngã đứa nghiêng;

              Nhìn ra Mẹ đổ thảm phiền,

Thấy con nam nữ đàn tiền Mẹ than!

More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương VIII : 86.- Xóa Lỗi Người
More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
 
 
Trang Chánh • •