RSS
Site Info
Members: 371
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: PaulY
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
Stories by admin
Summary:     MỤC-LỤC
                          ******

1)- Giác-Mê-Ca

2)- Giác-Mê-Khải-Ngộ (Phú-Lối-Văn)

3)- Tu-Chơn-Thiệp-Khuyết

4)- Chánh-Tà-Yếu-Lý

5)- Tây-Vương-Thánh-Mẫu

6)- Những bài của Ngôi Chị Thể Liêng:

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 7790 Read Count: 333
Published: 06/23/2009 Updated: 06/23/2009
Summary: * Tu-Chơn-Thiệp-Khuyết (giải-nghĩa)

* Chánh-Tà-Yếu-Lý (giải-nghĩa)

* Tam-Kỳ-Thánh-Huấn (giải-nghĩa)

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 7
Completed: Yes Word count: 42239 Read Count: 1195
Published: 07/04/2009 Updated: 07/04/2009
Summary:      MỤC-LỤC
                *********

1)- Giải nghĩa Nhãn-Thị-Chủ-Tâm

2)- Giá đèn 15 ngọn.

3)- Giải nghĩa Kinh Nhật tụng

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 24361 Read Count: 719
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: LÝ-CHƠN-TRUYỀN (Tổng-Hợp)
                Tập 4
************************
        MỤC-LỤC
          *****

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 7
Completed: Yes Word count: 51341 Read Count: 1217
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary:  MỤC-LỤC
                        *********

                LÝ-CHƠN-TRUYỀN
            CHƠN-LÝ ĐỊNH-TƯỜNG
                        TẬP 5

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 6
Completed: Yes Word count: 43699 Read Count: 994
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary:   Khi nói đến : LINH HỒN , TÌNH THƯƠNG và SỰ SỐNG, phần đông người ta nghĩ ba danh từ ấy thuộc ba lảnh vực khác nhau, dường như không có liên quan gì nhau.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4053 Read Count: 120
Published: 07/13/2009 Updated: 07/13/2009
Một Chữ Tâm by admin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:

Trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, in lần thứ nhì ở trang 262, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, “Chúa Tể Càn Khôn Võ Trụ, thống ngự vạn vật, vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ”, có phán rằng:

“Tam Giáo thất, vì siêu việt quá,
Người tầm chẳng thấu, hiểu lầm sai.”


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7022 Read Count: 139
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
MẬT TÔNG VẤN ĐÁP by admin Rated: Tôn Giáo Bạn [ - ] Table of Contents
Summary: Nguyện cưỡi thuyền Pháp Nhẫn     
Nguyện vào biển Luân Hồi      
Làm vô biên Phật sự      
Cứu độ hết chúng sanh,      
Đang trầm luân sanh tử.      
Categories: Phật Giáo > Mật Tông Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 7
Completed: Yes Word count: 20762 Read Count: 1552
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009
Summary: Hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn, vất vả và những lo âu của họ. Và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát khỏi những âu lo phiền muộn.
Categories: Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1423 Read Count: 172
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary:

Mừng Kinh BÌNH-MINH ĐỆ-TAM


Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 502 Read Count: 108
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Minh Lý Đạo by admin Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary: MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1947 Read Count: 214
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Minh Sư Đạo by admin Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary: MINH SƯ ĐẠO
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2067 Read Count: 207
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary: MINH THIEN CHON KINH
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 12
Completed: Yes Word count: 24350 Read Count: 1972
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: NGÀI HUỆ CHƠN ÂN (Lê Văn Hoàng) lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1066 Read Count: 145
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 4613 Read Count: 497
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1692 Read Count: 310
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LỄ SANH NHƯỢNG(THẦN VỊ), NGÀI CHIẾM (THẦN VỊ)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thần Vị Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1517 Read Count: 21
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI NGUYỄN THANH HỒNG, TIỂU THÁNH LAI CƠ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiểu Thánh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 764 Read Count: 143
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI THƯỢNG TÔNG THANH, NGÀI THƯỢNG AI THANH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 862 Read Count: 139
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU,HỒ NGỌC BÍNH đạo hiệu HUỆ CHƠN lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3369 Read Count: 141
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
Trang Chánh • •