BuiTriDung
Penname: BuiTriDung Real name: Bùi Trí Dũng
Member Since: 04/18/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by BuiTriDung
Summary: Sự sống của con người phải hội tụ một số điều kiện quan trọng, trong đó sức khỏe và tinh thần là điều không thể thiếu được. Chính đây là phương tiện để cho con người sinh hoạt trên thế gian này với đầy đủ ý nghĩa và chức năng “vi nhân” của họ. More info...
Published: 04/18/2007 Updated: 04/18/2007
FeatureSummary:

 

Good health and spirit are prerequisite and means for humans to lead a meaningful life and to function as they predetermined by the Creator.

More info...
Published: 09/04/2007 Updated: 09/04/2007
 
 
Trang Chánh • •