RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: DieuTriKimMau Real name: Diêu Trì Kim Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by DieuTriKimMau
Summary: Chương II : Cảnh Bồng Lai
Khánh Bình, 30-9 năm Đại Đạo 39 Quý Mão, 15 11 1963
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 586 Read Count: 210
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Tỉnh tỉnh con ơi! một giấc nồng,

Quên căn để Mẹ luống hằng trông,

Cho đàn con dại vào trần cấu,

Ðem lại những gì Mẹ ước mong.


Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1175 Read Count: 198
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Cẩm Nang Thơ của Ðức Diêu-Trì Kim-Mẫu
Categories: Thánh Giáo Characters: 034 Cẩm Nang Ðức Diêu-Trì
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 5
Completed: Yes Word count: 5447 Read Count: 1154
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Chào Xuân by DieuTriKimMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương I : Chào Xuân
Châu Minh, 1-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 2 1961


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 103 Read Count: 286
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 6 8 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1960 Read Count: 207
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Cơ lập giáo by DieuTriKimMau Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý 6 10 1960
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1428 Read Count: 155
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary:

DIÊU đài ngồi ngự động tâm can,

TRÌ nguyện Thái-Công thỉnh giáng đàn;

KIM khuyết hạ phê truyền Thánh-Ðức,

MẪU đơn đua nở khắp cung vàng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 350 Read Count: 233
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: DIÊU cung ngọc đài son Mẹ ngự,

       TRÌ chí lo phận sự nữ tài,

              KIM thời Ðại-Ðạo hoằng khai,

MẪU-nghi dạy trẻ chiều mai tập tành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 7
Completed: Yes Word count: 2285 Read Count: 1859
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 386 Read Count: 207
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Summary: Tý thời 18-5 Kỷ-Dậu 1 7 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1254 Read Count: 843
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Gò-Công, Hợi thời 11-7 Kỷ-Dậu  23 8 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1226 Read Count: 213
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Tý thời 15-6 Kỷ-Dậu 28 07 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 896 Read Count: 206
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 23-9 Kỷ-Dậu 2 11 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1268 Read Count: 226
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Đàn Ngọ thời, 15-11 Canh-Tuất 13 12 1970
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3211 Read Count: 220
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 15-5 Canh-Tuất 18 6 1970
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3302 Read Count: 214
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Vậy các con nữ phái rán tầm Triết-Lý của Mẹ ban truyền hầu khởi thủ phanh luyện cho có chuẩn thằng theo Cơ Siêu-Việt tối thượng của Mẹ ban đây, mà lo trở về ngôi xưa vị cũ cùng bạn Tiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: No Word count: 3292 Read Count: 198
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Thánh giáo sưu tập khi tạo tác Bát Quái Đồ Thiên chia làm ba giai đoạn, nhứt kỳ, nhị kỳ và tam kỳ tạo tác; đây là các thánh giáo nhứt kỳ tạo tác từ năm 1936 đến 1937.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2693 Read Count: 186
Published: 05/02/2014 Updated: 05/02/2014
Summary: Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Mùng 01 tháng Giêng Giáp Tý (02–02–1984)
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 581 Read Count: 171
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary:      Nói điều đó để các con ý thức rằng Đạo-lý hay giáo-lý được diễn tả bằng lời nói, bằng ngôn từ, thì bao giờ cũng vẫn có giá trị muôn đời của nó. Sự nhắc nhở, sự lập lại là để thối thúc con người mau đến chỗ sống trọn cho lẽ sống Đạo. Mẹ muốn nói với các con về tính chất hòa đồng trong mọi sinh hoạt hằng ngày của các con.
Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1522 Read Count: 199
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:      Kìa con! Ðời đang loạn lạc, người người mong vọng hòa bình. Tôn giáo đang chia rẽ, tín đồ đạo hữu mong vọng điều hiệp nhứt. Mà hòa bình do nơi đâu hở con? Hòa bình hay hiệp nhứt, Ðức Thượng Ðế đã ban cho mỗi con từ khi mới đến trần gian. Con hãy tìm đem ra mà xử dụng. Tâm con hòa bình, thế giới sẽ hòa bình. Tâm con hiệp nhứt, tôn-giáo sẽ hiệp nhứt. Các thứ ấy con không thể cầu ở tha-lực tha-nhân mà có đâu con!
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1907 Read Count: 212
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
 
Trang Chánh • •