admin
Penname: admin [Contact] Real name:
Member Since: 01/28/2007
Membership status: Administrator
Bio:

Beta-reader: No
[Report This]
 
Stories by admin
Summary: Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị More info...
Published: 01/20/2018 Updated: 01/20/2018
Summary: Mục lục -VP Phổ Thông Giáo Lý More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Thánh Giáo Sưu Tập 1966. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 03/29/2007
Summary:  MỤC LỤC THÁNH GIÁO SƯU TẬP NĂM ĐINH MÙI 1967 More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1968. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1969. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mục Lục Thánh Giáo Sưu Tập 1970 More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1971

More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1972 More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1973. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Mục lục Đại Thừa Chơn Giáo More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1974. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Cảnh cũ đàn Xuân viếng bạn lành,

Xuân lai mừng khắp cả em anh,

Tân Xuân phơi phới tâm hành Đạo,

Xuân lập công to cốt để dành.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Tỉnh giấc mùa Xuân đến với thân,

Bấm tay đếm lại đã bao lần,

Rừng cây thảm cỏ chừ thay đổi,

Cũng một chủng loài cũng sắc dân.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Lời cầu nguyện More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Minh Tân 26.11 ĐĐ 26 Tân Mão (24.12.1951) More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Huờn Cung Đàn 12.11 Ất Mùi (25.12.1955) More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: 20. CHUNG SỨC ĐỆ HUYNH BUỔI CUỐI CÙNG

NHỨT QUYẾT TRƯƠNG CỜ ĐẠI ĐẠO

Hườn Cung Đàn, Tý thời 23.11 Năm Đạo 31 Bính Thân  More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
FeatureSummary: Rất nhiều người lầm tưởng rằng Tâm linh nằm trong Tôn giáo và các hiện tượng huyền bí chưa giải thích được là những biểu hiện siêu nhiên. More info...
Published: 03/17/2016 Updated: 03/17/2016
Summary: Tiên Phong : Càn Tịch More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
 
 
Trang Chánh • •