RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: DieuTriKimMau Real name: Diêu Trì Kim Mẫu
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by DieuTriKimMau
Summary: Mẹ đến trần gian để thưởng Xuân
Cùng con lớn nhỏ được vui cùng,
Con mừng thưởng đặng mùa Xuân đạo,
Xuân đạo lập thành đức Thánh nhân. 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1088 Read Count: 240
Published: 03/25/2016 Updated: 03/25/2016
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1491 Read Count: 169
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary:

Thánh giáo sưu tập khi tạo tác Bát Quái Đồ Thiên chia làm ba giai đoạn, nhứt kỳ, nhị kỳ và tam kỳ tạo tác; đây là các thánh giáo nhứt kỳ tạo tác từ năm 1936 đến 1937.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2820 Read Count: 392
Published: 05/03/2014 Updated: 05/03/2014
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1420 Read Count: 206
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1738 Read Count: 118
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary: THÁNH GIÁO TẠO TÁC BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN TRONG GIAI ĐOẠN NHỊ KỲ NĂM 1938 TẠI TÔ CHÂU - HÀ TIÊN.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1405 Read Count: 102
Published: 05/06/2014 Updated: 05/06/2014
Summary:     Vấn đề đặt ra không phải là đặt trên phương diện luận bàn qua năm này tháng nọ, nhưng vấn đề chánh yếu là các con hãy bắt tay vào việc với tất cả chân tình, tất cả tâm huyết mà làm, mà hợp tác cùng nhau trong tiết nhịp quy nguyên đạo lý. Chừng đó các con  sẽ thành tựu, sự thành tựu rất tự  nhiên không mong cầu, không ao ước.
Categories: Thánh Giáo Characters: 007 Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2633 Read Count: 232
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Con ôi! Mẹ lại đến đêm nầy,

Trong cả lòng con cả đó đây,

Từng nhịp thời gian đi chẳng đợi,

Bên bồi bên lở luật vơi đầy.


Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1492 Read Count: 249
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Tý thời 1-9 Tân Sửu năm Đ.Đ.36 - 10 10 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 2021 Read Count: 1014
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
Trang Chánh • •