VanTuyenThanhVuong
Penname: VanTuyenThanhVuong Real name: Văn Tuyên Thánh Vương
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by VanTuyenThanhVuong
Summary:

Chương IV : Đạo thái hòa

Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16 6 1961

Người đạo phải hy sinh; hy sinh hành đạo lìa bỏ gia thanh không phải là hy sinh. Hy sinh thế chỉ tạm gọi là thoát ly để hành đạo.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương IV : Đường đi của quân tử và tiểu nhơn

Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 4 1961

 Giác với mê thuyết đề Thích giáo,

       Tỉnh với say là đạo Tiên gia,

              Trí, ngu, Nho giáo luận ra,

Tiểu nhơn, quân tử cũng là ý trên.

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
 
 
Trang Chánh • •