DieuTriKimMau
Penname: DieuTriKimMau Real name: Diêu Trì Kim Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DieuTriKimMau
Summary: Chương II : Hồi tưởng

Kìa năm Ất Dậu ( 1945 ) cuộc đời con vô hạn định,

Sự nghiệp con, liệu tính có giữ vững đến giờ chăng?

More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:      Đạo không hình, không tướng, thế nên đừng ai lấy thúng mà úp cái Đạo, đừng ai lấy khuôn mà đổ cái Đạo. Phải hiểu Đạo là uyển chuyển thiên biến vạn hóa, tùy cơ duyên mà phổ độ, tùy hoàn cảnh thực tại mà linh động uyển chuyển tác dụng cho hợp thời đúng lúc, tùy trình độ căn trí mà biện minh phân giải, thuyết lý độ đời. Điều nào hay thì giữ gìn mà phát triển, điều nào dở không thích hợp thì phải trả về cho quá khứ, điều nào thiếu thì sẽ thêm vô cho đủ, điều nào dư thì hãy cắt xén bớt cho tròn vẹn. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Thương Thầy thương Ðạo phải thương nhau
Hạnh đức hằng ngày cố luyện trau
Ðứa dại đứa khôn cùng sát cánh
Gánh gồng sứ mạng Ðấng Ðài Cao.


More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương II : Khêu đèn chơn lý
Ngũ Long Môn, 6-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 18 6 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Bớ các con nghe khuyên để dạ,

      Rán lập công bồi quả cho rồi,

            Ngày sau đặng trở về ngôi,

Mẹ con sum hiệp đứng ngồi xuê xang.

More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:       Khi các con đã thật lòng bác ái, các con không còn thấy người sang kẻ hèn, người dại kẻ khôn, người uy quyền kẻ yếu đuối, người thân kẻ sơ. Đã không chia cách như vậy, lòng các con là một cõi bồ-đề, một cõi niết-bàn, một Cung Diêu-Trì và chính con sẽ ở trong Thượng-Đế. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý  6 10 1960
Bộ kinh TAM THỪA CHƠN GIÁO này gồm có 3 quyển sẽ diễn giải bằng văn vần để các con dễ nhớ. Mẹ sẵn định theo thứ lớp, theo phẩm bực tu tiến, rồi đây các con đủ phương tiện luyện thành đắc giác mà trở về cùng Mẹ.

More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Chương II : Mạnh tiến trên đường cứu thế
Ngũ Long Môn, 6-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 18 6 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
FeatureSummary: Tý thời 29 rạng mùng 1 
                                 tháng Giêng năm Quí Mão 
                                             ( 01/24/1963)  More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Xét tư tưởng đừng còn sái quấy
Xét việc làm vô kỷ vô công
Xét lời hòa duyệt dung thông
Trong ba phạm một tam công hỏng rồi More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Nội dung chính của Minh Thiện Chơn Kinh là bốn Bài Sám ( Sám Nhứt Diệu Đề, Sám Nhị Diệu Đề, Sám Tam Tứ Diệu Đề ) và mười Bài Hạnh (Đệ Nhứt Hạnh đến Đệ Thập Hạnh) More info...
Published: 06/15/2007 Updated: 06/15/2007
Summary: Mười phương thuốc bằng trái cây (Diêu-Trì Kim-Mẫu) More info...
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 6 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 02 8 1974 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Chương III : Ngàn hoa

Chốn cung tiên con hiền cố gắng,

       Phận nữ nhi dày dạn công lao,

              Đừng cho ong bướm lướt vào,

Công kia Mẹ chấm “Hoa Đào” thơm chung.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: THÁNH GIÁO TAM KỲ TẠO TÁC NĂM 1939 NĂM NẦY CÓ THÁNH GIÁO: SẮC CHỈ CỦA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHUYỂN ĐẠI HỘI LINH THIÊN QUANG More info...
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary: Mẹ mừng khi nhìn thấy các con của Mẹ đã ý thức thế nào là tu thân lập hạnh, thế nào là bồi công lập đức, thế nào là thế Thiên hoằng đạo, và lãnh hội ít nhiều đạo lý trong Hội Bàn Đào ban trao bí pháp. More info...
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Âm Dương ngưng tựu, biến sanh ôn hòa.

                    Khí Ôn-Nhiệt: khai ra nhơn loại,

                    Trước là ngôi Tứ-Đại Bộ-Châu,

                           Hỏa, Kim, Mộc, Thủy, cơ cầu,

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Cơ Tạo-Hóa nhiệm mầu luật định,

Lý Vô-Vi đức-tín Đất Trời,

Hư vô chủ tể loài người,

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

DIÊU động thương con giáng điển đồng,

Bửu TRÌ cam lộ, rưới ân hồng,

Thiên KIM nan phục, kỳ nhu thể,

MẪU giáng khuyên con dựa cửa “Không”.

More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Chương II : Quyết chí tu
Diêu Trì Bửu Điện, 15-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 1 3 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
 
 
Trang Chánh • •