[ - ] Printer
Summary:

tình con vướng nghiệp trầm luân,

CỰC khổ gian lao khó nỗi ngừng,

TỪ chốn mê tân qua bến giác,

TÔN thờ Đại Đạo mới an thân.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 942 Read: 350
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007

1. Huờn-Cung Ðàn 14-5-1965 by DieuTriKimMau [ - ] (942 words)

 
 
Trang Chánh • •