RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
Stories by admin
Summary: Tiên Phong: Khôn Tịch
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 64 Read Count: 274
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:     Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên được thành lập năm 1927 tại Thiên Thai Tịnh ở xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2584 Read Count: 1145
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

BÀI : 45 NGUYỆN KHÔNG LÀM THÌ KHÔNGTHÀNH, LÀM KHÔNG NGUYỆN THÌ KHÓ ĐẠT
Trung Thành Thánh thất. Tý thời, ngày 2-6-Quí Mẹo
22-7-1963. Đại Đạo 38


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3353 Read Count: 141
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: BÀI : 75 CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI THÁNH: PHẦN VÔ VI VÀ HỮU HÌNH SONG HÀNH
Tịnh thất. Ngày 28-6 Giáp Thìn
5-8-1964 – Đại Đạo 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3693 Read Count: 171
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Summary: KHÔNG VUỚNG DANH LỢI SẮC TÀI, QUYẾT TÂM THEO CHÁNH PHÁP
Tịnh Đường. Ngày 21-7-Nhâm Dần
20-8-1962 - . Đại Đạo 37


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1870 Read Count: 176
Published: 03/08/2015 Updated: 03/08/2015
Summary: SỐNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ TƯƠNG LIÊN LÀ HẠNH CỦA NGƯỜI TU.
ĐỨC DI LẠC BỒ TÁT BAN PHÉP ĐỊNH THẦN TIẾP ĐIỂN

Tịnh Đường, 29-6 Giáp Thìn
(5-8-1964) – ĐĐ 39

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3597 Read Count: 167
Published: 03/09/2015 Updated: 03/09/2015
Bình Minh Đại Đạo by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mục lục Bình Minh Đại Đạo
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 355 Read Count: 186
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: chỉ hành-thâm nội-quán tầm…  
Pháp chân Bát-Nhã kiến minh tâm.   
Bảo-trì biệt-niệm “Hư-Không” ngộ…   
Nguơn-hội nguyên-nhân Phật-huệ mầm.   
Phục-Thỉ hồi quang xây Đại-Đạo,    
Tánh thanh-tịnh diệt lủ ma-quân.    
Quy hòa diệu-hiệp huờn linh-thể,    
Y-bổn Kim-Cang há lạc-lầm !     

Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 28
Completed: Yes Word count: 71443 Read Count: 6602
Published: 02/13/2009 Updated: 02/14/2009
Summary: Ấn giáo dạy bốn phương pháp giải thoát linh hồn ( moksha ), gọi là yoga hay mârga.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 727 Read Count: 306
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CÁC VỊ Ở CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thần Nữ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nữ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2265 Read Count: 1143
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 204
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nương Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 179
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG THẤT HIỀN lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 510 Read Count: 470
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Thập Điều Thiện của Thầy khuyên giãi
Là môn đồ khá hãy thật hành
Truyền rao khắp cả nhân sanh
Mười điều Thầy dạy phải hành cho y.
Rồi qua đến thực thi “Thiên Nhãn
Nơi tư gia thiết lập phụng thờ
Nhưng mà tâm thật thờ ơ
Tứ thời cúng bái thờ ơ chẳng hành.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 905 Read Count: 378
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Các Loại Nước Hoa Quả Bổ Dưỡng
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4651 Read Count: 223
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary: Dưới đây là cách trị khỏi ho rất giản dị, không tốn kém, mà hiệu quả thật là thần diệu :
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 636 Read Count: 347
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Công thức này được nghiên cứu  bởi linh mục Romano Zago, cha nhà thờ người Brazil.
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 790 Read Count: 257
Published: 10/14/2015 Updated: 10/14/2015
Summary: CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI – 1
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 7103 Read Count: 428
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary: Chữa bệnh ung thư bằng cách ăn chay
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3478 Read Count: 234
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Chia sẻ by admin Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary: Một thanh niên trẻ tốt nghiệp đại học một cách xuất sắc nộp đơn xin vào chức vị quản lý nhân sự cho một công ty lớn. Anh đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, và vị giám đốc đang phỏng vấn anh vòng cuối để có quyết định cuối cùng.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1363 Read Count: 232
Published: 12/17/2011 Updated: 12/17/2011
 
Trang Chánh • •