RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: NgocHoangThuongDe Real name: Ngọc Hoàng Thượng Đế
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by NgocHoangThuongDe
Summary:

BÀI :110 GIỚI LUẬT ẤN ĐỊNH CHO NỮ TU SĨ TẠI TU XÁ
Tịnh Đường, tý 16-11 Ất Tỵ (8-12-1965) Đại Đạo 40


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5570 Read Count: 187
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI :56 PHẢI THƯƠNG YÊU HÒA KỈNH VỚI NHAU ĐỂ CHUNG XÂY MỐI ĐẠO MẦU
Tịnh Đường, 8-11Quý Mẹo
23-12-1963 - ĐĐ 38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2105 Read Count: 150
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: NỀN TẢNG ĐẠO VÔ VI TẠI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC THẦY TIÊN TRI TRƯỚC
Tịnh Đường, 1-2 Giáp Thìn
14-3-1964- ĐĐ 39 ( Phò Loan Nguyễn Minh Quảng, Đàn Chợ Lớn )

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 283 Read Count: 146
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 15 “LÀM SAO PHẢI TẬP QUÊN MÌNH, QUÊN BAO ÂN ÁI NHƠN TÌNH CHUNG QUANH
Tịnh Đường. Ngày 2-5- Nhâm Dần
3-6-1962, Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1349 Read Count: 138
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 38 TRĂM NGÌN PHÁP MÔN KHÔNG NGOÀI BỐN CHỮ“CHÁNH TÂM DIỆT DỤC”
Tịnh Đường, Tý thời, ngày 9-4-Quí Mẹo
2-5-1963 - Đại Đạo 38


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2450 Read Count: 153
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 49 BỀN TÂM TU LUYỆN RÕ ĐẠO CAO.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 14-7- Quý Mẹo
1-9-1963. Đại Đạo 38


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 433 Read Count: 146
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 6 NGHI THỨC THỜ PHƯỢNG LÀ THEN KHÓA CỦA PHÁP MÔN
Tịnh Đường. Ngày 18-11- Tân Sửu
25-12-1961. Đại Đạo 36

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1838 Read Count: 178
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: Thượng-Cổ ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ Cao-Đài   
Tứ thập ngủ niên   
    Canh-Tuất   
Đệ nhị thập tam niên
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 12
Completed: Yes Word count: 9032 Read Count: 2253
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Summary: Chương X : 102- Bài Vở Son
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 542 Read Count: 144
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Trích lục, ngày 29 tháng 6 Đinh Hợi

Biên Hòa ngày 15 Auôt 1947


Categories: Thánh Giáo Characters: 033 Bát Bộ Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 5041 Read Count: 2344
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Chương VII : 57.- Bí Quyết Thành Công
Categories: Thánh Giáo Characters: 021 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 658 Read Count: 145
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 20 7 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1386 Read Count: 230
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Cảnh Xuân by NgocHoangThuongDe Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chương I : Cảnh Xuân
Châu Minh, 1-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 2 1961
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 136 Read Count: 228
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương III : Chay miệng, chay lòng
Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 6 1961
Như thế, Phước, Lộc, Thọ là ngọn; Thân, Khẩu, Ý là gốc nảy sinh, do mỗi con gieo giống

Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 586 Read Count: 233
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

NGỌC Kinh vừa tiếp sớ đàn trung,

HOÀNG linh Thầy khen biết phục tùng

THƯỢNG giới ban hành lời chỉ dụ,

ĐẾ truyền tô điểm đạo trung dung.


Categories: Thánh Giáo Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 3209 Read Count: 534
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 11g ngày 27 9 1977

(15-8 Ðinh Tỵ)


Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1130 Read Count: 208
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Chương II : Chèo thuyền rước khách
Huỳnh Long Phủ Tự, 9-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 8 4 1957


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 452 Read Count: 231
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 30 7 1977
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 535 Read Count: 230
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Công hạnh ấy,tâm đức ấy,Huệ-Lương Trần Văn Quế đã hi sinh đóng góp thật nhiệt thành,bôn ba khắp nước,thiết tha với sự hòa hiệp. Chí hướng ấy trọn đời ôm ấp để thực hiện hai chữ Dung Hòa. Mặc dầu chưa thành công nhưng ý-chí đã thành .
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1069 Read Count: 205
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Chương IV : Chớ phân mạnh yếu

Nếu các con thật sự yêu thương như cốt nhục, như chân tay, điều đó cũng là điều quý báu lắm rồi, hà huống chi một việc vĩ đại hơn, là cứu vớt chúng sanh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 427 Read Count: 239
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
Trang Chánh • •