admin
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
 
Stories by admin
Summary: Tiên Phong: Khôn Tịch More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:     Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên được thành lập năm 1927 tại Thiên Thai Tịnh ở xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

BÀI : 45 NGUYỆN KHÔNG LÀM THÌ KHÔNGTHÀNH, LÀM KHÔNG NGUYỆN THÌ KHÓ ĐẠT
Trung Thành Thánh thất. Tý thời, ngày 2-6-Quí Mẹo
22-7-1963. Đại Đạo 38

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 75 CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI THÁNH: PHẦN VÔ VI VÀ HỮU HÌNH SONG HÀNH
Tịnh thất. Ngày 28-6 Giáp Thìn
5-8-1964 – Đại Đạo 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: KHÔNG VUỚNG DANH LỢI SẮC TÀI, QUYẾT TÂM THEO CHÁNH PHÁP
Tịnh Đường. Ngày 21-7-Nhâm Dần
20-8-1962 - . Đại Đạo 37

More info...
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: SỐNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ TƯƠNG LIÊN LÀ HẠNH CỦA NGƯỜI TU.
ĐỨC DI LẠC BỒ TÁT BAN PHÉP ĐỊNH THẦN TIẾP ĐIỂN

Tịnh Đường, 29-6 Giáp Thìn
(5-8-1964) – ĐĐ 39
More info...
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: Mục lục Bình Minh Đại Đạo More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: chỉ hành-thâm nội-quán tầm…  
Pháp chân Bát-Nhã kiến minh tâm.   
Bảo-trì biệt-niệm “Hư-Không” ngộ…   
Nguơn-hội nguyên-nhân Phật-huệ mầm.   
Phục-Thỉ hồi quang xây Đại-Đạo,    
Tánh thanh-tịnh diệt lủ ma-quân.    
Quy hòa diệu-hiệp huờn linh-thể,    
Y-bổn Kim-Cang há lạc-lầm !     
More info...
Published: 02/13/2009 Updated: 02/14/2009
Summary: Ấn giáo dạy bốn phương pháp giải thoát linh hồn ( moksha ), gọi là yoga hay mârga. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CÁC VỊ Ở CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG. More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG THẤT HIỀN lai cơ More info...
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Thập Điều Thiện của Thầy khuyên giãi
Là môn đồ khá hãy thật hành
Truyền rao khắp cả nhân sanh
Mười điều Thầy dạy phải hành cho y.
Rồi qua đến thực thi “Thiên Nhãn
Nơi tư gia thiết lập phụng thờ
Nhưng mà tâm thật thờ ơ
Tứ thời cúng bái thờ ơ chẳng hành. More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Các Loại Nước Hoa Quả Bổ Dưỡng More info...
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary: Dưới đây là cách trị khỏi ho rất giản dị, không tốn kém, mà hiệu quả thật là thần diệu : More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Công thức này được nghiên cứu  bởi linh mục Romano Zago, cha nhà thờ người Brazil. More info...
Published: 10/14/2015 Updated: 10/14/2015
Summary: CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI – 1 More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary: Chữa bệnh ung thư bằng cách ăn chay More info...
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary: Một thanh niên trẻ tốt nghiệp đại học một cách xuất sắc nộp đơn xin vào chức vị quản lý nhân sự cho một công ty lớn. Anh đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, và vị giám đốc đang phỏng vấn anh vòng cuối để có quyết định cuối cùng. More info...
Published: 12/17/2011 Updated: 12/17/2011
 
 
Trang Chánh • •