NgocHoangThuongDe
Penname: NgocHoangThuongDe Real name: Ngọc Hoàng Thượng Đế
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NgocHoangThuongDe
Summary:

BÀI :110 GIỚI LUẬT ẤN ĐỊNH CHO NỮ TU SĨ TẠI TU XÁ
Tịnh Đường, tý 16-11 Ất Tỵ (8-12-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: BÀI :56 PHẢI THƯƠNG YÊU HÒA KỈNH VỚI NHAU ĐỂ CHUNG XÂY MỐI ĐẠO MẦU
Tịnh Đường, 8-11Quý Mẹo
23-12-1963 - ĐĐ 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: NỀN TẢNG ĐẠO VÔ VI TẠI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC THẦY TIÊN TRI TRƯỚC
Tịnh Đường, 1-2 Giáp Thìn
14-3-1964- ĐĐ 39 ( Phò Loan Nguyễn Minh Quảng, Đàn Chợ Lớn )
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 15 “LÀM SAO PHẢI TẬP QUÊN MÌNH, QUÊN BAO ÂN ÁI NHƠN TÌNH CHUNG QUANH
Tịnh Đường. Ngày 2-5- Nhâm Dần
3-6-1962, Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 38 TRĂM NGÌN PHÁP MÔN KHÔNG NGOÀI BỐN CHỮ“CHÁNH TÂM DIỆT DỤC”
Tịnh Đường, Tý thời, ngày 9-4-Quí Mẹo
2-5-1963 - Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary:

BÀI: 49 BỀN TÂM TU LUYỆN RÕ ĐẠO CAO.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 14-7- Quý Mẹo
1-9-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI: 6 NGHI THỨC THỜ PHƯỢNG LÀ THEN KHÓA CỦA PHÁP MÔN
Tịnh Đường. Ngày 18-11- Tân Sửu
25-12-1961. Đại Đạo 36
More info...
Published: 02/27/2015 Updated: 02/27/2015
Summary: Thượng-Cổ ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ Cao-Đài   
Tứ thập ngủ niên   
    Canh-Tuất   
Đệ nhị thập tam niên More info...
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Summary: Chương X : 102- Bài Vở Son More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Trích lục, ngày 29 tháng 6 Đinh Hợi

Biên Hòa ngày 15 Auôt 1947

More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Chương VII : 57.- Bí Quyết Thành Công More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 20 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Chương I : Cảnh Xuân
Châu Minh, 1-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 2 1961 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Chương III : Chay miệng, chay lòng
Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 6 1961
Như thế, Phước, Lộc, Thọ là ngọn; Thân, Khẩu, Ý là gốc nảy sinh, do mỗi con gieo giống
More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary:

NGỌC Kinh vừa tiếp sớ đàn trung,

HOÀNG linh Thầy khen biết phục tùng

THƯỢNG giới ban hành lời chỉ dụ,

ĐẾ truyền tô điểm đạo trung dung.

More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 11g ngày 27 9 1977

(15-8 Ðinh Tỵ)

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Chương II : Chèo thuyền rước khách
Huỳnh Long Phủ Tự, 9-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 8 4 1957

More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 30 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Công hạnh ấy,tâm đức ấy,Huệ-Lương Trần Văn Quế đã hi sinh đóng góp thật nhiệt thành,bôn ba khắp nước,thiết tha với sự hòa hiệp. Chí hướng ấy trọn đời ôm ấp để thực hiện hai chữ Dung Hòa. Mặc dầu chưa thành công nhưng ý-chí đã thành . More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

Chương IV : Chớ phân mạnh yếu

Nếu các con thật sự yêu thương như cốt nhục, như chân tay, điều đó cũng là điều quý báu lắm rồi, hà huống chi một việc vĩ đại hơn, là cứu vớt chúng sanh.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
 
Trang Chánh • •