NgocHoangThuongDe
Penname: NgocHoangThuongDe Real name: Ngọc Hoàng Thượng Đế
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NgocHoangThuongDe
Summary:

CAO thanh tuyệt đối lý hư vô,

ÐÀI bảng nêu danh của tín đồ,

TIÊN dược phá mê trần mộng ảo,

ÔNG nào mất Ðạo chết phơi khô. (Cười . . .)

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

     Thiên-Ðàng, Ðịa-Ngục cách nào?  Các con ôi!  Hễ cái tâm sáng suốt, thiện từ, Ðạo-đức là Thiên-Ðàng, còn tâm mê-muội, vạy tà, hung bạo là Ðịa-Ngục.  Vậy thì Ðịa- Ngục, Thiên-Ðàng cũng chỉ tại "Tâm".

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO quá đỗi cao mấy kẻ tầm,

ÐÀI linh thần khí tụ nơi tâm,

THƯỢNG điền lập đảnh âm dương kết,

ÐẾ dĩ long thăng hổ giáng lâm.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

 Tại sao Thiên-Nhãn là Thầy?  Thầy có dạy trước: "Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quang chủ tể, quang thị thần, thần thị Thiên, Thiên giả ngã giả".  Nhãn là trái tim của con người.  Trái tim ấy là Tạo-Hóa tức là Thần mà Thần là cái hư vô.  Lý hư vô ấy là Trời vậy.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: 59. BÌNH TÂM TỒN TƯỞNG DẪN TÂM VỀ..
Tịnh Đường, 4-1 Giáp Thìn
16-2-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: Nguồn nước thiên lương tự buổi đầu
Trong xanh mát mẻ tỏa đâu đâu
Hiệp hòa thú vị cùng Xuân khí
Sanh hóa vô biên phép nhiệm mầu. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

THÁNH-ÐỨC gieo truyền mau bước kịp,

CHUYỂN-MÊ thế giới trở nên lành,

Tinh thần bền vững muôn thu chói,

Vật chất tiêu tan trái chín nhành.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:       (Cuộc Ðại-Lễ Cầu-An Xin Bình Ðịa Chấn được tổ chức lúc 12g trưa ngày 21 3 1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, California, với sự tham dự của các đại diện Tam Giáo và rất đông quí vị đạo hữu, đạo tâm. Cuộc Ðại-Lễ hoàn tất viên mãn lúc 3g chiều cùng ngày.) More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: THIÊN LÝ ĐẠO TRÀNGTý Thời, lúc 1 giờ 14Ngày 28-12-2007BẢN THỂ VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA MỘT THỂ XÁC NGƯỜI More info...
Published: 11/18/2013 Updated: 11/18/2013
Summary: Thiên-Lý Diệu-Đàn, 7 giờ tối ngày 4 12 1979 (Rằm tháng 10 Kỷ Mùi) More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: BÀI : 26 NHIỆM MẦU LÀ ĐẠO VÔ VI , THẦY KHUYÊN CÁC TRẺ GẮNG ĐI ĐẾN CÙNG.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-11-Nhâm Dần
4-12-1962 - Đại Đạo 37
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 54 PHẢI TRỐN DANH, BỎ LỢI, CHỊU NGHÈO CỰC MỚI GIỮ ĐƯỢC THÁNH TÂM
Tịnh Đường, 8-10 Quí Mẹo
23-11-1963 - Đại Đạo 38
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 63 NGƯỜI TU DẦU HOÀN CẢNH NÀO CŨNG THẮNG ĐƯỢC NGOẠI GIỚI..
Tịnh Đường, 9-2 Giáp Thìn
22-3-1964 - Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 81 TÌNH THƯƠNG LÀ TRÊN TẤT CẢ, TRÊN HẾT THẢY MỤC ĐÍCH LÀM NGƯỜI
Tịnh Đường, Tý 15-7Giáp Thìn (22-8-1964 ) Đại Đạo 39 More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :104 CAM LỒ DIỆU DƯỢC SANH SANH HOÁ, HUYỀN MẬT ĐỀ HỒ RƯỚI NƯỚC DƯƠNG
Tịnh Đường, Tý, 14- Ất Tỵ (14-5-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :105 Ý NGHĨA LỄ BÁ NHỰT, BA NĂM. MỌI BƯỚC TIẾN CỐT Ở TÂM THANH TỊNH
Tịnh Đường,15-4 Ất Tỵ (15-5-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :107 TU TÁNH LUYỆN MẠNG. NHỮNG GIỚI QUAN TRỌNG CẦN PHẢI TUÂN GIỮ
Tịnh Đường, Tý 8-10 Ất Tỵ (31-10-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :108 GIỚI LUẬT LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ ĐI VỀ VỚI THẦY
Tịnh Đường, ngày 8-11 Ất Tỵ (30-11-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :109 NẾU NẶNG PHẦN TU MẠNG MÀ KHÔNG TU TÁNH THÌ SUỐT
ĐỜI CHỈ KẾT QUẢ ĐƯỢC MỘT XÁC THÂN TRÁNG KIỆN MÀ THÔI

Tịnh Đường, Tý, 15-11 Ất Tỵ (7-12-1965) Đại Đạo 40

More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: GIỚI LUẬT ẤN ĐỊNH CHO NỮ TU SĨ TẠI TU XÁ (TIẾP THEO)
Tịnh Đường, Tý 23-11 Ất Tỵ (15-12-1965) Đại Đạo 40 More info...
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
 
 
Trang Chánh • •