PeterHa
Penname: PeterHa [Contact] Real name: Hà Phước Thảo
Member Since: 01/29/2007
Membership status: Member
Bio:

[Report This]
 
Stories by PeterHa
Summary: Đức Di Lạc người Tàu gọi là Từ, Từ Thị. Ngài cũng có tên là A-Dật-Đa ( Ajita) hay là Vô Năng Thắng. Tiêng Phạn gọi Đức Di-Lạc là Maitreya. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Ihr solltet die wahre Lehre Gottes lernen und üben More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Làm sao giữ được tâm KHÔNG ? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Chuyển thế mạt đời đã mở ra, Can qua diễn khắp cõi Ta-Bà, Quỉ ma khổ khảo tà lẫn chánh, Tà mất, chánh còn mới thái hòa. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Khát nước ăn cơm nuốt chẳng vô,
Học Đạo mỗi ngày cổ cũng khô.
Có canh, có bạn => ăn ngon miệng.
Hài hước vài bài => Cổ hết khô.
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Những màu sắc tượng trưng Đạo Pháp và Ngũ Chi More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Phép bí tích là hình thức những nghi lễ tổ chức trước bàn thờ khi một tân tín đồ đi vào cửa Ðạo More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tục ngữ Việt nam có câu: “Thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi“ More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

 Thí nghiệm Pháp Nhịn ăn tức là Pháp Vô-vi tại khám Chí-hòa 108 ngày. Với chỗ ô-trược, một ngày chỉ có một tán đường, tắm hai lần. Nhưng vẫn nhịn được 108 ngày.

More info...
Published: 03/30/2010 Updated: 03/30/2010
Summary: Sứ mạng toàn cầu và toàn vũ của Cao Ðài giáo More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: So sánh những điều răn và giới cấm More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Suối Nguồn Tươi Trẻ More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: TÔN GIÁO và ĐẠO , KHOA HỌC, CHƠN LÝ More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Nhân loại ở thời Thượng cổ sống đời Thượng nguơn Thánh Ðức, ngây thơ, vô tội. Người và thúđối xử và thương nhau như bạn. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tại sao Chúa Giê-su không dạy rõ luật Luân Hồi More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Thiên cơ huyền bí Tạo lập Vũ Trụ là những nguyên lý đầu tiên trong Trời Đất và con người bình thường bị giới hạn trong việc giải thích rõ ràng More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: TÔN GIÁO là Tổ chức của loài người với những phương tiện hữu hình với cơ sở, tổ chức, nghi lễ và nền giáo dục dựa trên đức tin để tìm hiểu, khảo sát những huyèn nhiệm trong Vũ Trụ với triết lý sẵn có do chư vị Giáo Tổ đã giảng dạy để thực hành nhờ có KHOA HỌC More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: The Essenes
"For of the fruits of the trees and the seeds of the herbs alone do I partake".
IVU News - Issue 1-96 More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: The Misrepresentation of Jesus' Directives More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Tiên tri, Tông đồ, văn sĩ, thi sĩ, Webmaster… đang làm gì?
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
 
Trang Chánh • •