admin
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
 
Stories by admin
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1985. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1986 More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1 More info...
Published: 02/11/2007 Updated: 02/11/2007
Summary: Mục lục Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 25-4-ĐĐ.13 (Mậu Dần)
(24-5-1938) More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Summary: Mục lục Thánh Đức Chuyễn Mê. More info...
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary: Mục lục Thánh Đức Chơn Kinh. More info...
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Nhiều người cho rằng Thiền Tông khác với Tịnh Độ Tông , vì một bên chú trọng vào tự lực, một bên trông vào tha lực; nhưng có người lại nói rằng Thiền và Tịnh vốn chẳng khác nhau (?). More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Ðức Phật Thích Ca dạy: Từ bi với chúng sanh và Lấy đức báo oán oán tiêu tan, lấy oán báo oán oán còn mãi. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Toa thuốc Thiên thời (Biển-Thước Thần-Y giáng cơ tháng 4 năm Bính Dần 1946) More info...
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Dân gian đã để lại 7 bài thuốc vàng trị tiểu đường ai cũng nên biết More info...
Published: 10/14/2015 Updated: 10/14/2015
Summary: VÔ-VI HIỆP THIÊN-ĐÀI Ngày 06 tháng 03 âm lịch 1942 (12 giờ) More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

KINH VÔ VI PHÁP

CÔNG-PHU-NỘI
THẬP-BÁT LIÊN-HOÀN

More info...
Published: 03/25/2009 Updated: 03/25/2009
Summary:

Vấn Đáp Về Vấn Đề Ăn Chay

Tôi mang thai và đang ăn chay trường 

http://thienphatvien.com/ 

More info...
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary: Was Christ a Vegetarian? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Chương I : Xuân nhìn thế cuộc
Diêu Trì Cung, 8-1 năm Đại Đạo 28 Quý Tỵ, 21 2 1953 More info...
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: 1. Hiểu được tầm quan trọng của công phu thì cấp nào cũng siêng cúng, siêng tịnh nhờ đó thân, tâm được lành, mạnh, gắn bó việc học, tu, bồi công lập đức. More info...
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: Mục lục Đại Giác Thánh Kinh More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

“Sự chuyển động của Máy Tạo Tuần Hoàn,”   

“Làm cho tiêu tan đi những ngày êm ấm vui vẻ theo Thiên Thơ Tiền Định ;”    

“Vì lý do đó mà Đạo Cao Đài mới ra đời để mở xây Ngươn Hội mới:”     

“Là tận độ nhơn quần trở về thời Thượng Cổ Thuần Lương như lúc ban sơ.”   

More info...
Published: 02/15/2009 Updated: 02/15/2009
Summary:

CAO ĐÀI HUỲNH ĐẠO CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH   

BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN    

KHÕI NGUƠN LẠI ƠI NGUỒN LẠI BỨC THIÊN ĐỒ    

DI SẢN VĂN HOÁ QUỐC ĐẠO ĐẠI ĐỒNG     

GIAI ĐOẠN II: 1946 – 1949   

BÍNH TUẤT – KỶ SỬU   

1 9 3 0    

ĐẠI ĐẠO LUẬN    

1 9 2 0   

LƯU HÀNH NỘI BỘ    

BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN   

Giai Đoạn II : năm 1946 - 1949  

More info...
Published: 02/23/2009 Updated: 02/23/2009
 
 
Trang Chánh • •