DieuTriKimMau
Penname: DieuTriKimMau Real name: Diêu Trì Kim Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by DieuTriKimMau
Summary: Mẹ đến trần gian để thưởng Xuân
Cùng con lớn nhỏ được vui cùng,
Con mừng thưởng đặng mùa Xuân đạo,
Xuân đạo lập thành đức Thánh nhân.  More info...
Published: 03/25/2016 Updated: 03/25/2016
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN. More info...
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary:

Thánh giáo sưu tập khi tạo tác Bát Quái Đồ Thiên chia làm ba giai đoạn, nhứt kỳ, nhị kỳ và tam kỳ tạo tác; đây là các thánh giáo nhứt kỳ tạo tác từ năm 1936 đến 1937.

More info...
Published: 05/03/2014 Updated: 05/03/2014
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN. More info...
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN. More info...
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN. More info...
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary:     Vấn đề đặt ra không phải là đặt trên phương diện luận bàn qua năm này tháng nọ, nhưng vấn đề chánh yếu là các con hãy bắt tay vào việc với tất cả chân tình, tất cả tâm huyết mà làm, mà hợp tác cùng nhau trong tiết nhịp quy nguyên đạo lý. Chừng đó các con  sẽ thành tựu, sự thành tựu rất tự  nhiên không mong cầu, không ao ước. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Con ôi! Mẹ lại đến đêm nầy,

Trong cả lòng con cả đó đây,

Từng nhịp thời gian đi chẳng đợi,

Bên bồi bên lở luật vơi đầy.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Tý thời 1-9 Tân Sửu năm Đ.Đ.36 - 10 10 1961 More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
 
Trang Chánh • •