NgocHoangThuongDe
Penname: NgocHoangThuongDe Real name: Ngọc Hoàng Thượng Đế
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by NgocHoangThuongDe
Summary:

NGỌC tỵ ngũ hành lộ Chiếu-Minh,

HOÀNG Thiên ban bố đức thông-minh,

THƯỢNG tầng khí chất thanh-thanh khứu,

ÐẾ lịnh ra oai chuyển Ðạo-Huỳnh.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC ẩn non cao tự bấy giờ,

HOÀNG thành Ðạo-đức chuyển huyền-cơ,

THƯỢNG căn tầm thấu nguồn cao cả,

ÐẾ nắm tâm kinh mãi đợi chờ

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO ngôi hoằng hóa pháp mầu linh,

ÐÀI Ðạo vô-vi đã phát minh,

TIÊN Phật ra tay dìu dắt lối,

TRƯỞNG thành chơn lý khải Tâm-Kinh.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Linh căn là hiện bản thân Thầy,

Một khối Linh Quang chiết xuống đây,

Chúng nó khổ đau, Thầy cũng thế,

Làm sao sớm dứt cảnh tình nầy.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Thầy muốn con thơ bước thẳng đường,

Hầu đem chánh pháp Đạo hoằng dương;

Trong khi ma quỉ bày trăm kế,

Giữa lúc yêu tinh đón vạn phương.

Hủy kiếp thiêu thân vì ánh sáng,

Hoại danh hào kiệt bởi quan trường;

Tắt quanh, mau chậm con ơi khéo !

Đời đạo hai vai rán liệu lường. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ vận thần thông,

Ðiểm Ðạo nhơn sanh thoát não nồng,

Mở cuộc Long-Hoa chiêu Thánh-Ðức,

Hưng truyền chơn lý phước cao phong.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO thanh lạc cảnh toại tâm nhàn,

ÐÀI quí rước người Ðạo-đức an,

TIÊN Phật từ bi ra cứu thế,

ÔNG đem con cả lại Thiên-Ðàng.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO cả Càn-Khôn nắm chủ quyền,

ÐÀI sen đở gót tạo khai Thiên,

GIÁO minh nguồn cội lo quày lại,

CHUۍ ý tu hành tác Phật, Tiên.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO đức thấm nhuần khắp tứ châu,

ÐÀI sen thọ hưởng quả linh mầu,

GIÁO dân tỉnh ngộ đường Chơn-Ðạo,

CHỦ định chiêu chương Thánh-Ðạo thâu.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Các con có thương nhau tức là các con đã thương Thầy. Nếu các con ghét nhau, chính là các con ghét Thầy, mà Thầy có bao giờ làm gì đến nổi để các con ghét Thầy? Có phải vậy không các con ? More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

CAO ban ân-huệ tẩm nhuần chung,

ÐÀI ngọc hào-quang điệp-điệp trùng,

BỒ bặc Ðạo qui cơ tại mục,

TÁT thành Chơn-Giáo bảo tâm trung.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

NGỌC linh trước mắt mấy ai tường,

HOÀNG-phụ thấy đời xiết nỗi thương,

THƯỢNG đạt nên người chưa mấy kẻ,

ÐẾ Thiên thương xót đến đem đường.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Cầm cân Tạo-Hóa có đâu riêng,

Chìm đắm kìa ai mất bổn-nguyên,

Biển khổ lao-xao cơn sóng gió,

Sông mê đào-độn lúc chinh-nghiêng.

Tâm-truyền đã lãnh nên bình-tỉnh,

Bí-pháp vừa trao chớ đảo-điên,

Luyện tánh tu tâm hồi cựu-vị,

Như vầy mới đáng lẽ thiên-nhiên.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Ðạo cơ sanh-hóa tạo Càn-Khôn,

Ðạo bổn hư-vô vĩnh-viễn tồn,

Ðạo pháp Tam-Thanh Tam-Giáo độ,

Ðạo qui tam ngũ luyện thuần-phong.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

Thầy dành cho trẻ một mùa Xuân,

Đi lại trần gian xóa khổ trần,

Như Lý Đạo mầu đang cứu cánh,

Cho đời thuần túy nét thanh tân.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

CAO thượng Ðạo truyền giải nạn eo,

ÐÀI linh trú ngụ lúc buồn teo,

TIÊN-Thiên diệu-pháp khai tâm giác,

ÔNG độ người mê khỏi hiểm-nghèo

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO minh vận chuyển Ðạo hư-vô,

ÐÀI bửu khai thông Bát-Quái-Ðồ,

TIÊN Phật luyện thành nhờ pháp đạo,

ÔNG truyền lại đó rán bồi tô.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO diệu thông linh pháp-chánh-truyền,

ÐÀI vân hội hiệp Thánh, Thần, Tiên,

GIÁO minh lý Ðạo hồi tâm tục,

CHỦ phán tuân y đức Thánh Hiền.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

CAO ngôi Thái-Cực chưởng quần Tiên,

ÐÀI thượng Linh-Tiêu Ðạo-lý truyền,

GIÁO hóa âm dương thuần-túy nhứt,

CHỦ tâm định-tịnh huệ thông Thiên.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

       Như con người lo-lắng vọng-tưởng điều này sự nọ thì hao THẦN (linh-hồn); còn muốn ham, mơ-mộng phú-quí vinh-hoa thì tán KHÍ; bằng say-đắm mê-sa tình-trường dục-hải thì tổn TINH.

More info...
Published: 01/30/2007 Updated: 01/30/2007
 
 
Trang Chánh • •