RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
Stories by admin
Summary: Mục lục Chơn Truyền Trung Đạo
Categories: Thánh Giáo Characters: 019 Chơn Truyền Trung Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 301 Read Count: 205
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Vì tham vọng đem máu xương tạo nên trường nghiệp quả. Mạnh hiếp yếu, giành miếng mồi thơm nhiều cặn bã,
Giàu dọa nghèo vì cá nọ chữa ăn câu ; Nực cười thay côïng nghiệp Á cùng Âu, Có nói mạnh có khoe giàu, rốt cuộc cũng đáo đầu vay phải trả.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 886 Read Count: 245
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Danh Thầy, Danh Đạo by admin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:

" Đành rằng Khai Đạo cứu đời,
Đạo cho nên Đạo thì đời mới yên".


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3715 Read Count: 229
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Giáo Đoàn Nữ Giới by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mục lục Giáo Đoàn Nữ Giới
Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 108 Read Count: 221
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Hãy Buông Ra by admin Rated: Tôn Giáo Bạn [ - ] Table of Contents
Summary: Tôi nghe buổi Thuyết Pháp tại chùa Thiên Môn. Xin thuật lại để quí vị cùng nghe. Sau phần thuyết giảng, đến phần Pháp đàm. Thầy mời quí Phật tử đặt câu hỏi để cùng thảo luận.
Categories: Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3274 Read Count: 242
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: HIỀN HUYNH LÊ VĂN TUÔI (THẦN VỊ)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1974 Read Count: 201
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Huệ Linh Bồ Tát by admin Rated: Thánh Sắc [ - ] Table of Contents
Summary:

HUÊ khai năm sắc chốn cung Diêu,     

LINH điển ban ân khắp thế triều;     

B bặt đạo mầu công quả lập,    

TÁT tâm hứng cảnh cả Nam Triều


Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Bồ Tát Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 299 Read Count: 207
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: VÔ-VI HIỆP THIÊN-ĐÀI Ngày 06 tháng 03 âm lịch 1942 (12 giờ)  
Được, con phải giãi nghĩa cho hết Tam-Kỳ Thánh-Huấn đặng cho Đạo cùng là người Đời mỗi người coi đó rõ cho thấu Lý Chơn-Truyền. Thầy vì thấy nhiều chổ ước ao, nên Thầy dạy con giãi-nghĩa cho rành trong đó, con giãi-nghĩa đi có Thầy dạy cho.

Bài này Thầy cho tại Cao Thiên Đàn (Rạch Giá) đêm 18 tháng 06 năm Quý-Dậu 1933 là thuộc về Đệ nhị tiểu thời kỳ. Trước có Đức Khương Thái Công giáng Đàn cho hay xưng danh hiệu như vầy:
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 6282 Read Count: 427
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Khẩu khuyết by admin Rated: Chiếu Minh [ - ] Table of Contents
Summary: Chiếu khảm thủy thành đơn dược  
Minh khai cửu khiếu đã thông nê hườn   
Pháp luân không ngoài thần khí   

Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3885 Read Count: 202
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Summary: Mục lục Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Categories: Thánh Giáo Characters: 018 Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 56 Read Count: 108
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Kinh Thánh Giáo Pháp by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mục lục Kinh Thánh Giáo Pháp
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 370 Read Count: 183
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Kinh Trung Thiên by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mượn hơi hương giải uế thành thanh  
Nhứt tâm quy hướng cao xanh 
Tam Thiên Thế Giái chứng minh lời cầu  
Tam Thanh đệ tử ứng chầu  
Khấu đầu đảnh lễ quỳ tâu Điện tiền 
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 7502 Read Count: 767
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
LỜI GIỚI THIỆU by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: LỜI GIỚI THIỆU
Categories: Thánh Giáo Characters: 020 Ngọc Minh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 474 Read Count: 179
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Văn-Phòng Đại-Đạo
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 568 Read Count: 169
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Lời giới thiệu Bình Minh Đại Đạo 1
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 515 Read Count: 187
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Lời giới thiệu

KINH BÌNH-MINH ĐỆ-TAM


Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 473 Read Count: 192
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Lời nguyện by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Hội Thánh Tiên Thiên Bến Tre dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 349 Read Count: 164
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Do Nữ-Đoàn Đại-Đạo, Ngũ-Sắc Tường-Vân và Lục-Diệu đề tả
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1517 Read Count: 199
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Lời tựa by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Ðạo đức đem tô điểm nét hoa,

Làm sao cho rỡ mặt đàn bà!

Kìa chuông tấn hóa vang rền khắp,

Nọ nước cảm tình vẫy tưới ra.

Tiếng gọi tinh thần nghe vẳng đó,

Ánh đèn giác ngộ vẫn còn xa,

Hỡi ai! đang sống trong đêm mộng,

Gặp hội văn minh tỉnh dậy mà.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 679 Read Count: 204
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Lời tiểu tựa by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Lời tiểu tựa
Categories: Thánh Giáo Characters: 016 Thánh Đức Chuyễn Mê
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 470 Read Count: 68
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
Trang Chánh • •