admin
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
 
Stories by admin
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU,HỒ NGỌC BÍNH đạo hiệu HUỆ CHƠN lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU, HỒ NGỌC BÍNH lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI VÕ VĂN TUỒNG lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI ĐẦU SƯ LÂM HƯƠNG THANH More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Ngài VÕ THANH BỊ (CHƠN THẦN) lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Ai đã bảo không có thế giới siêu hình? Ai chưa có một đức tin vững chắc?

             Ai bảo rằng không có liên quan giữa chúng ta, người phàm ở thế gian và các Đấng Thiêng Liêng trên thượng giới?

More info...
Published: 08/19/2008 Updated: 08/19/2008
Summary: Những Thực Phẩm Rau Quả Tốt Cho Sức Khỏe More info...
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary: Liệt Quốc Công Thần Thọ Đại Thiên Ân Tam Kỳ Phổ Độ, Lão chào chư thiên phong chức sắc và chư hiền đệ hiền muội.
Thừa lệnh Tam Trấn Oai Nghiêm chiếu triệu, Lão đến giáng đàn hôm nay để hàn huyên đôi vần giáo lý. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Sự tích Long Tuyền Kiếm More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007
Summary:

SƠ THIỀN TÂM PHÁP

( Chay lạt 10 ngày đổ lên thì được truyền bửu pháp, TNHT)   

 

BÀI KINH KHI NGỒI THIỀN  

 

Tham thiền giao cảm Phật, Tiên,  

Cầu xin Thượng Phụ chứng minh tâm thành.   

More info...
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Summary: Mục lục Tam Thừa Chơn Giáo More info...
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng đã đơn phương độc mã trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để vào xứ sở của "đỉnh trời" là xứ Tây Tạng không ngoài mục đích là tìm hiểu tận nơi những gì thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí. More info...
Published: 11/20/2015 Updated: 11/20/2015
Summary: TIỀN đồ Đại Đạo có xa xăm,
KHAI hoát nhờ người được nhứt tâm;
Đại chí vững vàng xoay thế cuộc,
Đạo đồng mạnh mẽ chuyển cơ cầm,
Tam tài xứng phận ngôi trung cực,
Kỳ thế nên danh cõi thượng thâm;
Phổ hóa quần sanh Thầy dặn bảo,
Độ đời ai bảo bạn tri âm. More info...
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Giữa thập niên sáu mươi, nhà Bác học Cleve Backster chế ra máy Dò Nói Dối, người Mỹ gọi là Lie Detector hay Polygraph More info...
Published: 10/03/2016 Updated: 10/03/2016
Summary: DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU OLIVE
LÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆU TẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT
Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi
Website: www.bjainbooks.com  Pp. 552-559  More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Đức TỪ MINH CHƠN TIÊN, Đức HUYỀN LINH THÁNH MẪU More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary:

 

THÁI dương soi sáng khắp Tây Đông,
SƠ bộ chung xây cảnh đại đồng;
THANH tịnh mà tu nhờ phước huệ,
Mừng vui gặp được mối Trung Tông.

More info...
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC NGỘ THÔNG CHƠN NHƠN (MINH LỆ) More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1975. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1981 More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
 
Trang Chánh • •