RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: PeterHa [Contact] Real name: Hà Phước Thảo
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
Stories by PeterHa
Summary: Cựu pháp xưa do người chế biến , Pháp không còn từ miệng truyền ra, Triệu người viết sách in ra, Tạo ra vạn pháp Ta Bà xưng sư.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1130 Read Count: 253
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tiểu sử Triết gia
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 927 Read Count: 223
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tiểu sử Triết Gia Aristotle (389-322 BC)
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 824 Read Count: 231
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Truyện Tây Du Ký với tiềm ẩn bí pháp tu thiền
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2761 Read Count: 177
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tin tức từ : UPAC TELEVISION UNIVERSAL PARTNERSHIP ALLIANCE FOR ALL COUNTRIES World Headquarter: 325 Broadway, New York, NY 10007
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 6876 Read Count: 655
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Văn dĩ tải Ðạo by PeterHa Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Lấy thi văn chở đạo đức để độc giả nghĩ suy trở về Tâm Phật nơi mình, tránh điều dữ, làm điều lành. Khi lỡ gây tội lỗi biết ăn năn và trả nghiệp dữ bằng tu tâm sửa tánh, làm công quả giúp đời để trả nợ cũ cho cán cân nhân quả trở lại thăng bằng.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 884 Read Count: 222
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Was Christ a Vegetarian ? by PeterHa Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: History of Vegetarianism
Jesus and the early Christians
Was Christ a Vegetarian?
Categories: English Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1465 Read Count: 160
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Tu là giữ và gìn chánh Đạo,
Đại Đạo là gia bảo quốc gia.
Cao Đài Quốc Đạo nước nhà,
Không nên chia rẻ đâu là tà chơn.

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1142 Read Count: 221
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: ĐẠO là nhất khí thị Hư Vô,
Nhất Khí nổ tung tạo Hà đồ,
BIG-BANG khởi diễn lò nguyên tử,
Thái Cực khai nguyên Vũ Trụ đồ.

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1415 Read Count: 217
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
 
Trang Chánh • •