admin
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
 
Stories by admin
Summary: Lời tiểu tựa More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:     MỤC-LỤC
                          ******

1)- Giác-Mê-Ca

2)- Giác-Mê-Khải-Ngộ (Phú-Lối-Văn)

3)- Tu-Chơn-Thiệp-Khuyết

4)- Chánh-Tà-Yếu-Lý

5)- Tây-Vương-Thánh-Mẫu

6)- Những bài của Ngôi Chị Thể Liêng:
More info...
Published: 06/23/2009 Updated: 06/23/2009
Summary: * Tu-Chơn-Thiệp-Khuyết (giải-nghĩa)

* Chánh-Tà-Yếu-Lý (giải-nghĩa)

* Tam-Kỳ-Thánh-Huấn (giải-nghĩa)
More info...
Published: 07/04/2009 Updated: 07/04/2009
Summary:      MỤC-LỤC
                *********

1)- Giải nghĩa Nhãn-Thị-Chủ-Tâm

2)- Giá đèn 15 ngọn.

3)- Giải nghĩa Kinh Nhật tụng
More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: LÝ-CHƠN-TRUYỀN (Tổng-Hợp)
                Tập 4
************************
        MỤC-LỤC
          *****
More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary:  MỤC-LỤC
                        *********

                LÝ-CHƠN-TRUYỀN
            CHƠN-LÝ ĐỊNH-TƯỜNG
                        TẬP 5
More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary:   Khi nói đến : LINH HỒN , TÌNH THƯƠNG và SỰ SỐNG, phần đông người ta nghĩ ba danh từ ấy thuộc ba lảnh vực khác nhau, dường như không có liên quan gì nhau. More info...
Published: 07/13/2009 Updated: 07/13/2009
Summary:

Trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, in lần thứ nhì ở trang 262, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, “Chúa Tể Càn Khôn Võ Trụ, thống ngự vạn vật, vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ”, có phán rằng:

“Tam Giáo thất, vì siêu việt quá,
Người tầm chẳng thấu, hiểu lầm sai.”

More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Nguyện cưỡi thuyền Pháp Nhẫn     
Nguyện vào biển Luân Hồi      
Làm vô biên Phật sự      
Cứu độ hết chúng sanh,      
Đang trầm luân sanh tử.       More info...
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009
Summary: Hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn, vất vả và những lo âu của họ. Và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát khỏi những âu lo phiền muộn. More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary:

Mừng Kinh BÌNH-MINH ĐỆ-TAM

More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU More info...
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary: MINH SƯ ĐẠO More info...
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary: MINH THIEN CHON KINH More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: NGÀI HUỆ CHƠN ÂN (Lê Văn Hoàng) lai cơ. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LỄ SANH NHƯỢNG(THẦN VỊ), NGÀI CHIẾM (THẦN VỊ) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI NGUYỄN THANH HỒNG, TIỂU THÁNH LAI CƠ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI THƯỢNG TÔNG THANH, NGÀI THƯỢNG AI THANH More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
 
Trang Chánh • •