ThaiThuongDaoTo
Penname: ThaiThuongDaoTo Real name: Thái Thượng Đạo Tổ
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by ThaiThuongDaoTo
Summary: Chương X : 101- Phát Triển Đức Tánh Tốt More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 3 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 17 4 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 11 giờ ngày 27-9-1977

(Nhằm ngày Rằm tháng 8 năm Ðinh-Tỵ)

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:     Tu phải cần tham-thiền mới độ thế, biết phép huyền vi. Chớ Phật Tiên nào có bồng ẵm các trò lên đặng. Phương ngôn Âu-Tây có câu rằng: “Aide toi, le ciel t'aidera” (Hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp cho). Vậy các trò nhớ mà chủ tâm cứu thế. More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: HỒI QUANG PHẢN CHIẾU
NGÂN HOA ĐÀN, TÝ THỜI 18-4- NĂM ĐẠO THỨ 33 (MẬU TUẤT) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary:

Chương X : 108- Hiệp Hòa Âm Dương

  Luyện hống diên nên hòa hiệp nhứt,

       Nơi đảnh lư tận lực xây vần,

              Chuyển xây bánh phép lục-thông,

Pháp-luân thường chuyển nội-công cho rành.

 

More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Chương X : 104- Kềm Tâm Định Tánh More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương VI : Khử trược lưu thanh

Châu Minh, 20-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 5-4-1961

Đạo Trời luôn luôn lưu hành và tiến hóa trong mỗi thân tâm con người, chớ không nhứt thiết khư khư số mạng như thế! Phải biến hóa, từ chỗ đục thành trong, từ trược hóa thanh. Như thế là do công tu luyện. Bởi vậy trong hàng phật, tiên, thánh cũng đều ở trong chúng sanh là phàm thân nhục thể nầy mà ra, chớ nào phải tự trên trời rớt xuống mà thành phật, thánh, tiên đâu!!!

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

經 誦 KINH TỤNG

 

1. 明 義 MINH NGHĨA

太 上 曰: 禍 福 無 門 惟 人 自 召. 善 惡 之 報 如 影 隨 形.

Thái Thượng

1 viết: Họa phúc vô môn   

2 duy nhân tự triệu.    

3 Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.  

More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

Chương X : 112- Luyện Khí

Người phàm chỉ thở một hơi vắn từ cổ trở ra thôi. Vì thế, mà khí không đem vào bồi dưỡng thể-xác cùng các cơ-thể, nên hằng biến sanh bịnh tật. Bởi vậy, công-phu luyện mạng tức là hơi thở. Phải thở thật dài, đem vô từ mũi chí sũng, đến rún, rồi ngưng một chút mới từ từ thở ra.

More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương X : 116- Luyện Tâm

Lo xong nhơn-đạo tức là tu,

Đời Đạo một bên thấy rõ nhu,

Hình bóng khác màu, sau có một,

Tiên-Thiên tân-pháp dạy từ từ.

 

More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương X : 113- Nguơn-Thần, Thức-Thần

Có câu: “Sanh tiền bất tri thiên-đường lộ, tử hậu vô ly địa-ngục môn”, nghĩa là: “Khi sống mà không biết được đường đi lên, lúc thác tránh sao khỏi cửa địa-ngục

More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary:

Chương V : Nhà tu học rõ đường chơn lý

Thanh Liên Đàn, 3-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 7 1961

Muốn độ đời, trước thời tự độ,

       Tự độ rồi giác ngộ kẻ mê,

              Chữ “Tâm”, chữ “Tánh” một bề,

Tâm yên, tánh lặng, qui về cùng Cha.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Chương VI : Nhứt chuyển đến ngũ chuyển

Châu Minh, 20-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 5 4 1961

Trong nhứt chuyển hành tàng máy nhiệm,

       Sửa trau lòng tinh tiến công phu,

              Móng nền vững chắc ngồi tu,

Tham thiền nhập định trăng Thu sáng lòa.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Đêm 20 tháng 6 Năm Đại Đạo 37 - 21 7 1962 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Chương X : 115- Phàm Tâm và Đạo Tâm

  Đức Thích-Ca khi sanh tiền có dạy chư đệ-tử như vầy:

       Ăn thịt tu hành muốn nên Đạo, khác nào nhận những đứa oan-gia nghịch-tử làm con mình, đâu phải lẽ vậy.

       Trộm cắp muốn nên Đạo, khác nào rót nước vào chén bể, muốn đầy sao được?

       Dâm-dục, tu hành muốn nên Đạo, khác nào nấu sắt đá, mong tưởng thành cơm, rất vô ích.

       Uống rượu, tu hành muốn nên Đạo, khác nào uống thuốc độc, lại mong cầu về cảnh an-lạc, trái lý vậy!

       Chẳng dứt bỏ vọng-ngữ, dùng hư nói thiệt, khác nào kẻ phàm-phu kia tự xưng mình là quốc-vương, chẳng có tội hay sao?

 

More info...
Published: 02/14/2007 Updated: 02/14/2007
Summary: Tý thời, đêm 01 tháng 6 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 30 6 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 6 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 14 7 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: HUYỀN ĐÔ ĐẠI PHÁP SƯ, chào chư Thiên ân nam nữ. Khá nghiêm đàn thủ lễ tiếp ĐỨC THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN giáng lâm. Ta chào chung xuất ngoại. Lui. More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Thái Thượng viết:
Họa phúc vô môn duy nhân tự triệu.
Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.
More info...
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009
 
 
Trang Chánh • •