[ - ] Printer
Summary:

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU Mẹ lai cơ,
VÔ-CỰC TỪ-TÔN gọi trẻ khờ,

Hợp sức chống chèo thoàn Đại Đạo,

Hầu đưa khách tục khỏi bơ vơ.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1775 Read: 348
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Story Notes:
Tuất thời mùng 1 tháng 4 Ất Tỵ (01-5-1965)

1. Thiên-Lý Ðàn 1-5-1965 by DieuTriKimMau [ - ] (1775 words)

 
 
Trang Chánh • •