[ - ] Printer
Summary:

Chương V : Nhà tu học rõ đường chơn lý

Thanh Liên Đàn, 3-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 7 1961

Muốn độ đời, trước thời tự độ,

       Tự độ rồi giác ngộ kẻ mê,

              Chữ “Tâm”, chữ “Tánh” một bề,

Tâm yên, tánh lặng, qui về cùng Cha.

 


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 022 Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 557 Read: 274
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007

1. Chương V : Nhà tu học rõ đường chơn lý by ThaiThuongDaoTo [ - ] (557 words)

 
 
Trang Chánh • •