[ - ] Printer
Summary:

ý các con vướng lỗi hoài,

CỰC lòng chẳng những kiếp trần ai,

TỪ tâm lập đức bòn công để,

TÔN tử khỏi phiền buổi hậu lai.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 809 Read: 289
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007

1. Thiên-Lý Ðàn 15-5-1965 by DieuTriKimMau [ - ] (809 words)

 
 
Trang Chánh • •