RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: NgocHoangThuongDe Real name: Ngọc Hoàng Thượng Đế
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by NgocHoangThuongDe
Summary:

NGỌC tỵ ngũ hành lộ Chiếu-Minh,

HOÀNG Thiên ban bố đức thông-minh,

THƯỢNG tầng khí chất thanh-thanh khứu,

ÐẾ lịnh ra oai chuyển Ðạo-Huỳnh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1083 Read Count: 250
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC ẩn non cao tự bấy giờ,

HOÀNG thành Ðạo-đức chuyển huyền-cơ,

THƯỢNG căn tầm thấu nguồn cao cả,

ÐẾ nắm tâm kinh mãi đợi chờ


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 820 Read Count: 251
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO ngôi hoằng hóa pháp mầu linh,

ÐÀI Ðạo vô-vi đã phát minh,

TIÊN Phật ra tay dìu dắt lối,

TRƯỞNG thành chơn lý khải Tâm-Kinh.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1577 Read Count: 235
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Linh căn là hiện bản thân Thầy,

Một khối Linh Quang chiết xuống đây,

Chúng nó khổ đau, Thầy cũng thế,

Làm sao sớm dứt cảnh tình nầy.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1529 Read Count: 172
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Thầy muốn con thơ bước thẳng đường,

Hầu đem chánh pháp Đạo hoằng dương;

Trong khi ma quỉ bày trăm kế,

Giữa lúc yêu tinh đón vạn phương.

Hủy kiếp thiêu thân vì ánh sáng,

Hoại danh hào kiệt bởi quan trường;

Tắt quanh, mau chậm con ơi khéo !

Đời đạo hai vai rán liệu lường.
Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 901 Read Count: 199
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ vận thần thông,

Ðiểm Ðạo nhơn sanh thoát não nồng,

Mở cuộc Long-Hoa chiêu Thánh-Ðức,

Hưng truyền chơn lý phước cao phong.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 874 Read Count: 238
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO thanh lạc cảnh toại tâm nhàn,

ÐÀI quí rước người Ðạo-đức an,

TIÊN Phật từ bi ra cứu thế,

ÔNG đem con cả lại Thiên-Ðàng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1144 Read Count: 240
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO cả Càn-Khôn nắm chủ quyền,

ÐÀI sen đở gót tạo khai Thiên,

GIÁO minh nguồn cội lo quày lại,

CHUۍ ý tu hành tác Phật, Tiên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1061 Read Count: 231
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO đức thấm nhuần khắp tứ châu,

ÐÀI sen thọ hưởng quả linh mầu,

GIÁO dân tỉnh ngộ đường Chơn-Ðạo,

CHỦ định chiêu chương Thánh-Ðạo thâu.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1964 Read Count: 232
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Các con có thương nhau tức là các con đã thương Thầy. Nếu các con ghét nhau, chính là các con ghét Thầy, mà Thầy có bao giờ làm gì đến nổi để các con ghét Thầy? Có phải vậy không các con ?
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2785 Read Count: 170
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

CAO ban ân-huệ tẩm nhuần chung,

ÐÀI ngọc hào-quang điệp-điệp trùng,

BỒ bặc Ðạo qui cơ tại mục,

TÁT thành Chơn-Giáo bảo tâm trung.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 593 Read Count: 230
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC linh trước mắt mấy ai tường,

HOÀNG-phụ thấy đời xiết nỗi thương,

THƯỢNG đạt nên người chưa mấy kẻ,

ÐẾ Thiên thương xót đến đem đường.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2238 Read Count: 259
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Cầm cân Tạo-Hóa có đâu riêng,

Chìm đắm kìa ai mất bổn-nguyên,

Biển khổ lao-xao cơn sóng gió,

Sông mê đào-độn lúc chinh-nghiêng.

Tâm-truyền đã lãnh nên bình-tỉnh,

Bí-pháp vừa trao chớ đảo-điên,

Luyện tánh tu tâm hồi cựu-vị,

Như vầy mới đáng lẽ thiên-nhiên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1021 Read Count: 231
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Ðạo cơ sanh-hóa tạo Càn-Khôn,

Ðạo bổn hư-vô vĩnh-viễn tồn,

Ðạo pháp Tam-Thanh Tam-Giáo độ,

Ðạo qui tam ngũ luyện thuần-phong.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1008 Read Count: 328
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Thầy dành cho trẻ một mùa Xuân,

Đi lại trần gian xóa khổ trần,

Như Lý Đạo mầu đang cứu cánh,

Cho đời thuần túy nét thanh tân.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1967 Read Count: 171
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

CAO thượng Ðạo truyền giải nạn eo,

ÐÀI linh trú ngụ lúc buồn teo,

TIÊN-Thiên diệu-pháp khai tâm giác,

ÔNG độ người mê khỏi hiểm-nghèo


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1095 Read Count: 249
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO minh vận chuyển Ðạo hư-vô,

ÐÀI bửu khai thông Bát-Quái-Ðồ,

TIÊN Phật luyện thành nhờ pháp đạo,

ÔNG truyền lại đó rán bồi tô.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1171 Read Count: 234
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO diệu thông linh pháp-chánh-truyền,

ÐÀI vân hội hiệp Thánh, Thần, Tiên,

GIÁO minh lý Ðạo hồi tâm tục,

CHỦ phán tuân y đức Thánh Hiền.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1862 Read Count: 240
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO ngôi Thái-Cực chưởng quần Tiên,

ÐÀI thượng Linh-Tiêu Ðạo-lý truyền,

GIÁO hóa âm dương thuần-túy nhứt,

CHỦ tâm định-tịnh huệ thông Thiên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 829 Read Count: 257
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

       Như con người lo-lắng vọng-tưởng điều này sự nọ thì hao THẦN (linh-hồn); còn muốn ham, mơ-mộng phú-quí vinh-hoa thì tán KHÍ; bằng say-đắm mê-sa tình-trường dục-hải thì tổn TINH.


Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 546 Read Count: 249
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
 
Trang Chánh • •