RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: NgocHoangThuongDe Real name: Ngọc Hoàng Thượng Đế
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by NgocHoangThuongDe
Summary:

CAO thanh tuyệt đối lý hư vô,

ÐÀI bảng nêu danh của tín đồ,

TIÊN dược phá mê trần mộng ảo,

ÔNG nào mất Ðạo chết phơi khô. (Cười . . .)


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 557 Read Count: 253
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

     Thiên-Ðàng, Ðịa-Ngục cách nào?  Các con ôi!  Hễ cái tâm sáng suốt, thiện từ, Ðạo-đức là Thiên-Ðàng, còn tâm mê-muội, vạy tà, hung bạo là Ðịa-Ngục.  Vậy thì Ðịa- Ngục, Thiên-Ðàng cũng chỉ tại "Tâm".


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 858 Read Count: 243
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO quá đỗi cao mấy kẻ tầm,

ÐÀI linh thần khí tụ nơi tâm,

THƯỢNG điền lập đảnh âm dương kết,

ÐẾ dĩ long thăng hổ giáng lâm.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1832 Read Count: 242
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

 Tại sao Thiên-Nhãn là Thầy?  Thầy có dạy trước: "Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quang chủ tể, quang thị thần, thần thị Thiên, Thiên giả ngã giả".  Nhãn là trái tim của con người.  Trái tim ấy là Tạo-Hóa tức là Thần mà Thần là cái hư vô.  Lý hư vô ấy là Trời vậy.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2388 Read Count: 241
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: 59. BÌNH TÂM TỒN TƯỞNG DẪN TÂM VỀ..
Tịnh Đường, 4-1 Giáp Thìn
16-2-1964 - Đại Đạo 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 607 Read Count: 133
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: Nguồn nước thiên lương tự buổi đầu
Trong xanh mát mẻ tỏa đâu đâu
Hiệp hòa thú vị cùng Xuân khí
Sanh hóa vô biên phép nhiệm mầu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 012 Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1056 Read Count: 236
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

THÁNH-ÐỨC gieo truyền mau bước kịp,

CHUYỂN-MÊ thế giới trở nên lành,

Tinh thần bền vững muôn thu chói,

Vật chất tiêu tan trái chín nhành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1401 Read Count: 202
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:       (Cuộc Ðại-Lễ Cầu-An Xin Bình Ðịa Chấn được tổ chức lúc 12g trưa ngày 21 3 1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, California, với sự tham dự của các đại diện Tam Giáo và rất đông quí vị đạo hữu, đạo tâm. Cuộc Ðại-Lễ hoàn tất viên mãn lúc 3g chiều cùng ngày.)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2488 Read Count: 212
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: THIÊN LÝ ĐẠO TRÀNGTý Thời, lúc 1 giờ 14Ngày 28-12-2007BẢN THỂ VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA MỘT THỂ XÁC NGƯỜI
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2669 Read Count: 175
Published: 11/18/2013 Updated: 11/18/2013
Summary: Thiên-Lý Diệu-Đàn, 7 giờ tối ngày 4 12 1979 (Rằm tháng 10 Kỷ Mùi)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2339 Read Count: 204
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: BÀI : 26 NHIỆM MẦU LÀ ĐẠO VÔ VI , THẦY KHUYÊN CÁC TRẺ GẮNG ĐI ĐẾN CÙNG.
Tịnh Đường. Tý thời, ngày 8-11-Nhâm Dần
4-12-1962 - Đại Đạo 37

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1165 Read Count: 13
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 54 PHẢI TRỐN DANH, BỎ LỢI, CHỊU NGHÈO CỰC MỚI GIỮ ĐƯỢC THÁNH TÂM
Tịnh Đường, 8-10 Quí Mẹo
23-11-1963 - Đại Đạo 38

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2248 Read Count: 162
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 63 NGƯỜI TU DẦU HOÀN CẢNH NÀO CŨNG THẮNG ĐƯỢC NGOẠI GIỚI..
Tịnh Đường, 9-2 Giáp Thìn
22-3-1964 - Đại Đạo 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5789 Read Count: 167
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 81 TÌNH THƯƠNG LÀ TRÊN TẤT CẢ, TRÊN HẾT THẢY MỤC ĐÍCH LÀM NGƯỜI
Tịnh Đường, Tý 15-7Giáp Thìn (22-8-1964 ) Đại Đạo 39
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4797 Read Count: 24
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: BÀI :104 CAM LỒ DIỆU DƯỢC SANH SANH HOÁ, HUYỀN MẬT ĐỀ HỒ RƯỚI NƯỚC DƯƠNG
Tịnh Đường, Tý, 14- Ất Tỵ (14-5-1965) Đại Đạo 40
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 464 Read Count: 179
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :105 Ý NGHĨA LỄ BÁ NHỰT, BA NĂM. MỌI BƯỚC TIẾN CỐT Ở TÂM THANH TỊNH
Tịnh Đường,15-4 Ất Tỵ (15-5-1965) Đại Đạo 40


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2453 Read Count: 160
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :107 TU TÁNH LUYỆN MẠNG. NHỮNG GIỚI QUAN TRỌNG CẦN PHẢI TUÂN GIỮ
Tịnh Đường, Tý 8-10 Ất Tỵ (31-10-1965) Đại Đạo 40


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2953 Read Count: 149
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :108 GIỚI LUẬT LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ ĐI VỀ VỚI THẦY
Tịnh Đường, ngày 8-11 Ất Tỵ (30-11-1965) Đại Đạo 40


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2939 Read Count: 155
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary:

BÀI :109 NẾU NẶNG PHẦN TU MẠNG MÀ KHÔNG TU TÁNH THÌ SUỐT
ĐỜI CHỈ KẾT QUẢ ĐƯỢC MỘT XÁC THÂN TRÁNG KIỆN MÀ THÔI

Tịnh Đường, Tý, 15-11 Ất Tỵ (7-12-1965) Đại Đạo 40


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3677 Read Count: 182
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
Summary: GIỚI LUẬT ẤN ĐỊNH CHO NỮ TU SĨ TẠI TU XÁ (TIẾP THEO)
Tịnh Đường, Tý 23-11 Ất Tỵ (15-12-1965) Đại Đạo 40
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3942 Read Count: 172
Published: 03/10/2015 Updated: 03/10/2015
 
Trang Chánh • •