RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: DieuTriKimMau Real name: Diêu Trì Kim Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by DieuTriKimMau
Quyết chí tu by DieuTriKimMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương II : Quyết chí tu
Diêu Trì Bửu Điện, 15-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 1 3 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: No Word count: 550 Read Count: 196
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Mùng 1 tháng Chạp Bính Thìn 
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1867 Read Count: 178
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary:

Lắm kiếp nhiều đời đã xuống lên,

Mang nhiều quốc tịch, tuổi và tên,

Loanh quanh trong bánh xe luân chuyển,

Vì bởi quên căn với móng nền.


Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 799 Read Count: 191
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Các con ơi ! lập thành thế giới nầy là do tứ đại , tức là đất , nước , gió , lữa, bốn nguyên tố trên đã góp phần trong việc cấu tạo nên hình hài của vạn loại . Bốn nguyên tố đó luôn luôn chuyễn không nghgĩ, từ thân thể nầy sang thân thể khác, vì thế đó giữa các con có một sự liên hệ mật thiết, hay là cho đúng hơn các con chính là nhau , các con chỉ là một mà thôi .
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8049 Read Count: 211
Published: 04/04/2009 Updated: 04/04/2009
Summary: Thánh Giáo dạy Tạo tác Bát Quái Đồ Thiên năm 1936. Họ Đạo chúng tôi xin gửi đến quí vị xem để hiểu về Ngôi Bát Quái tạo tác theo Thiên Ý. Mô hình bong đồ tạo kiểu do Đức Lý Thái Bạch tạo trong ba ngày. Tạo tác ba năm. Ơn trên chuyển Tam Giang về vùng đất Hà Tiên để xây dựng tạo tác Bát Quái nằm giữa hai ngọn núi Đại và Tiểu Tô Châu. Các vị Thần gọi là nơi Tô Linh Châu biên thuỳ kiểu kiến trúc có một không hai.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2236 Read Count: 170
Published: 05/05/2014 Updated: 05/05/2014
Summary:

Chương VI : Tựu về dự hội Huyền Đơn nghe à

Châu Minh, 15-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 1-3-1961

Đường Đại Đạo Cao Đài rộng mở,

       Mẹ giáng đàn bao thuở quên con;

              Mừng chung đăng đẵng lưỡng ban,

Con ôi! Nghe kỹ Mẹ than những lời.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 757 Read Count: 194
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn) Tuất thời, 14 tháng 8 Quí Sửu ( 10.9. 1973 )
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2337 Read Count: 180
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: (Đàn cơ tại Nữ Đầu Sư Đường, 21giờ,16-8-Canh Tý;

06-10-1960)
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 556 Read Count: 175
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: vi mà có mới là ngoan, 

CỰC lạc lòng đây Mẹ ước rằng; 

TỪ thiện mỗi con đà sẵn có, 

TÔN vinh hành đạo cứu đời an.
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2124 Read Count: 175
Published: 01/05/2014 Updated: 01/05/2014
Summary:

 

Tiên phàm bận bịu thảm thương thay!
Biển khổ sao em mãi đắm hoài?
Kiếp sống trên đời như giấc mộng,
Lần chân theo Chị đến Bồng lai. 


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1280 Read Count: 178
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: Các con đừng bao giờ để những cái bất bình, bất mãn xâm chiếm được tâm con. Có như thế thì đức hi sinh mới có ý nghĩa trong khi hành quyền sử vị đối vật tiếp nhân.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2160 Read Count: 201
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

DIÊU-cung cảm động tiếng con cầu,

TRÌ chí tu hành đã mấy lâu,

KIM bút giáng phê bày "Thánh-Ðức"

MẪU-nghi chứng chiếu bước công đầu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 379 Read Count: 181
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Thoát Trần by DieuTriKimMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương III : 19.- Thoát Trần

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 197 Read Count: 131
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Thương Yêu by DieuTriKimMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương IV : 31.- Thương Yêu
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 803 Read Count: 184
Published: 02/12/2007 Updated: 02/12/2007
Summary: Tý Thời 18 tháng 8 năm Canh Tý 08 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 853 Read Count: 125
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Các con ngày nay là những đứa giác ngộ trong Tam-Kỳ Ðại-Ðạo. Các con dầu lớn nhỏ, dầu chức sắc hay tín đồ, hãy nhận lấy trách nhiệm của mình trong thời kỳ nầy để làm tròn sứ mạng đối với Thiêng Liêng và nhơn sanh, tức là các con đã lập vị cho các con rồi đó.
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1195 Read Count: 190
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Con ôi ! có nóng bức của mùa Hè mới thấy Thu sang mát mẻ,có giá rét của Ðông thiên mới thấy tiết Xuân ấm áp. Luật của cõi nhị nguyên là như vậy mới Tạo hóa vô cùng, thì hai chữ vô cùng là bất dịch. Các con hãy giữ bất dịch mà ứng với biến dịch để hoàn thành sứ mạng nghe các con.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 589 Read Count: 237
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương II : Vật chất hư hoại
Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 6 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 288 Read Count: 190
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương II : Vững lập trường

Nhìn cảnh vật càng thêm đau dạ,

       Ngó đến con đứa ngã đứa nghiêng;

              Nhìn ra Mẹ đổ thảm phiền,

Thấy con nam nữ đàn tiền Mẹ than!


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1037 Read Count: 199
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương VIII : 86.- Xóa Lỗi Người

Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 329 Read Count: 203
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
 
Trang Chánh • •