RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
Stories by admin
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU, HỒ NGỌC BÍNH lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 857 Read Count: 502
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI VÕ VĂN TUỒNG lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 921 Read Count: 192
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI ĐẦU SƯ LÂM HƯƠNG THANH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 583 Read Count: 111
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Ngài VÕ THANH BỊ (CHƠN THẦN) lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2394 Read Count: 211
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Ai đã bảo không có thế giới siêu hình? Ai chưa có một đức tin vững chắc?

             Ai bảo rằng không có liên quan giữa chúng ta, người phàm ở thế gian và các Đấng Thiêng Liêng trên thượng giới?


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2941 Read Count: 219
Published: 08/19/2008 Updated: 08/19/2008
Summary: Những Thực Phẩm Rau Quả Tốt Cho Sức Khỏe
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1372 Read Count: 496
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary: Liệt Quốc Công Thần Thọ Đại Thiên Ân Tam Kỳ Phổ Độ, Lão chào chư thiên phong chức sắc và chư hiền đệ hiền muội.
Thừa lệnh Tam Trấn Oai Nghiêm chiếu triệu, Lão đến giáng đàn hôm nay để hàn huyên đôi vần giáo lý.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1517 Read Count: 194
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Sự tích Long Tuyền Kiếm
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3023 Read Count: 202
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007
SƠ THIỀN TÂM PHÁP by admin Rated: Chiếu Minh [ - ] Table of Contents
Summary:

SƠ THIỀN TÂM PHÁP

( Chay lạt 10 ngày đổ lên thì được truyền bửu pháp, TNHT)   

 

BÀI KINH KHI NGỒI THIỀN  

 

Tham thiền giao cảm Phật, Tiên,  

Cầu xin Thượng Phụ chứng minh tâm thành.   


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1371 Read Count: 1744
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Tam Thừa Chơn Giáo by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mục lục Tam Thừa Chơn Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 364 Read Count: 59
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
Summary: Nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng đã đơn phương độc mã trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để vào xứ sở của "đỉnh trời" là xứ Tây Tạng không ngoài mục đích là tìm hiểu tận nơi những gì thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1744 Read Count: 223
Published: 11/20/2015 Updated: 11/20/2015
Summary: TIỀN đồ Đại Đạo có xa xăm,
KHAI hoát nhờ người được nhứt tâm;
Đại chí vững vàng xoay thế cuộc,
Đạo đồng mạnh mẽ chuyển cơ cầm,
Tam tài xứng phận ngôi trung cực,
Kỳ thế nên danh cõi thượng thâm;
Phổ hóa quần sanh Thầy dặn bảo,
Độ đời ai bảo bạn tri âm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3115 Read Count: 181
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Giữa thập niên sáu mươi, nhà Bác học Cleve Backster chế ra máy Dò Nói Dối, người Mỹ gọi là Lie Detector hay Polygraph
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3812 Read Count: 126
Published: 10/03/2016 Updated: 10/03/2016
Summary: DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU OLIVE
LÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆU TẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT
Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi
Website: www.bjainbooks.com  Pp. 552-559 
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2578 Read Count: 889
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Đức TỪ MINH CHƠN TIÊN, Đức HUYỀN LINH THÁNH MẪU
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Mẫu Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2061 Read Count: 218
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary:

 

THÁI dương soi sáng khắp Tây Đông,
SƠ bộ chung xây cảnh đại đồng;
THANH tịnh mà tu nhờ phước huệ,
Mừng vui gặp được mối Trung Tông.


Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Quân Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3358 Read Count: 207
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CỦA ĐỨC NGỘ THÔNG CHƠN NHƠN (MINH LỆ)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Nhơn Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 651 Read Count: 215
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1975.
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 179 Read Count: 238
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1981
Categories: Thánh Giáo Characters: 011 Thánh Giáo Sưu Tập 1975
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 281 Read Count: 116
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1985.
Categories: Thánh Giáo Characters: 013 Thánh Giáo Sưu Tập 1985
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 114 Read Count: 238
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
Trang Chánh • •