DieuTriKimMau
Penname: DieuTriKimMau Real name: Diêu Trì Kim Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DieuTriKimMau
Summary: Chương II : Cảnh Bồng Lai
Khánh Bình, 30-9 năm Đại Đạo 39 Quý Mão, 15 11 1963 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

Tỉnh tỉnh con ơi! một giấc nồng,

Quên căn để Mẹ luống hằng trông,

Cho đàn con dại vào trần cấu,

Ðem lại những gì Mẹ ước mong.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Cẩm Nang Thơ của Ðức Diêu-Trì Kim-Mẫu More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary:

Chương I : Chào Xuân
Châu Minh, 1-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 2 1961

More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 6 8 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Đàn Tý Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tý 6 10 1960 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary:

DIÊU đài ngồi ngự động tâm can,

TRÌ nguyện Thái-Công thỉnh giáng đàn;

KIM khuyết hạ phê truyền Thánh-Ðức,

MẪU đơn đua nở khắp cung vàng.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: DIÊU cung ngọc đài son Mẹ ngự,

       TRÌ chí lo phận sự nữ tài,

              KIM thời Ðại-Ðạo hoằng khai,

MẪU-nghi dạy trẻ chiều mai tập tành.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Bài Kinh Tây Vương Thánh Mẩu Chơn Ngôn Kinh do Đức Mẹ Diêu Trì phóng điển ban ra tại Long Xuyên vào năm 1933. Đức Mẹ Diêu Trì giảng dạy cho tất cả con cái của Người, trong đó có nhiều đoạn dành để nhắn-nhủ riêng phái nữ. More info...
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Summary: Tý thời 18-5 Kỷ-Dậu 1 7 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Gò-Công, Hợi thời 11-7 Kỷ-Dậu  23 8 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Tý thời 15-6 Kỷ-Dậu 28 07 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 23-9 Kỷ-Dậu 2 11 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Đàn Ngọ thời, 15-11 Canh-Tuất 13 12 1970 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 15-5 Canh-Tuất 18 6 1970 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Vậy các con nữ phái rán tầm Triết-Lý của Mẹ ban truyền hầu khởi thủ phanh luyện cho có chuẩn thằng theo Cơ Siêu-Việt tối thượng của Mẹ ban đây, mà lo trở về ngôi xưa vị cũ cùng bạn Tiên. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Thánh giáo sưu tập khi tạo tác Bát Quái Đồ Thiên chia làm ba giai đoạn, nhứt kỳ, nhị kỳ và tam kỳ tạo tác; đây là các thánh giáo nhứt kỳ tạo tác từ năm 1936 đến 1937. More info...
Published: 05/02/2014 Updated: 05/02/2014
Summary: Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Mùng 01 tháng Giêng Giáp Tý (02–02–1984) More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary:      Nói điều đó để các con ý thức rằng Đạo-lý hay giáo-lý được diễn tả bằng lời nói, bằng ngôn từ, thì bao giờ cũng vẫn có giá trị muôn đời của nó. Sự nhắc nhở, sự lập lại là để thối thúc con người mau đến chỗ sống trọn cho lẽ sống Đạo. Mẹ muốn nói với các con về tính chất hòa đồng trong mọi sinh hoạt hằng ngày của các con. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:      Kìa con! Ðời đang loạn lạc, người người mong vọng hòa bình. Tôn giáo đang chia rẽ, tín đồ đạo hữu mong vọng điều hiệp nhứt. Mà hòa bình do nơi đâu hở con? Hòa bình hay hiệp nhứt, Ðức Thượng Ðế đã ban cho mỗi con từ khi mới đến trần gian. Con hãy tìm đem ra mà xử dụng. Tâm con hòa bình, thế giới sẽ hòa bình. Tâm con hiệp nhứt, tôn-giáo sẽ hiệp nhứt. Các thứ ấy con không thể cầu ở tha-lực tha-nhân mà có đâu con! More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
 
 
Trang Chánh • •