RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: DieuTriKimMau Real name: Diêu Trì Kim Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by DieuTriKimMau
Hồi tưởng by DieuTriKimMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương II : Hồi tưởng

Kìa năm Ất Dậu ( 1945 ) cuộc đời con vô hạn định,

Sự nghiệp con, liệu tính có giữ vững đến giờ chăng?


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 657 Read Count: 173
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:      Đạo không hình, không tướng, thế nên đừng ai lấy thúng mà úp cái Đạo, đừng ai lấy khuôn mà đổ cái Đạo. Phải hiểu Đạo là uyển chuyển thiên biến vạn hóa, tùy cơ duyên mà phổ độ, tùy hoàn cảnh thực tại mà linh động uyển chuyển tác dụng cho hợp thời đúng lúc, tùy trình độ căn trí mà biện minh phân giải, thuyết lý độ đời. Điều nào hay thì giữ gìn mà phát triển, điều nào dở không thích hợp thì phải trả về cho quá khứ, điều nào thiếu thì sẽ thêm vô cho đủ, điều nào dư thì hãy cắt xén bớt cho tròn vẹn.
Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3369 Read Count: 192
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Thương Thầy thương Ðạo phải thương nhau
Hạnh đức hằng ngày cố luyện trau
Ðứa dại đứa khôn cùng sát cánh
Gánh gồng sứ mạng Ðấng Ðài Cao.



Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 730 Read Count: 234
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chương II : Khêu đèn chơn lý
Ngũ Long Môn, 6-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 18 6 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 236 Read Count: 194
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Khuyến Nữ Tu by DieuTriKimMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Bớ các con nghe khuyên để dạ,

      Rán lập công bồi quả cho rồi,

            Ngày sau đặng trở về ngôi,

Mẹ con sum hiệp đứng ngồi xuê xang.


Categories: Thánh Giáo Characters: 015 Thánh Đức Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2329 Read Count: 228
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:       Khi các con đã thật lòng bác ái, các con không còn thấy người sang kẻ hèn, người dại kẻ khôn, người uy quyền kẻ yếu đuối, người thân kẻ sơ. Đã không chia cách như vậy, lòng các con là một cõi bồ-đề, một cõi niết-bàn, một Cung Diêu-Trì và chính con sẽ ở trong Thượng-Đế.
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2088 Read Count: 204
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý  6 10 1960
Bộ kinh TAM THỪA CHƠN GIÁO này gồm có 3 quyển sẽ diễn giải bằng văn vần để các con dễ nhớ. Mẹ sẵn định theo thứ lớp, theo phẩm bực tu tiến, rồi đây các con đủ phương tiện luyện thành đắc giác mà trở về cùng Mẹ.


Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1912 Read Count: 204
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Chương II : Mạnh tiến trên đường cứu thế
Ngũ Long Môn, 6-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 18 6 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 617 Read Count: 210
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: FeatureTý thời 29 rạng mùng 1 
                                 tháng Giêng năm Quí Mão 
                                             ( 01/24/1963) 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1326 Read Count: 169
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Xét tư tưởng đừng còn sái quấy
Xét việc làm vô kỷ vô công
Xét lời hòa duyệt dung thông
Trong ba phạm một tam công hỏng rồi
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: No Word count: 972 Read Count: 246
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Nội dung chính của Minh Thiện Chơn Kinh là bốn Bài Sám ( Sám Nhứt Diệu Đề, Sám Nhị Diệu Đề, Sám Tam Tứ Diệu Đề ) và mười Bài Hạnh (Đệ Nhứt Hạnh đến Đệ Thập Hạnh)
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 14
Completed: Yes Word count: 26372 Read Count: 3378
Published: 06/15/2007 Updated: 06/15/2007
Summary: Mười phương thuốc bằng trái cây (Diêu-Trì Kim-Mẫu)
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1276 Read Count: 314
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary:

NỮ ĐẠO TU CHƠN
Tý thời, đêm 15 tháng 6 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (02.8.1974).
HỒNG LIÊN TIÊN NỮ, Chị vâng lệnh Kim Mẫu Từ Tôn báo cơ. 


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3085 Read Count: 158
Published: 11/12/2015 Updated: 11/12/2015
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 6 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 - 02 8 1974
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1243 Read Count: 480
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Ngàn hoa by DieuTriKimMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương III : Ngàn hoa

Chốn cung tiên con hiền cố gắng,

       Phận nữ nhi dày dạn công lao,

              Đừng cho ong bướm lướt vào,

Công kia Mẹ chấm “Hoa Đào” thơm chung.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 324 Read Count: 206
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: THÁNH GIÁO TAM KỲ TẠO TÁC NĂM 1939 NĂM NẦY CÓ THÁNH GIÁO: SẮC CHỈ CỦA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHUYỂN ĐẠI HỘI LINH THIÊN QUANG
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2874 Read Count: 173
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary: Mẹ mừng khi nhìn thấy các con của Mẹ đã ý thức thế nào là tu thân lập hạnh, thế nào là bồi công lập đức, thế nào là thế Thiên hoằng đạo, và lãnh hội ít nhiều đạo lý trong Hội Bàn Đào ban trao bí pháp.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1757 Read Count: 204
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Âm Dương ngưng tựu, biến sanh ôn hòa.

                    Khí Ôn-Nhiệt: khai ra nhơn loại,

                    Trước là ngôi Tứ-Đại Bộ-Châu,

                           Hỏa, Kim, Mộc, Thủy, cơ cầu,


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2051 Read Count: 471
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Cơ Tạo-Hóa nhiệm mầu luật định,

Lý Vô-Vi đức-tín Đất Trời,

Hư vô chủ tể loài người,


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 5785 Read Count: 790
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

DIÊU động thương con giáng điển đồng,

Bửu TRÌ cam lộ, rưới ân hồng,

Thiên KIM nan phục, kỳ nhu thể,

MẪU giáng khuyên con dựa cửa “Không”.


Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 6422 Read Count: 1205
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
 
Trang Chánh • •