[ - ] Printer
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9g ngày 4 7 1977
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 025 Đại Giác Thánh Kinh
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1449 Read: 370
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007

1. Giải về Từ bi, Nhẫn nhục 4 7 1977 by NhienDangCoPhat [ - ] (1449 words)

 
 
Trang Chánh • •