admin
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
 
Stories by admin
Summary: TAM THANH BỬU ÐIỆN
Trường Tịnh CAO MINH QUANG
Ban hành nội bộ ( 1973 ) More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 05/07/2007
Summary: Mục lục Chơn Truyền Trung Đạo More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Vì tham vọng đem máu xương tạo nên trường nghiệp quả. Mạnh hiếp yếu, giành miếng mồi thơm nhiều cặn bã,
Giàu dọa nghèo vì cá nọ chữa ăn câu ; Nực cười thay côïng nghiệp Á cùng Âu, Có nói mạnh có khoe giàu, rốt cuộc cũng đáo đầu vay phải trả. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

" Đành rằng Khai Đạo cứu đời,
Đạo cho nên Đạo thì đời mới yên".

More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Mục lục Giáo Đoàn Nữ Giới More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Tôi nghe buổi Thuyết Pháp tại chùa Thiên Môn. Xin thuật lại để quí vị cùng nghe. Sau phần thuyết giảng, đến phần Pháp đàm. Thầy mời quí Phật tử đặt câu hỏi để cùng thảo luận. More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: HIỀN HUYNH LÊ VĂN TUÔI (THẦN VỊ) More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary:

HUÊ khai năm sắc chốn cung Diêu,     

LINH điển ban ân khắp thế triều;     

B bặt đạo mầu công quả lập,    

TÁT tâm hứng cảnh cả Nam Triều

More info...
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: VÔ-VI HIỆP THIÊN-ĐÀI Ngày 06 tháng 03 âm lịch 1942 (12 giờ)  
Được, con phải giãi nghĩa cho hết Tam-Kỳ Thánh-Huấn đặng cho Đạo cùng là người Đời mỗi người coi đó rõ cho thấu Lý Chơn-Truyền. Thầy vì thấy nhiều chổ ước ao, nên Thầy dạy con giãi-nghĩa cho rành trong đó, con giãi-nghĩa đi có Thầy dạy cho.

Bài này Thầy cho tại Cao Thiên Đàn (Rạch Giá) đêm 18 tháng 06 năm Quý-Dậu 1933 là thuộc về Đệ nhị tiểu thời kỳ. Trước có Đức Khương Thái Công giáng Đàn cho hay xưng danh hiệu như vầy: More info...
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Summary: Chiếu khảm thủy thành đơn dược  
Minh khai cửu khiếu đã thông nê hườn   
Pháp luân không ngoài thần khí   
More info...
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Summary: Mục lục Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Mục lục Kinh Thánh Giáo Pháp More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Mượn hơi hương giải uế thành thanh  
Nhứt tâm quy hướng cao xanh 
Tam Thiên Thế Giái chứng minh lời cầu  
Tam Thanh đệ tử ứng chầu  
Khấu đầu đảnh lễ quỳ tâu Điện tiền  More info...
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Summary: LỜI GIỚI THIỆU More info...
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary: Văn-Phòng Đại-Đạo More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Lời giới thiệu Bình Minh Đại Đạo 1 More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary:

Lời giới thiệu

KINH BÌNH-MINH ĐỆ-TAM

More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Hội Thánh Tiên Thiên Bến Tre dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Do Nữ-Đoàn Đại-Đạo, Ngũ-Sắc Tường-Vân và Lục-Diệu đề tả More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

Ðạo đức đem tô điểm nét hoa,

Làm sao cho rỡ mặt đàn bà!

Kìa chuông tấn hóa vang rền khắp,

Nọ nước cảm tình vẫy tưới ra.

Tiếng gọi tinh thần nghe vẳng đó,

Ánh đèn giác ngộ vẫn còn xa,

Hỡi ai! đang sống trong đêm mộng,

Gặp hội văn minh tỉnh dậy mà.

More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
 
Trang Chánh • •